Pod maskom

Centar za građansko obrazovanje (CGO) organizuje XI izdanje Crnogorskog festivala filma o ljudskim pravima UBRZAJ 2020 uz podršku tradicionalnih medijskih partnera.

Ovogodišnje izdanje Festivala UBRZAJ biće održano u tradicionalnom terminu, od 10. do 14. decembra, ali zbog aktuelne epidemiološke situacije u online formatu.

Pored filmova koje će publika Iz Crne Gore imati priliku da prati online, poseban prateći program će uključiti panel diskusije sa učesnicima iz zemlje i regiona, kao i izložbu.

Pod maskom »

Nerazjašnjene sudbine nestalih su znak društvene i institucionalne neodgovornosti

U Crnoj Gori ne postoji sveobuhvatan program reparacija porodica nestalih lica, ali ni posvećenosti aktivostima kako bi se prevenirali takvi zločini u budućnost. Pitanje nestalih je i šireg regionalnog karaktera i treba ga rješavati u simbiozi sa drugim bivšim jugoslovenskim državama, zaključeno je na današnjoj regionalnoj online konferenciji „Prisilni nestanak – od istine do pravde, koju su organizovali Centar za građansko obrazovanje (CGO) i Udruženje porodica kidnapovanih, nestalih i ubijenih na Kosovu i Metohiji „Crveni Božur“.

Tamara Milaš, koordinatorka programa Ljudska prava u CGO-u, istakla je da su nerazjašnjene sudbine nestalih podsjetnik na našu društvenu i institucionalnu nefukcionalnosti i neodgovornosto. “Mi u CGO-u godinama, kao referentna članica Koalicije za REKOM, ali i samostalno, koristimo svaku priliku da apelujemo na nadležne institucije da proaktivno djeluju u pravcu pronalaženja posmrtnih ostataka lica koja su nestala tokom oružanih sukoba i da podsjetimo na pravo porodica da znaju sudbinu najbližih koji se vode kao nestali”, kazala je ona. Ona je navela da se i dalje govori o hiljadama nestalih lica na ovim prostorima čime se ti ljudi depersonalizaciju. “Svaka od ovih nestalih osoba ima svoju životnu priču i mi vjerujemo da ta životna priča mora biti do kraja rasvijetljena”, podvukla je ona. »

Ministarstvo kulture istrajno u primjeni odluke suprotne javnom interesu

Grupa nevladinih organizacija, koje su tokom proteklih sedmica pokušale skrenuti pažnju javnosti na nezakonitosti koje su pratile proces ocjenjivanja projekata i donošenja Odluke o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama na osnovu Javnog konkursa „Razvijajmo kulturne navike!“ , podnijele su nadležnom Ministarstvu kulture i formalnu Inicijativu za poništenje te štetne Odluke. Nažalost, ministar kulture Aleksandar Bogdanović i njegovi saradnici ostali su pri stavu da se takva Odluka primijeni.

Podsjećamo da je ta odluka izazvala brojne i utemeljene kritike među stručnom i zainteresovanom javnošću. Kako je Odluka proceduralno manjkava, pripremićemo tužbu Upravnom sudu. Takođe, budući da postoje osnovane sumnje da je proces odlučivanja bio praćem netransparentnošću, konfliktom interesa i koruptivnim radnjama, i da postoje indicije o elementima organizovanog kriminala na relaciji procjenitelji – članovi komisija – nevladine organizacija, namjeravamo da podnesemo krivičnu prijavu Specijalnom državnom tužilaštvu. »

Dug put do jednakosti OSI

Crna Gora u oblasti prava osoba sa invaliditetom (OSI) sporo i nedopustivo malo napreduje, a osobe sa invalididetom ostaju u vrhu onih koje se prepoznaju kao grupa koja je u najvećoj mjeri izložena diskriminaciji. Stoga su potrebni sistematičniji i učinkovitiji pristupi kako bi se unaprijedio kvalitet života ove grupacije, ali i povećala njihova društvena inkluzija od čega i samo društvo može imati velike koristi, neki su od zaključaka danas predstavljene studije „Dug put do jednakosti OSI“, koju je Centar za građansko obrazovanje (CGO) uradio u okviru projekta „Za jednakost OSI“, uz podršku Ministarstva za ljudska i manjinska prava.

Dug put do jednakosti OSI »

Evropski novac za crnogorski put za EU

Iako se u javnosti kreirala slika da su nevladine organizacije te koje raspolažu sa neograničenim fondovima uz EU, a nerijetko je to praćeno manipulacijama i organizovanim kampanjama sa ciljem urušavanja ugleda kritički orijentisanih nevladinih organizacija, zapravo je dominantan dio sredstava ugovoren sa institucijama, zaključak je studije Evropski novac za crnogorski put za EUCentra za građansko obrazovanje (CGO) čiji je glavni autor Radoš Mušović.

Predstavljeni podaci, koje je prikupio tim CGO-a, daju detaljan uvid u strukturu javnih konkursa na kojima su podržani projekti organizacija civilnog društva, među kojima najviše NVO koje imaju značajne kapacitete, uz grubi presjek fondova koje ugovoraju Vlada i druge institucije u Crnoj Gori.

Ukupan iznos koje su iz Evropskog instrumenta za ljudska prava (EIDHR), Instrument za civilno društvo (CSF), Program za profesionalizaciju medija (MEDIA) i prekograničnih programa ugovorile crnogorske nevladine organizacije od 2012. do 2019.godine iznosi 18,181,784.40 EUR. Iz istih linija institucije su ugovorile 9,862,545.51 EUR, međunarodne organizacije i njihovi ogranci u Crnoj Gori 3,900,367.03 EUR, i vjerske organizacije 701,640.00 EUR. »