Oglas: Škole za ljudska prava – XVII generacija

Centar za građansko obrazovanje (CGO) raspisuje OGLAS za polaznike XVII generacije ŠKOLE ZA LJUDSKA PRAVA – škole za izučavanje ljudskih prava od teorije do prakse – Školu čini 3 modula u ukupnom, ali intezivnom, trajanju od nedjelju dana tokom kojih se kroz brojna predavanja, radionice, projekcije filmova i forum teatar uči i diskutuje o različitim… »

Neke zemlje pokazuju “zamor od reformi”

Daliborka Uljarević, izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje (CGO) učestvuje danas na međunarodnoj konferenciji pod nazivom “Dalje proširenje EU u jugoistočnoj Evropi – put koji predstoji”, koja se održava u Zagrebu, u organizaciji Međunarodnog institute za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) iz Zagreba i Švedskog institutA za međunarodne odnose (UI). Na prvom panelu konferencije o… »

Budućnost proširenja EU je u promjeni pristupa zemljama zapadnog Balkana

Daliborka Uljarević, izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje (CGO), učestvuje na dvodnevnoj ekspertskoj radionici (15.-16. april) koja se održava u Briselu u organizaciji fondacije Friedrich Ebert pod nazivom “Budućnost proširenja: priprema za Solun II”. Cilj ovog skupa je da se analiziraju izazovi s kojima se kroz proces proširenja suočavaju kako zemlje članice EU-a, tako i… »

Privremeno zatvoreno poglavlje 26, ali još dosta posla ostalo

Centar za građansko obrazovanje (CGO) pozdravlja privremeno zatvaranje još jednog pregovaračkog poglavlja – podglavlja 26 (Obrazovanje i kultura). Privremeno zatvaranje ovog poglavlja, pored ranije privremeno zatvorenog poglavlja 25. -Nauka i istraživanje, predstavlja korak naprijed ka članstvu Crne Gore u Evropsku uniju. Ovo poglavlje je vrlo značajno za Crnu Goru, imajući u vidu ograničenost ljudskih resursa… »

Crna Gora mora doći do fer i slobodnih izbora

Centar za građansko obrazovanje (CGO) cijeni da je napravljen nepotreban propust kada je Državna izborna komisija (DIK) odlučila da objavi preliminarne rezultate bez prisustva relevantnih međunarodnih posmatrača sa kojima bi detaljno pregledali izborni materijal i utvrdili pouzdan rezultat. CGO smatra da su izbori protekli u izuzetno napetoj atmosferi, kojoj je prethodila hipeprodukcija informacija o širokim… »

EK i OEBS da se uključe u utvrđivanje izbornog rezultata

Centar za građansko obrazovanje (CGO), u svijetlu upravo završenih predsjedničkih izbora nakon kojih su oba kandidata proglasila pobjedu, poziva Državnu izbornu komisiju (DIK) da obezbijedi prisustvo relevatnih međunarodnih predstavnika, a posebno predstavnika Evropske komisije (EK) i Organizacije za evropsku bezbijednost i saradnju (OEBS), kako bi detaljno pregledali kompletan izborni materijal i utvrdili neupitan rezultat. Ovo… »

I dalje nema sistematičnog pristupa rješavanju problema na UCG

Centar za građansko obrazovanje (CGO) smatra da su optužbe koje je iznio predstavnik studenskog parlamenta Biotehničkog fakulteta Miloš Bulatović, na račun pojedinih profesora tog fakulteta za koje se tvrdi da su vršili pritiske u smislu prijetnji i podmićivanja kako bi članovi Studentskog parlamenta u Vijeću glasali za kandidata Slavka Mijovića ozbiljne i još jedna u… »

Goli patriotizam

A Crne Gore će biti onoliko koliko njeni građani i građanke uspiju da afirmišu dva principa: da Crna Gora bude suverena od spoljnih interesa i pritisaka, kao da i crnogorski građanin i građanka budu suvereni od političkih pritisaka oligarhijskih arhitektura. Prije tri godine sam na ovoj strani pisala o jednoj profesiji u Crnoj Gori koja… »