Traži se Statut UCG, donosiocu slijedi nagrada

Centar za građansko obrazovanje (CGO) ostaje pri već iskazanom mišljenju o neusaglašenosti akata na Univerzitetu Crne Gore (UCG) i ocjenjuje kao pokušaj manipulacije javnošću izjavu sa UCG da se izbor rektora sprovodi po zakonitoj proceduri… Traži se Statut UCG, donosiocu slijedi nagrada – (pdf)

Do kad će se tolerisati nezakonite radnje na UCG?

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je danas podnio Prosvjetnoj inspekciji Zahtjev za preispitivanje zakonitosti i usklađenosti akta. Zahtjev se odnosi na zakonitost i usklađenost Pravilnika o proceduri i rokovima izbora, postupku prestanka funkcije i razrješenja rektora Univerziteta CG sa važećim Statutom… Do kad će se tolerisati nezakonite radnje na UCG? – (pdf)

Nastavak nezakonitosti u radu UCG

Centar za građansko obrazovanje (CGO) obavještava javnost da se izbori za rektora Univerziteta Crne Gore (UCG) sprovode po nezakonitoj proceduri, jer Pravilnik po kojem će se birati rektor nije u skladu sa Statutom UCG… Nastavak nezakonitosti u radu UCG – (pdf)

Evropski standardi i lokalni moćnici: 1:0

Centar za građansko obrazovanje (CGO) pozdravlja odluku sudije Osnovnog suda kojom je oslobođen odgovornosti novinar dnevnog lista “Vijesti” Slavko Radulović po tužbi dekana Pravnog fakulteta Ranka Mujovića i njegove asistentkinje Bojane Lakićević. Imajući u vidu koji su dokazi iznešeni u toku ovog sudskog postupka, CGO poziva tužilaštvo da pokrene istragu protiv dekana zbog sada već… »

Dekoncentracija funkcija je put ka demokratizaciji

Centar za građansko obrazovanje (CGO) poziva premijera Lukšića da se povuče sa mjesta predsjednika Savjeta za privatizaciju i time da konkretan doprinos dekoncentraciji funkcija u cilju stvaranja pretpostavki za uspostavljanje suštinske kontrole rada tog tijela… Dekoncentracija funkcija je put ka demokratizaciji – (pdf)

Državni organi treba da zaštite novinare

Centar za građansko obrazovanje (CGO) snažno osuđuje učestale prijetnje koje se upućuju novinarima/kama “Vijesti” i zahtijeva hitnu i konkretnu akciju nadležnih organa… Državni organi treba da zaštite novinare – (pdf)

Potrebna departizacija UCG i preispitivanje pravnih akata koji omogućavaju ostvarenje partikularnih interesa

Centar za građansko obrazovanje (CGO) analizom podataka, u koje je imao uvid, skreće pažnju javnosti da postoje osnovi sumnje da predsjednik Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore prof. dr Zoran Rašović tokom uspostavljanja nove procedure za izbor rektora, u periodu od novembra 2010. godine do danas nije imao javni interes kao vodeći u kreiranju ove odluke…… »

Svaki neuspjeh mora povlačiti odgornosti nadležnih

Centar za građansko obrazovanje (CGO) smatra da nova Vlada treba pokazati i značajno drugačiji odnos prema pitanju odgovornosti, a posebno kada je riječ o jednoj od najosjetljivijih oblasti: korupciji… Svaki neuspjeh mora povlačiti odgornosti nadležnih – (pdf)

Vidljivi rezultati

Treba raditi na promjeni vladajućeg diskursa, baviti se pojedinačnim problemima a ne velikim, često neizrecivim pričama koje su možda važne sa mitološkog ili nekog drugog stanovišta, ali koje suštinski ne utiču na kvalitet našeg života, već postaju najveća prepreka demokratskom preobražaju Crne Gore… Vidljivi rezultati – (pdf)

Ciklus predavanja o Herbertu Markuzeu

U okviru novog obrazovnog programa Savremene tendencije kritičke misli CGO organizuje ciklus predavanja o Herbertu Markuzeu jednom od članova čuvenog Frankfurtskog Instituta za društvena istraživanja, filozofu, sociologu i političkom teoretičaru Voditelj ciklusa biće doc. dr Filip Kovačević. Predavanja i diskusije će se odvijati u prostorijama CGO-a svakog četvrtka od 19:30h. Da biste se prijavili potrebno je da… »