Oglas za polaznike XI generacije Školu demokratije

CGO i fondacija Friedrich Ebert raspisuju OGLAS za polaznike XI generacije: ŠKOLE DEMOKRATIJE – škole za izučavanje demokratije od teorije do prakse – Školu čini 5 modula u ukupnom trajanju od četiri mjeseca. Nastava će se izvoditi jednom do dva puta nedjeljno, u trajanju od dva sata. Sve troškove pokriva fondacija Friedrich Ebert i Centar… »

Nema demokratizacije društva bez transparentnosti rada državnih organa

Centar za građansko obrazovanje pozdravlja istup predsjednika skupštinskog Administrativnog odbora Radivoja Nikčevića koji je najavio da će se uskoro na sajtu Skupštine Crne Gore naći brojevi mobilnih telefona poslanika koji se plaćaju iz Budžeta Crne Gore… Nema demokratizacije društva bez transparentnosti rada državnih organa – (pdf)

Zaustaviti usvajanje prostornog plana Crne Gore

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) i Centar za građansko obrazovanje (CGO) daju punu podršku kolegama i koleginicama iz nevladinim organizacijama koje se bave zaštitom životne sredine u njihovim naporima da utiču na očuvanje najbitinijeg resursa Crne Gore – njenog prostora… Zaustaviti usvajanje prostornog plana Crne Gore – (pdf)

Predsjednik Skupštine treba da poštuje građane i civilni sektor

Nevladine organizacije koje su imenovale članove/ce Savjeta RTCG pozivaju Predsjednika Skupštine Ranka Krivokapića da jasno obrazloži i precizno kaže koje su to NVO „prikrivene političke partije“ i koje to NVO smatra „stvarnim reprezentima civilnog i nevladinog sektora”… Predsjednik Skupštine treba da poštuje građane i civilni sektor – (pdf)

Da li građani moraju da poštuju zakone

Nevladine organizacije pozivaju poslanike Skupštine Crne Gore da objasne građanima poruku koju su poslali kršeći Zakon o javnim radio-difuznim servisima RTCG odbijajući da potvrde imenovanje članova/ca Savjeta RTCG iz nevladinih organizacija, Univerziteta, Instituta za medije i sindikalnih organizacija… Da li građani moraju da poštuju zakone – (pdf)

Skupština krši sopstvene zakone i suprostavlja se preporukama EU

Centar za građansko obrazovanje (CGO) izražava zabrinutost povodom iznova demonstrirane samovolje crnogorske Skupštine. Umjesto da uvaži glas civilnog društva i verifikuje njegove predstavnike za Savjet, Skupština je odbila kandidaturu svih predstavnika civilnog sektora, suprotno preporukama Evropskog parlamenta… Skupština krši sopstvene zakone i suprostavlja se preporukama EU – (pdf)