Amandmani na podzakonska akta DIK-a dobili punu podršku tokom javnih rasprava na sjeveru i jugu Crne Gore

Radna grupa za analizu i unaprijeđenje podzakonskih akata Državne izborne komisije (DIK), koju su uspostavili Centar za građansko obrazovanje (CGO), Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) i Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) sprovela je pet javnih rasprava na sjeveru i jugu Crne Gore i dobila podršku za sve predložene amandmane, a posebno za… »

CGO nastavlja sa praksom darivanja knjiga

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je danas JU Centar za kulturu Bijelo Polje, a za potrebe Narodne biblioteke Bijelo Polje, uručio donaciju u knjigama iz oblasti demokratije, civilnog društva, ljudskih prava, aktivnog građanstva, korupcije i javne uprave. CGO u okviru svojih programskih aktivnosti ima i razvijenu izdavačku djelatnost, kroz koju je do sada objavljeno više… »

Poštovanje zakona uslov za saradnju

Predstavnici sedam nevladinih organizacija – Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG), Centra za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO), Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS), Centra za građansko obrazovanje (CGO), Centra za monitoring i istraživanje (CEMI), Instituta Alternativa (IA), NAŠA INICIJATIVA – napustili su danas sastanak sa predsjednikom Skupštine Crne Gore, Darkom Pajovićem, koji je prethodno… »

O ljudskim pravima sa mladima

Koordinator Omladinske grupe Centra za građansko obrazovanje (OG CGO), Miloš Knežević, je danas u Američkom uglu u KIC-u “Budo Tomović”, sa predstavnicima FLEX Alumni Montenegro, učesnicima/cama srednjoškolskog programa razmjene, održao radionicu o ljudskim pravima sa posebnim osvrtom na prava LGBT osoba. Radionica, organizovana po principu discussion club-a, bila je posvećena upoznavanju alumnista/kinja sa konceptom ljudskih… »

Što stoji iza promjene modela studiranja na UCG?

Centar za građansko obrazovanje (CGO) izražava zabrinutost povodom dosadašnjeg načina sprovođenja reformi na Univerzitetu Crne Gore (UCG), koji vidljivo slabi, inače nerazvijen, akademski dijalog zasnovan na argumentima i uvažavanju različitosti. Zakon o visokom obrazovanju i prateći propisi prepoznaju ravnopravno dva modela studiranja 3+1+1+3, kao i 4+1+3. Izuzete su samo one fakultetske jedinice UCG koje obrazuju… »

Što skrivaju i otkrivaju crnogorski udžbenici o savremenoj istoriji Crne Gore?

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je danas predstavio studiju Što skrivaju i otkrivaju crnogorski udžbenici o savremenoj istoriji Crne Gore?, u okviru koje je istraživački tim CGO-a analizirao udžbenike istorije za osnovnu i srednju školu, kao i za nekoliko fakulteta Univerziteta Crne Gore, u dijelu načina na koji je u njima predstavljena savremena crnogorska istorija,… »

Održana treća sjednica radne grupe za analizu i unaprijeđenje podzakonskih akata DIK-a

Radna grupa za analizu i unaprijeđenje podzakonskih akata Državne izborne komisije (DIK), koju su uspostavili Centar za građansko obrazovanje (CGO), Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) i Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) održala je danas treću sjednicu i utvrdila nacrte 41 amandmana na pet podzakonskih akata DIK-a i definisala set od osam dugoročnih… »

Održana druga sjednica radne grupe za analizu i unaprijeđenje podzakonskih akata DIK-a

Radna grupa za analizu i unaprijeđenje podzakonskih akata Državne izborne komisije (DIK), koju su uspostavili Centar za građansko obrazovanje (CGO), Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) i Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) održala je danas drugu sjednicu. Cilj radne grupe je da sagleda sva postojeća podzakonska akta Državne izborne komisije kojima se detaljno… »