Žene se još uvijek bore za svoja prava u Crnoj Gori

Predstavnici/ce Centra za građansko obrazovanje (CGO) pružili su podršku protestnom Maršu žena povodom obilježavanja 8. marta – Međunarodnog dana žena, koji je danas održan u Podgorici, u organizaciji NVO Anime i Centra za ženska prava, a sa ciljem da ukaže na nizak nivo poštovanja prava žena, posebno u oblasti rada, te podzastupljenosti žena u oblasti… »

Kvalitet selekcije Festivala UBRZAJ dobija nove potvrde

Centar za građansko obrazovanje (CGO), u susret sedmog izdanja Festivala filma o ljudskim pravima UBRZAJ 2016, uveliko radi na pripremama, selekciji i prikupljanju sredstava za organizaciju ovog, za crnogorski kontekst, jedinstvenog festivala. Festival UBRZAJ ima višestruki značaj – kako u domenu afirmacije ljudskih prava i građanskog aktivizma, tako i u predstavljanju najkvalitetnijiih filmova koji su… »

Magistarski i doktorski radovi akademskog osoblja i funkcionera da budu dostupni javnosti

Centar za građansko obrazovanje (CGO), je okviru svojih aktivnosti vezanih za borbu protiv korupcije u obrazovanju, a učestvujući u globalnoj inicijativi Partnerstvo otvorenih uprava predložio antikorupcijsku mjeru gdje bi se učinili lako dostupnim, u elektronskoj formi, svi magistarski i doktorski radovi akademske strukture zaposlenih na visokoškolskim ustanovama u Crnoj Gori, kao i nosilaca javnih ovlašćenja.… »

Minimalni napori nadležnih institucija u procesu zadovoljenja pravde za žrtve zločina u Štrpcima

Povodom 23 godine od zločina u Štrpcima, Centar za građansko obrazovanje (CGO) podsjeća na dužnost institucija sistema, svih postjugoslovenskih država, da žrtvama ovog zločina priznaju status civilnih žrtava rata, kako bi se na taj način makar minimalno uvažio dignitet žrtava. Ni nakon više od dvije decenije nije utvrđena puna odgovornost za otmicu i ubistvo 19… »

Najviše diskriminisani siromašni, osobe sa invaliditetom, Romi, stari ljudi, seksualne manjine i žene

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je danas, u okviru projekta Različiti a jednaki, koji podržava ambasade Kanade, predstavio istraživanje javnog mnjenja o percepcijama građana/ki o diskriminaciji i homofobiji. Terenski dio istraživanja uradila je agencija Ipsos Strategic Marketing. Svetlana Pešić, saradnica na programima u CGO-u je govoreći o projektu, u okviru kojeg je rađeno istraživanje, istakla… »

Vraća li se UCG starim navikama u komunikaciji?

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je, po drugi put ove godine, zatečen prizemnom reakcijom Univerziteta Crne Gore (UCG) koja ne odgovara sadržajno na pitanje koje je CGO pokrenuo a snižava nivo kulture dijaloga i ukazuje da se UCG vraća nekim starim, lošim praksama komunikacije sa zainteresovanim stranama. Ali, da krenemo redom. Prvo, CGO izražava zadovoljstvo… »

Žrtve nasilja postjugoslovenskog rata i dalje bez pravde

Povodom 22. februara Međunarodnog dana žrtava nasilja, Centar za građansko obrazovanje (CGO) apeluje na donosioce odluka, a posebno one koji dolaze iz sudske i izvršne vlasti, da pokažu daleko veći stepen ozbiljnosti i odgovornosti u akcijama koje se odnose na zadovoljenje pravde za sve žrtve ratova 90tih, kao i u postizanju konkretnih rezultata u kažnjavanju… »

Temeljno provjeriti navode o plagijatu prije potvrde imenovanja dekana Pravnog fakulteta

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je, uoči sjednice Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore, uputio rektorki Radmili Vojvodić pismo sa zahtjevom da, koristeći institucionalne mogućnosti i lični autoritet, pozove članove Upravnog odbora da, na sjutrašnjoj sjednici, ne potvrde imenovanje Velimira Rakočevića za dekana Pravnog fakulteta. CGO se godinama posvećeno bavi pitanjem zakonitosti rada UCG, kao i… »

Da li je Crna Gora država socijalne pravde?

Povodom Međunarodnog dana socijalne pravde, Centar za građansko obrazovanje (CGO) ukazuje da trendovi siromaštva u Crnoj Gori, uzrokovani visokom stopom nezapošljenosti, sveprisutnom korupcijom i nerazvijenom kulturom ljudskih prava, snažno opterećuju demokratski razvoj u cjelini, te poziva nadležne institucije da ulože više napora kako bi građanima/kama obezbijedili uslove za život dostajan čovjeka. Socijalno pravedno društvo podrazumijeva… »

Činjenice i predrasude – finansiranje nevladinih organizacija i političkih partija u Crnoj Gori iz javnih fondova

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je danas organizovao prezentaciju analize “Činjenice i predrasude – finansiranje nevladinih organizacija i političkih partija u Crnoj Gori iz javnih fondova”. Daliborka Uljarević, izvršna direktorka CGO-a, je na otvaranju istakla da “Pitanje transparentnosti javnih finansija još uvijek predstavlja izazov, jer mi kao društvo i državni sistem nijesmo došli do jasnih… »