Kakvi su stavovi, znanja i očekivanja Evropljana od Evropske unije?

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je danas u svojim prostorijama, organizovao konferenciju za medije, na kojoj su predstavljeni rezultati istrazivanja javnog mnjenja o stavovima, znanju i očekivanjima Evropljana od Evropske unije, kao dio projekta „Homo Europeanus – prevazilaženje deficita znanja o EU“, koji se realizuje uz podršku Evropske komisije kroz program Evropa za građane. Ovaj projekat… »

Predstavljeni rezultati godišnjeg istraživanja o finansiranju medija iz javnih fondova u Crnoj Gori

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je danas, uz podršku Britanske ambasade u Podgorici, organizovao konferenciju na temu « Finansiranje medija iz javnih fondova u Crnoj Gori». Konferenciju je otvorio Nj.E. Ian Viting, britanski ambasador u Crnoj Gori koji je govorio o motivima ambasade da bude dio ovog projekta istaknuvši tom prilikom: “Svako ko živi u… »

Ko je Vladi predložio 172 počasna državljanstva?

Centar za građansko obrazovanje (CGO) dobio je odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave (MUP) na upit o imenima lica koja je predložio predsjednik Vlade Crne Gore za prijem u počasno državljanstvo, kao i broj i spisak preostalih lica koja ne spadaju u one koja su predložili za počasno državljanstvo Zakonom propisani predlagači. Nakon objavljivanja… »

Zašto organi javnog sektora neujednačeno primjenjuju Zakon o slobodnom pristupu informacijama?

Centar za građansko obrazovanje (CGO) ukazuje da se Zakon o slobodnom pristupu informacijama i dalje ne doživljava od svih organa javnog sektora kao obavezujući pravni akt, što posljedično vodi i neujednačenoj primjeni istog, ali i ugrožavanju prava javnosti da dobije podatke od javnog značaja. CGO je, kroz projekat „Jednake šanse za sve medije u Crnoj… »

Zapošljavanje u crnogorskim opštinama – po zasluzi ili partiji?

Centar za građansko obrazovanje (CGO) i Institut alternativa (IA) su predstavili danas na konferenciji za medije analizu “Zapošljavanje u crnogorskim opštinama – po zasluzi ili partiji?”. Analiza je pripremljena u okviru projekta “Korupcija na lokalnom nivou – Nulta tolerancija!”, koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO) u saradnji sa NVO Institut alternativa (IA) iz Podgorice,… »

Koliko i kome poreski obveznici u Crnoj Gori plaćaju reklamiranje

Projekat „Koliko i kome poreski obveznici u Crnoj Gori plaćaju reklamiranje”, je osmišljen u okviru potprograma Centra za građansko obrazovanje (CGO) Mediji idemokratija sa ciljem da doprinese podizanju svijesti o odgovornom trošenju novca iz Budžeta Crne Gore. Specifični cilj projekta je i ukazivanje na odnose koje vladine institucije i Skupština Crne Gore imaju prema medijima… »

Koliko i kome poreski obveznici plaćaju reklamiranje

Projekat „Koliko i kome poreski obveznici u Crnoj Gori plaćaju reklamiranje”, je osmišljen u okviru potprograma Centra za građansko obrazovanje (CGO) Odgovornost i transparentnost vlasti sa ciljem da doprinese podizanju svijesti o odgovornom trošenju novca iz Budžeta Crne Gore. Specifični cilj projekta je i ukazivanje na odnose koje vladine institucije i Skupština Crne Gore imaju… »

Monitoring poštovanja ljudskih prava u ustanovama zatvorenog tipa u Crnoj Gori

Predstavljanje nalaza istrazivanja stavova crnogorskih građana i građanki o torturi, u okviru projekta “Monitoring poštovanja ljudskih prava u ustanovama zatvorenog tipa u Crnoj Gori” koji sprovodi Akcija za ljudska prava u saradnji sa Centrom za građansko obrazovanje, Sigurnom ženskom kućom i Centrom za antidiskriminaciju EKVISTA, a koji finansijski podržava Delegacija EU u Crnoj Gori i… »

Stavovi o diskriminaciji i LGBT

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je u saradnji sa LGBT Forum Progres, a uz podršku Kanadske ambasade, kroz projekat «U redu je biti drugačiji!», sproveo tokom februara 2012. istraživanje javnog mnjenja o stavovima prema diskriminaciji i LGBT populaciji… Stavovi o diskriminaciji i LGBT – (pdf)