Niko ne ugrožava autonomiju UCG, već se traži da UCG poštuje zakon

Centar za građansko obrazovanje (CGO) smatra nedopustivim pokušaj rukovodstva Univerziteta Crne Gore (UCG) da diskredituje instituciju Zaštitnika ljudskih prava i sloboda (Zaštitnika) koja je utvrdila da je vanredni profesor UCG, Janko Ljumović, diskriminisan u postupku izbora u više naučno zvanje. Podsjećamo da Janko Ljumović nije izabran u zvanje redovnog profesora UCG u fazi intenzivnog obračuna sadašnjeg rukovodstva sa prethodnom, na… »

Predložene Vladine izmjene zakona o slobodnom pristupu informacijama poništavaju pravo javnosti da zna

Povodom Međunarodnog dana prava javnosti da zna – 28. septembra, Centar za građansko obrazovanje (CGO) izražava zabrinutost zbog predloženih izmjena Zakona o slobodnom pristupu informacijama kojime se pokušava suziti pravo građana i građanki na informacije, a suprotno Ustavu i međunarodnim standardima. Crna Gora već neko vrijeme bilježi tendenciju smanjivanja stepena transparentnosti rada organa javnog sektora, što ima… »

Obezbijediti više prilika za zapošljavanje osoba sa invaliditetom

„Osobe sa invaliditetom mogu biti kreatori velikih i važnih priča ukoliko im se pruži prilika, a treba ih prihvatiti individualno, prema ličnim kvalitetima i spremnosti da da se suoče sa izazovima na radnom mjestu“, ocijenjeno je na konferenciji Centar za građansko obrazovanje (CGO) „Perspektiva zapošljavanja osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori i primjeri dobre prakse”,… »

Bez pomirenja u regionu nema ni trajnog mira

Povodom 21. septembra – Međunarodnog dana mira, Centar za građansko obrazobanje (CGO) poziva sve subjekte društva da ulože sistemske napore kako bi razvijali pojedince i društvo koji teže nenasilnom rješavanju sukoba i izgradnji društva pravednih odnosa. Oružani sukobi, koji su se desili tokom devedesetih godina prošlog vijeka, destabilizovali su prostor država bivše Jugoslavije. Posljedice tih narušenih… »

REKOM III konkurs za podršku projekata OCD

Centar za građansko obrazovanje (CGO), u ime projektnih partnera, u okviru projekta Aktivizam civilnog sektora za pomirenje u regionu bivše Jugoslavije – podrška REKOM-u, objavljuje TREĆI KONKURS  ZA PODRŠKU PROJEKATA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA  U SJEVERNOJ MAKEDONIJI I KOSOVU  Možete predati svoje prijedloge projekata, koji treba da doprinesu jačanju perspektiva za pomirenje u regionu kroz utvrđivanje… »

Konkurs za stažiranje u Centru za građansko obrazovanje (CGO)

Centar za građansko obrazovanje (CGO) raspisuje konkurs za drugu grupu VIII generacije stažista/kinja. Program stažiranja traje dva mjeseca, od 15. oktobra do 15. decembra 2019. godine, sa mogućnošću produženja saradnje po različitim osnovama. Pozivamo vas da se prijavite za sljedeće programe: Demokratizacija i evropeizacija  – 2 pozicije Ljudska prava – 1 pozicija Aktivno građanstvo – 1 pozicija NA KONKURS SE MOGU PRIJAVITI SVI… »

Vratiti demokratiju u službu građana i građanki

Centar za građansko obrazovanje (CGO) povodom Međunarodnog dana demokratije, koji se obilježava svakog 15. septembra, ukazuje na zabrinjavajući trend krize reprezentativne demokratije a što potvrđuje i činjenica da skoro tri petine građana i građanki nemaju povjerenja u političke stranke, a od ključnih institucija najmanje povjerenja generiše Skupština Crne Gore.  Podaci iz istraživanja javnog mnjenja koje je… »