Izborni akteri da se odrede o Zakonu o Vladi

Centar za građansko obrazovanje (CGO) cijeni da političke partije i koalicije koje učestvuju na parlamentarnim izborima 2016. treba da se odrede i po pitanju Zakona o Vladi, odnosno da se obavežu da će ovaj zakon usvojiti odmah nakon ulaska u Skupštinu Crne Gore i time konačno zakonski regulisati rad najvišeg izvršnog organa u državi. U… »

Netransparentnost nije put u kvalitetne reforme UCG

Centar za građansko obrazovanje (CGO) podsjeća da je transparentnost u radu svih organa preduslov za razvoj demokratskog društva, i pristup informacijama od javnog značaja mora biti podjednako dostupan svima. U primjeni standarda transparentnosti bi trebao da prednjači Univerzitet Crne Gore (UCG), kao najstarija visokoškolska ustanova u Crnoj Gori, čiji će sadašnji studenti u bliskoj budućnosti… »

Efikasnijom akcijom institucija i obrazovanjem protiv nasilja

Centar za građansko obrazovanje (CGO), povodom Međunarodnog dana nenasilja, ukazuje na uznemirujuće rastući trend nasilničkog ponašanja, govora mržnje i zločina iz mržnje u našem društvu o čemu smo i nedavno imali slučajeve o kojima su mediji izviještavali. Posebno brine spora i neadekvatna reakcija institucija, nerijetko i nemar, koji razmjere nasilja pojačavaju za žrtvu i za… »

Apel NVO za trajno održivo angažovanje asistenata u nastavi za djecu sa posebnim obrazovnim potrebama

Grupa nevladinih organizacija (Naše sunce, Akcija za ljudska prava, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama, Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju u Podgorici, Udruženje Roditelji, Centar za građansko obrazovanje (CGO), Centar za ženska prava, Juventas, Sigurna ženska kuća i Centar za žensko i mirovno obrazovanje… »

V nacionalna konferencija o borbi protiv korupcije u obrazovanju «Da samo znanje donosi zvanje!»

Centar za građansko obrazovanje (CGO) i Helenska fondacija za međunarodne odnose (ELIAMEP) organizovali su danas V nacionalnu konferenciju o borbi protiv korupcije u obrazovanju pod nazivom «Da samo znanje donosi zvanje!». Konferencija je organizovana uz podršku Delegacije EU u Crnoj Gori, Heinrich Boel fondacije i Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću Vlade… »

Glas mladih treba da bude jači

U Omladinskom klubu na Cetinju sinoć je organizovana radionica na temu Omladinski aktivizam, koju je vodio koordinator Omladinske grupe Centra za građansko obrazovanje (CGO) Miloš Knežević. Knežević je sa mladima razgovarao o značaju uključivanja mladih u život zajednica u kojima žive i rade – od porodice, preko škole do grada i države, kao najširih društvenih… »

Da li umjetnost može doprinijeti procesu pomirenja u regionu?

Povodom obilježavanja Svjetskog dana mira, Centar za građansko obrazovanje (CGO) i Koalicija za REKOM, organizovali su danas treću po redu debatu o pomirenju, na temu: Može li umjetnost doprinijeti procesu pomirenja u regionu? Debatu o pomirenju je otvorila crnogorska premijera dokumentarnog filma „Nedodirljivi“, u režiji Nemanje Babića i Marije Ristić, čime je najavljeno i VII… »