U zemlji slomljenih ogledala

Neurone ogledala su, ranih 90ih godina otkrili italijanski neurofiziolozi Vittorio Gallese i Giacomo Rizzolatti. Princip neurona ogledala zasniva se na nalazu da se jedna grupa moždanih ćelija aktivira samim posmatranjem određene aktivnosti, i to na isti način kao kada organizam sam sprovodi tu aktivnost. Značaj ovog pronalaska je što predstavlja jedan od senzornih osnova imitacije,… »

Inicijativa za odgovorniju Skupštinu

Centar za građansko obrazovanje (CGO) danas je uputio Inicijativu skupštinskoj Radnoj grupa za izradu Nacrta zakona o Skupštini da se tim tekstom definiše zakonska obaveza ljekarskog pregleda za poslanike i poslanice Skupštine Crne Gore i zapošljene u administraciji Skupštine Crne Gore, a koja uključuje i posebno testiranje mentalno – psihološke sposobnosti, kao i inicijalno i… »

Premijer Abazović nastavlja da negira koncept građanskog društva

Koalicija za prava LGBTIQ+ osoba – RAVNOPRAVNO izražava razočarenje i protestuje zbog podrške koju je premijer Dritan Abazović, danas objavljenim stavom, iskazao advokatu Veliboru Markoviću, a time i diskriminaciji žena i LGBTIQ populacije koju Marković podržava govorom mržnje.  Abazović je principijelno protivljenje Markovićevim stavovima, koje su iskazale direktorica Akcije za ljudska prava, Tea Gorjanc Prelević, i… »

Zdravlje i stabilnost ministara preduslov za dobru Vladu

Centar za građansko obrazovanje (CGO) danas je uputio Inicijativu Vladi da se Predlogom Zakona o Vladi definiše zakonska obaveza ljekarskog pregleda za članove Vlade (predsjednika Vlade, potpredsjenika/ke i ministre) i generalnog sekretara, a koji podrazumijeva i posebno testiranje mentalno – psihološke sposobnosti za obavljanje najviših javnih funkcija, kao i inicijalno i kasnije redovno nenajavljeno testiranje… »

Finansiranje medija i medijskih usluga u 2021.

Na medije, medijske i produkcijske usluge 192 organa javnog sektora utrošilo je tokom 2021. godine 3.426.183,33 eura. Od štampanih medija iz javnih fondova najviše su dobili Pobjeda, Vijesti i Dan, od televizija RTV Nikšić, Televizija Vijesti i RTCG, a među radio stanicama Radio Tivat, Radio Kotor i Radio Antena M. Od portala i agencija, najviše… »

Reagovanje Koalicije za prava LGBTIQ+ OSOBA – RAVNOPRAVNO: Veliboru Markoviću nije mjesto u Komisiji

Reagovanje Koalicije za prava LGBTIQ+ OSOBA – RAVNOPRAVNO povorom medijskih navoda o predlaganju Velibora Markovića za člana Komisije za ispitivanje usklađenosti odredbi temeljnog ugovora sa pravnim poretkom Crne Gore Danas se više nevladinih organizacija obratilo predsjedniku države i Vlade povodom prijedloga da član Komisije za ispitivanje usklađenosti odredbi temeljnog ugovora sa pravnim poretkom Crne Gore… »

Maloljetnička delinkvencija zahtijeva veću pažnju društva i sistemski odgovor

Rast obima vršnjačkog nasilja i maloljetničke delinkvencije uslovljen je i ukupnim ambijentom u kojem djeca rastu i oblikuju se, a ovoj temi je neophodno posvetiti veću pažnju i efikasniji sistemski odgovor, posebno u dijelu prevencije, akcentovano je na konferenciji „Položaj maloljetnika u krivičnom postupku – od prevencije do integracije” koju je Centar za građansko obrazovanje… »