Završene projekcije u okviru Putujuće fabrike filma Ubrzaj

Centar za građansko obrazovanje (CGO) organizovao je od 26.septembra do 8.oktobra 2019. projekcije filmova u osam crnogorskih osnovnih škola u sklopu projekta Putujuća fabrika filma UBRZAJ. Na taj način je mladima, uzrasta od 13 do 15 godina, približena složena i osjetljiva tematika ljudskih prava, ali i popularizovana filmska umjetnost i društveno angažovani film.

Sistemski odgovor države potreban, ali i veći aktivizam mladih

Mladi u Crnoj Gori još uvijek ne utiču dovoljno na procese donošenja odluka, a da bi se to promijenilo, pored sistemske i institucionalne podrške, potrebno je i da sami mladi budu proaktivniji, zaključeno je danas na završnoj konferenciji „Aktiviraj me!“, koju je Centar za građansko obrazovanje organizivao u okviru istoimenog projekta uz podršku Ministarstva sporta… »

Dobra odluka Vlade da isključi Lakićević Đuranović iz pregovaračke strukture

Centar za građansko obrazovanje (CGO) pozdravlja odluku Vlade Crne Gore da isključi iz pregovaračke strukture vanrednu profesorku Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore, Bojanu Lakićević Đuranović. Podsjećanja radi, CGO je sredinom septembra uputio dopis Glavnom pregovaraču, Aleksandru Drljeviću, da hitno podnese prijedlog Vladi Crne Gore o povlačenju Lakićević Đuranović iz radnih grupa za pripremu pregovora o… »

Evropski puls 138

Izašao je novi broj Evropskog pulsa. Tekstovi se mogu slobodno preuzimati uz obavezno navođenje da su preuzeti iz Evropskog pulsa.

Odgovornost kao osnov za podsticanje nanasilnog djelovanja

Povodom 2. oktobra – Međunarodnog dana nenasilja, Centar za građansko obrazobanje (CGO) koristi priliku da pozove sve subjekte društva da ulože više napore u stvaranje društvenih normi koje vode nenasilnim rješavanima sukoba, ali i nadležne institucije da najstrožije sankcionišu ponašanje onih koji podstiču i produbljuju bilo kakav oblik nasilnog ponašanja. Da bi doprinijeli izgradnji društva, otvorenog za… »

CGO na sastanku sa ministrom vanjskih poslova Finske – Vladavina prava prioritet

Izvršna direktorka i koordinator za razvoj u Centru za građansko obrazovanje (CGO), Daliborka Uljarević i Damir Nikočević, sastali su se delegacijom Ministarstva vanjskih poslova Finske koju je predvodio ministar vanjskih poslova Peka Havista. S obzirom da jedan od četiri prioriteta finskog predsjedavanja EU predstavljaju zajedničke vrijednosti i vladavina prava, fokus dugog i sadržajnog razgovora bio je… »

Niko ne ugrožava autonomiju UCG, već se traži da UCG poštuje zakon

Centar za građansko obrazovanje (CGO) smatra nedopustivim pokušaj rukovodstva Univerziteta Crne Gore (UCG) da diskredituje instituciju Zaštitnika ljudskih prava i sloboda (Zaštitnika) koja je utvrdila da je vanredni profesor UCG, Janko Ljumović, diskriminisan u postupku izbora u više naučno zvanje. Podsjećamo da Janko Ljumović nije izabran u zvanje redovnog profesora UCG u fazi intenzivnog obračuna sadašnjeg rukovodstva sa prethodnom, na… »

Predložene Vladine izmjene zakona o slobodnom pristupu informacijama poništavaju pravo javnosti da zna

Povodom Međunarodnog dana prava javnosti da zna – 28. septembra, Centar za građansko obrazovanje (CGO) izražava zabrinutost zbog predloženih izmjena Zakona o slobodnom pristupu informacijama kojime se pokušava suziti pravo građana i građanki na informacije, a suprotno Ustavu i međunarodnim standardima. Crna Gora već neko vrijeme bilježi tendenciju smanjivanja stepena transparentnosti rada organa javnog sektora, što ima… »

Obezbijediti više prilika za zapošljavanje osoba sa invaliditetom

„Osobe sa invaliditetom mogu biti kreatori velikih i važnih priča ukoliko im se pruži prilika, a treba ih prihvatiti individualno, prema ličnim kvalitetima i spremnosti da da se suoče sa izazovima na radnom mjestu“, ocijenjeno je na konferenciji Centar za građansko obrazovanje (CGO) „Perspektiva zapošljavanja osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori i primjeri dobre prakse”,… »