Okončan projekat “Mladi grade Crnu Goru”

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je danas u JU Gimnazija Cetinje organizovao, kao rezultat praktičnog rada tokom XX generacije Škole ljudskih prava, koja su usmjerena na promociju prava osoba sa invaliditetom. Akciju podržava, u okviru projekta Youth build Montenegro (Mladi grade Crnu Goru), Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori.

Tokom akcije, učesnici/ce Škole ljudskih prava, Luka Martinović i Ana Miljenović, predstavili su svojim vršnjacima značaj promocije i poštovanja ljudskih prava, a gost iz Udruženja paraplegičara Cetinje Dejan Tmušić je prenio svoja lična iskustva i izazove sa kojima se osobe sa invaliditetom susrijeću u svakodnevnom životu i nastojanju da ostvare svoja prava. Osim toga, učenicima/cama je podijeljen i informativno-edukativno materijal i kratak upitnik koji će služiti za potrebe istraživanja stavova i znanja mladih. »

Vlada hoće još jači uticaj na pravosuđe

Centar za građansko obrazovanje (CGO) cijeni da proces pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji sve više zavisi od mjerljivih rezultata koje Crna Gora ostvaruje ili ne ostvaruje u ispunjavanja mjera iz Akcionog plana (AP) za poglavlje 23 (pravosuđe i temeljna prava).

CGO podsjeća da su upravo zbog ograničenih rezultata u prethodnom periodu, nosioci procesa pristupili inoviranju i dopuni AP za poglavlje 23, i to tek onda kada je od strane Evropske komisije (EK) naznačeno da je AP preambiciozno postavljen, bez jasnih i mjerljivih indikatora i bez budžetskog određenja, što je proizvelo nizak stepen ispunjenosti. Iste zamjerke, od početka procesa, stizale su od predstavnika nevladinih organizacija koji učestvuju u Radnoj grupi za pripremu pregovora za poglavlje 23. No, po već ustaljenoj praksi, ono što predstavnici Vlade nijesu htjeli da čuju od NVO prihvatili su kad je stiglo od EK. »

Osnaživanje mladih u Plavu i donacija školskoj biblioteci

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je danas u JU Srednja mješovita škola ,,Bećo Bašić” u Plavu organizovao, kao rezultat praktičnog rada tokom Škole ljudskih prava, prvu u nizu akcija koje su usmjerene na promociju značaja volontarizma među mladima. Cilj akcije je da srednjoškolci/ke kroz vršnjačku edukaciju saznaju više o ovoj važnoj temi, kao i da se osnaži proaktivno djelovanje mladih u crnogorskom društvu. Akciju podržava, u okviru projekta Youth build Montenegro, Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori.

Tokom akcije, polaznici XIX generacije Škole ljudskih prava Anela Džemajlović i Jasmin Pejčinović, predstavili su svojim vršnjacima u Plavu informacije i znanja o volonterizmu, ali i svoja lična iskustva i naučene lekcije iz volonterskog angažmana kroz CGO i druge organizacije. Osim toga, učenicima/cama je podijeljen i informativno-edukativno materijal i kratak upitnik koji će služiti za potrebe istraživanja stavova i znanja mladih. »

Posjeta Škole ljudskih prava Odboru za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore i uručenje diploma

U okviru projekta «Youth build Montenegro» koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO) uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država organizovan je rad XX generacije Škole ljudskih prava čiji program podrazumijeva i posjetu institucijama koje se bave promocijom i zaštitom ljudskih prava. Stoga su učesnici/ce danas posjetili Odbor za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore, koji je prepoznat kao važan činioc zaštite i unaprijeđenja ljudskih prava. Polaznicima su ovom prilikom dodijeljene diplome za uspješno pohađanje Škole, u Plavom salonu Skupštine Crne Gore.

U okviru posjete Odboru za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore učesnike/ce Škole je pozdravio dr Halil Duković predsjednik Odbora, koji ih je detaljno upoznao sa nadležnostima, organizacijom i djelovanjem Odbora i istakao da jačanje ljudskih prava nije samo u domenu jedne institucije:“Ukoliko želimo da jačamo u domenu ljudskih prava, neophodna je saradnja – kako domaćih i stranih institucija, tako i domaćih i međunarodnih organizacija.” On je dodao da je Odbor u rezultatima svog rada najmanje zadovoljan u domenu jačanja svijesti građana i građanki Crne Gore “jer nijesmo stigli do nivoa kada ćemo ljude poštovati zbog njihove različitosti”, ali i ocijenio da je značajan napredak napravljen u zakonodavnom okviru zaštite ljudskih prava i sloboda.

cgoccesljpodbor »

Podrška bibliotečkom fondu Univerzitetske biblioteke

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je danas donirao 40 publikacija (82 primjerka) iz novije izdavačke produkcije CGO-a u oblasti demokratije, ljudskih prava, evropskih integracija i aktivnog građanstva.

CGO godinama ulaže napore kako bi doprinio unaprijeđenju kvaliteta visokoškolskog obrazovanja u Crnoj Gori. U okviru tih programskih aktivnosti, između ostalog, identifikovana je potreba podrške bibliotečkog fonda Univerzitetske biblioteke. Tako je Univerzitetskoj biblioteci donirano 40 publikacija (u 82 primjerka ukupno) koje je u posljednjem periodu CGO objavio, samostalno ili sa partnerima. Publikacije se bave aktuelnim izazovima demokratizacije crnogorskog društva, sa fokusom na različite aspekte procesa evropskih integracija, kao i na neke od ključnih izazova ga prate, a dominantno u oblasti poštovanja ljudskih prava i sloboda i učinkovite borbe protiv korupcije. »