Novi direktor ASK-a treba da bude izabran u transparentnom i efikasnom postupku

Centar za građansko obrazovanje (CGO) podnio je, juče po drugi put, Savjetu Agencije za sprječavanje korupcije zahtjev za obezbjeđenje transparentnosti 17. sjednice Savjeta ASK-a zakazane za ponedjeljak, 30.3.2020.godine, ali i efikasnosti u odlučivanju izbora novog direktora. CGO je i ranije podnio isti zahtjev Savjetu za sjednicu koja je trebalo da se održi  24.3.2020. godine, a… »

Ukloniti web aplikaciju crnagorakorona.com i procesuirati njene kreatore

Centar za građansko obrazovanje (CGO) juče je uputio pojedinačne inicijative Vrhovnom državnom tužilaštvu, Upravi policije, Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama i Zaštitniku ljudskih prava i sloboda da po službenoj dužnosti preduzmu sve propisane radnje i mjere u cilju suzbijanja daljeg korištenja nedozvoljene web aplikacije https://www.crnagorakorona.com/home.  Ova aplikacija je kreirana tako da… »

Pravo na istinu imaju žrtve, njihove porodice i porodice nestalih

Centar za građansko obrazovanje (CGO), povodom 24. marta – Međunarodnog dana prava na istinu o teškim kršenjima ljudskih prava i dostojanstva žrtava, ukazuje na značaj odgovornog i sistematičnog odnosa donosioca odluka, pravosudnih organa i obrazovnih institucija ka civilizacijskoj obavezi utvrđivanja činjenica zločina počinjenih tokom ratova 90ih, konkretnih rezultata u procesuiranju ratnih zločina i rasvjetljavanju sudbine… »

Odluke koje se tiču nevladinog sektora donositi u širokim konsultacijama sa organizacijama civilnog društva

Koalicija NVO Saradnjom do cilja danas je uputila pismo premijeru Markoviću u vezi za inicijativom jedne NVO oko prenamjene sredstava opredijeljenih NVO sektoru za 2020.godinu. VLADA CRNE GORE PREDSJEDNIKU VLADE g. Dušku Markoviću Poštovani g-dine Markoviću, Obraćam vam se u ime Koalicije NVO – Saradnjom do cilja, a u vezi sa inicijativom jedne nevladine organizacije… »

Državni organi da rade svoj posao, a zajedno da jačamo odgovornost i solidarnost bez kršenja osnovnih ljudskih prava

Vlada Crne Gore mora da uspostavi opštu disciplinu svih građana i zaštiti ih od potencijalne zaraze virusa korona preduzimajući sve raspoložive mjere pojačanog nadzora. To podrazumijeva procesuiranje lica koja su se na bilo koji način ogriješila o obavezno poštovanje naredbi zdravstveno sanitarne inspekcije o izrečenim mjerama samoizolacije. Objavljivanje spiska onih koji su pod izrečenim mjerama… »

Država da štiti građane neugrožavajući ničija ljudska prava

Centar za građansko obrazovanje (CGO) pozdravlja sve dosadašnje napore Vlade Crne Gore u borbi protiv virusa korona. Međutim, osjećamo obavezu da ukažemo da posljednja najavljena mjera objavljivanja imena lica koja su u samoizolaciji vodi direktno kršenju Ustavom i međunarodnim standardima garantovanih ljudskih prava i osnovnih demokratskih principa i apelujemo na Vladu da hitno takvu odluku… »

Izbori u Tivtu ne mogu biti važniji od zdravlja građana

Centar za građansko obrazovanje (CGO) uputio je danas predsjedniku Državne izborne komisije (DIK), Aleksi Ivanoviću, inicijativu za urgentno razmatranje pitanja odlaganja lokalnih izbora u Tivtu. CGO cijeni da nadležni organi treba što prije da donesu odluku o odlaganju izbora, a što bi bilo u skladu sa naredbama za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u… »