Mediji su važan faktor u informisanju o nasilnom ekstremizmu i radikalizmu

Centar za građansko obrazovanje (CGO) danas je u Podgorici organizovao trening za novinare o fenomenima radikalizacije i nasilnog ekstremizma kroz koji su pružene konkretne smjernice za kvalitetno izvještavanje i istraživanje o ovim pojavama, kao i o monitoringu o učinku sektora bezbjednosti i relevantnih institucija u ovoj oblasti. Tokom treninga razmatrani su pojmovi terorizma, radikalizma i ekstremizma, načini izvještavanja… »

Evropski puls 132

Izašao je novi broj Evropskog pulsa. Tekstovi se mogu slobodno preuzimati uz obavezno navođenje da su preuzeti iz Evropskog pulsa.

Vlada ne smije stavljati finansije ispred poštovanja jednakosti građana pred zakonom

Centar za građansko obrazovanje (CGO) smatra da je  Vlada Crne Gore,  povodom Inicijative CGO-a za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Zakona o državnim službenicima i namještenicima, dala dvosmisleno, nedorečeno i neodrživo Mišljenje. CGO je u oktobru 2018.godine podnio Ustavnom sudu Crne Gore Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredbe člana… »

CGO ponovo pokreće akciju doniranja knjiga za ZIKS

Centar za građansko obrazovanje (CGO) ponovo pokreće akciju prikupljanja knjiga za obogaćenje biblioteke Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS). Akcija će trajati do 25. aprila 2019, a građani i građanke, kao i pravni subjekti, koji žele da doniraju knjige to mogu učiniti u prostorijama CGO-a u Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog 96, svakog radnog dana od… »

Bude li se studenti u Crnoj Gori?

U susret 4. aprilu, Danu studenata, Centar za građansko obrazovanje (CGO) ukazuje na značaj studentskog aktivizma i uključenja mladih slobodomislećih ljudi u borbu za demokratizaciju i evropeizaciju društva. I danas su u Crnoj Gori sporadični buntovni studentski glasovi. Dio uzroka za to treba tražiti i u formalnom obrazovnom sistemu koji ne obrazuje mlade za aktivno… »

Institucije treba efikasno da odgovore na nasilje nad Tomkićem

Centar za građansko obrazovanje (CGO) poziva nadležne institucije da hitno i adekvatno sankcionišu nasilje prema građaninu Igoru Tomkiću iz Berana, ali i da preduzmu potrebne mjere u pravcu pune zaštite njega lično i njegove porodice, kao i njihove imovine. Nakon nanošenja teških tjelesnih povreda u napadu na Tomkića koji se dogodio prije nedjelju dana, sinoć… »

Škola je važna karika u adresiranju radikalizacije i nasilnog ekstremizma

Centar za građansko obrazovanje (CGO) organizovao je danas, u Podgorici, trening o fenomenu radikalizacije, nasilnog ekstremizma i terorizma za profesionalce koji rade u oblasti obrazovanja u Crnoj Gori, a koji je sastavni dio projekta Sigurna mreža. CGO je nedavno predstavio istraživanje javnog mnjenja o stavovima prema nasilnom ekstremizmu i radikalizmu.

Pisanjem projekata do ostvarenja ideja OSI

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je u periodu od 8. do 24. marta 2019. organizovao trening za pisanje i upravljanje projektima finansiranim iz fondova EU za deset osoba sa invaliditetom sa evidencije nezaposlenih u okviru projekta Razvojem vještina za bolju zapošljivost osoba sa invaliditetom. Tokom tri trodnevna intenzivna modula učesnici su radili na osmišljavanju sopstvenih projektnih ideja.… »

Istina o zločinima i dostojanstvo žrtava moraju biti u fokusu crnogorskih institucija

Centar za građansko obrazovanje (CGO) povodom 24. marta – Međunarodnog dana prava na istinu o teškim kršenjima ljudskih prava i dostojanstva žrtava – ponovo apeluje na crnogorsko pravosuđe da preduzmu sve zakonske mjere da rasvijetle sudbinu nestalih i suzbiju nekažnjivost ratnih zločina počinjenih tokom postjugoslovenskih ratova 90-tih. Takođe, CGO cijeni da je potrebno mnogo posvećenije raditi… »

Potencijal za radikalizaciju postoji i potrebno je više raditi na prevenciji

Za dvije trećine građana i građanki u Crnoj Gori primjena nasilja radi ostvarivanja političkih, društvenih i religijskih ciljeva nije opravdana. Ipak, jedna trećina nalazi da postoje situacije kada nasilje može biti opravdano za ostvarenje ovih ciljeva što predstavlja potencijal za radikalizaciju i zahtijeva multisektorski preventivni odgovor, ukazuju podaci iz istraživanja javnog mnjenja o stavovima prema… »