Sve opštine da obezbijede besplatne udžbenike za osnovce

Centar za građansko obrazovanje (CGO) pozdravlja odluke većine crnogorskih opština da obezbijede besplatne udžbenike za prvake i istovremeno apeluje na one koji to još nijesu učinili da donesu ovu odluku, kao i da je prošire na druge razrede. CGO cijeni važnim da lokalna zajednica, pored nacionalnog nivoa, bude posebno podržavajuća za unaprijeđenje uslova obrazovanja svih… »

Evropski glasovi iz Crne Gore

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je, krajem maja mjeseca, pokrenuo kampanju na društvenim mrežama pod nazivom Evropski glasovi iz Crne Gore / European voices from Montenegro (https://www.facebook.com/euvoicesmne/?fref=ts), u sklopu projekta Homo Europeanus – prevladavanje deficita znanja o EU. Cilj kampanje je da doprinese unaprijeđenju informisanosti i znanja građana/ki Crne Gore o EU i srodnim pitanjima,… »

Uključiti mlade u procese odlučivanja

Uoči Međunarodnog dana mladih, Centar za građansko obrazovanje ukazuje na neravnopravan položaja mladih u crnogorskom društvu, koji ostaju na marginama procesa odlučivanja iako, po posljednjem popisu stanovništva iz 2011, mladi od 15 do 29 godina čine 21,4% ukupnog stanovništa. Ranija istraživanja pokazuju da mladi dominantno smatraju da se njima manipuliše (33%), dok 21% ispitanika cijeni… »

Žrtve operacije “Oluja” još čekaju pravdu

Povodom 21. godine od operacije “Oluja”, koja je trajala od 4. do 7.avgusta 1995.godine, Centar za građansko obrazovanje (CGO) podsjeća da uspostavljanje pravde za žrtve ratova na prostoru bivše Jugoslavije mora biti prioritet, a to uključuje i kreiranje poimeničnog spiska žrtava operacije “Oluja” i procesuiranje ratnih zločina koji su se desili tokom ove operacije, za… »

Procesuiranje osumnjičenih za ratne zločine treba da bude obaveza država regiona

Fond za humanitarno pravo Kosovo (FHP Kosovo) i Centar za građansko obrazovanje (CGO) pozdravljaju akciju Specijalnog policijskog tima i Uprave policije Nikšića, koja je djelovala po nalogu Specijalnog tužilaštva Crne Gore, prilikom hapšenja Vlada Zmajevića, osumnjičenog za zločine počinjene tokom oružanog sukoba na Kosovu krajem marta 1999. godine. Prema informacijama regionalnih i domaćih medija, Specijalni… »

Saradnja u borbi protiv korupcije na lokalnom nivou

Centar za građansko obrazovanje (CGO) i Ministarstvo unutrašnjih poslova su danas, u skladu sa članom 80 Zakona o državnoj upravi i uvažavajući uspostavljene mehanizme prakse saradnje organa državne uprave i organizacija civilnog društva, potpisali Memorandum o saradnji. Memorandum su potpisali Daliborka Uljarević, izvršna direktorka CGO-a i Goran Danilović, ministar unutrašnjih poslova. Ministarstvo unutrašnjih poslova i… »

DIK mora da ispravi javni poziv

Centar za građansko obrazovanje (CGO) skreće pažnju javnosti da je JAVNI POZIV za izbor trenera za obuku edukatora i članova biračkih odbora koji je raspisala Državna izborna komisija (DIK) 22.07.2016. godine, pozivajući se na Zakon o izboru odbornika i poslanika i Pravilnik o procedurama i kriterijumima za izbor i angažovanje trenera i edukatora za obuku… »

Saradnju NVO i Skupštine urediti poslovnikom

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO), Centar za građansko obrazovanje (CGO), i Institut Alternativa (IA) neće potpisati predloženi sporazum o saradnji sa Skupštinom Crne Gore, koji je potekao kao inicijativa od strane predsjednika Skupštine, Darka Pajovića. Naime, CRNVO-a, CGO-a i IA smatraju da sporazum, kao pravno neobavezujući akt, danas ne predstavlja osnov na kojem se… »

O autentičnosti Rakočevićevog doktorata da sudi javnost

Centar za građansko obrazovanje (CGO) izražava iznenađenje povodom informacije da je komisija Pravnog fakulteta, kojim rukovodi Velimir Rakočević, utvrdila da isti Velimir Rakočević nije plagirao svoj doktorat. Tu informaciju javnosti je saopštila rektorka Radmila Vojvodić, na konferenciji za medije na kojoj su predstavljeni dosadašnji dometi reformi na UCG. A jedan od indikatora starnih dometi tih… »