Da li su besplatni udžbenici zaista besplatni ili su dio predizbornih aktivnosti?

Na predstavljanju istraživanja Da li su besplatni udzbenici zaista besplatni koje je Centar za građansko obrazovanje (CGO) danas organizovao, Mira Popović, saradnica na programima u CGO-u je podsjetila na međunarodne i ustavne obaveze Crne Gore da obezbijedi besplatno osnovno obrazovanje, konstatujući: « No, u praksi se pokazuje da Ustav nema obavezujuću snagu i da njegova dosljedna… »

Kakvi su stavovi, znanja i očekivanja Evropljana od Evropske unije?

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je danas u svojim prostorijama, organizovao konferenciju za medije, na kojoj su predstavljeni rezultati istrazivanja javnog mnjenja o stavovima, znanju i očekivanjima Evropljana od Evropske unije, kao dio projekta „Homo Europeanus – prevazilaženje deficita znanja o EU“, koji se realizuje uz podršku Evropske komisije kroz program Evropa za građane. Ovaj projekat… »

Predstavljeni rezultati godišnjeg istraživanja o finansiranju medija iz javnih fondova u Crnoj Gori

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je danas, uz podršku Britanske ambasade u Podgorici, organizovao konferenciju na temu « Finansiranje medija iz javnih fondova u Crnoj Gori». Konferenciju je otvorio Nj.E. Ian Viting, britanski ambasador u Crnoj Gori koji je govorio o motivima ambasade da bude dio ovog projekta istaknuvši tom prilikom: “Svako ko živi u… »

Ko je Vladi predložio 172 počasna državljanstva?

Centar za građansko obrazovanje (CGO) dobio je odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave (MUP) na upit o imenima lica koja je predložio predsjednik Vlade Crne Gore za prijem u počasno državljanstvo, kao i broj i spisak preostalih lica koja ne spadaju u one koja su predložili za počasno državljanstvo Zakonom propisani predlagači. Nakon objavljivanja… »

Zašto organi javnog sektora neujednačeno primjenjuju Zakon o slobodnom pristupu informacijama?

Centar za građansko obrazovanje (CGO) ukazuje da se Zakon o slobodnom pristupu informacijama i dalje ne doživljava od svih organa javnog sektora kao obavezujući pravni akt, što posljedično vodi i neujednačenoj primjeni istog, ali i ugrožavanju prava javnosti da dobije podatke od javnog značaja. CGO je, kroz projekat „Jednake šanse za sve medije u Crnoj… »

Zapošljavanje u crnogorskim opštinama – po zasluzi ili partiji?

Centar za građansko obrazovanje (CGO) i Institut alternativa (IA) su predstavili danas na konferenciji za medije analizu “Zapošljavanje u crnogorskim opštinama – po zasluzi ili partiji?”. Analiza je pripremljena u okviru projekta “Korupcija na lokalnom nivou – Nulta tolerancija!”, koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO) u saradnji sa NVO Institut alternativa (IA) iz Podgorice,… »

Koliko i kome poreski obveznici u Crnoj Gori plaćaju reklamiranje

Projekat „Koliko i kome poreski obveznici u Crnoj Gori plaćaju reklamiranje”, je osmišljen u okviru potprograma Centra za građansko obrazovanje (CGO) Mediji idemokratija sa ciljem da doprinese podizanju svijesti o odgovornom trošenju novca iz Budžeta Crne Gore. Specifični cilj projekta je i ukazivanje na odnose koje vladine institucije i Skupština Crne Gore imaju prema medijima… »

Koliko i kome poreski obveznici plaćaju reklamiranje

Projekat „Koliko i kome poreski obveznici u Crnoj Gori plaćaju reklamiranje”, je osmišljen u okviru potprograma Centra za građansko obrazovanje (CGO) Odgovornost i transparentnost vlasti sa ciljem da doprinese podizanju svijesti o odgovornom trošenju novca iz Budžeta Crne Gore. Specifični cilj projekta je i ukazivanje na odnose koje vladine institucije i Skupština Crne Gore imaju… »

Monitoring poštovanja ljudskih prava u ustanovama zatvorenog tipa u Crnoj Gori

Predstavljanje nalaza istrazivanja stavova crnogorskih građana i građanki o torturi, u okviru projekta “Monitoring poštovanja ljudskih prava u ustanovama zatvorenog tipa u Crnoj Gori” koji sprovodi Akcija za ljudska prava u saradnji sa Centrom za građansko obrazovanje, Sigurnom ženskom kućom i Centrom za antidiskriminaciju EKVISTA, a koji finansijski podržava Delegacija EU u Crnoj Gori i… »