Javni poziv za predstavnike/e civilnog sektora za trening o primjeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama

Cilj ovog treninga je da se predstavnici/e civilnog sektora dodatno osnaže u dijelu informisanja o mehanizmima koje pruža Zakon o slobodnom pristupu informacijama, kao i u lakšem korišćenju tih mehanizama u svom radu. Jedna dvodnevna obuka biće organizovana za 15 predstavnika/ca civilnog sektora 13 i 14. juna 2024. godine u Podgorici. Tokom obuke, učesnici/e će… »

Jačanje kapaciteta nastavnog kadra podstiče razumijevanje vrijednosti multikulturalizma

Centar za građansko obrazovanje (CGO) organizovao je, 29. i 30. aprila u Kolašinu, trening za 21 nastavnika/ca srednjih i osnovnih škola društvene grupe predmeta iz različitih krajeva Crne Gore o korišćenju savremenih metoda nastave pri predavanju multikulturalizma. Trening su vodili dr Danijela Vuković-Ćalasan i dr Mehmed Đečević sa Univerziteta Crne Gore. „Na treningu za nastavnike ukazano je na… »

Koalicija NVO: Bez kompromisa sa politikom zločina

Stav premijera Spajića da će Crna Gora glasati za UN rezoluciju o memorijalizaciji genocida u Srebrenici, ali da je neće promovisati kosponzorstvom je korak unazad u demokratskom razvoju Crne Gore. Jedino ispravno i ljudski je iskoristiti svaku priliku da se taj zločin osudi i da se činjenice o njemu ne kriju. Snažna građanska inicijativa –… »

Finansije političkih partija kroz izvještaje DRI

Centar za građansko obrazovanje (CGO) analizirao je izvještaje Državne revizorske institucija (DRI) o reviziji godišnjih konsolidovanih finansijskih izvještaja političkih partija i grupa građana za 2020, 2021. i 2022. godinu, u dijelu ocjene finansijske revizije i revizije pravilnosti rada političkih subjekata. Analizom su obuhvaćena 33 izvještaja za 30 političkih partija i grupa građana koji su dostupni… »

Protest zbog revizionističkog imenovanja ulice u Pljevljima

Nevladine organizacije Akcija za ljudska prava (HRA), Centar za građansko obrazovanje (CGO) i ANIMA Centar za žensko i mirovno obrazovanje izražavaju oštar protest zbog preimenovanja Tivatske ulice u Pljevljima u ulicu Branka Krvavca, vojnika JNA koji je poginuo u agresiji na dubrovačko-hercegovačko područje u Hrvatskoj u oktobru 1991.godine. Smatramo da se radi o postupku protivnom… »

92 NVO i preko 250 istaknutih građana i građanki Crne Gore podržalo Inicijativu da Crna Gora sponzoriše Rezoluciju UN o memorijalizaciji žrtava u Srebrenici

Inicijativu da Crna Gora sponzoriše Rezoluciju UN o memorijalizaciji genocida u Srebrenici podržalo čak 92 NVO i preko 250 istaknutih građana i građanki. Inicijativu je podržalo i Bošnjačko vijeće, kao i Bošnjačka stranka, Liberalna partija, Demokratska partija socijalista, Socijaldemokratska partija Crne Gore, Socijaldemokrate Crne Gore, koalicija Albanska alijansa i Crnogorska evropska partija. Gradonačelnik Cetinja, Nikola… »

Novi zakonski okvir treba da doprinese da RTCG postane istinski javni servis

Pozivamo Ministarstvo kulture i medija da novim Zakonom o RTCG osigura da se, neposredno nakon očekivanog brzog usvajanja u Skupštini Crne Gore, obavi imenovanje novih članova/ica Savjeta RTCG, a Skupštinu da zaustavi započeti proces izbora dva člana Savjeta RTCG po aktuelnom zakonu. Imajući u vidu eskalaciju kontroverzi u RTCG, a kojima je dominantno doprinio sadašnji… »

Jedinstvo se čuva kroz poštovanje različitosti

„Najbolje se čuva jedinstvo tako što se poštuju i podržavaju različitosti”, poručeno je danas na tribini o interkulturalizmu, koju je Centar za građansko obrazovanje (CGO) organizovao u Ulcinju u prostorijama Skupštine Opštine Ulcinj. “Komunikacija različitih je privilegija, najbolja prilika za upoznavanje megalopolisa uma i uvijek uzbudljivo otkrivanje novog – za sebe i za druge,” poručio… »