Potencijal za radikalizaciju postoji i potrebno je više raditi na prevenciji

Za dvije trećine građana i građanki u Crnoj Gori primjena nasilja radi ostvarivanja političkih, društvenih i religijskih ciljeva nije opravdana. Ipak, jedna trećina nalazi da postoje situacije kada nasilje može biti opravdano za ostvarenje ovih ciljeva što predstavlja potencijal za radikalizaciju i zahtijeva multisektorski preventivni odgovor, ukazuju podaci iz istraživanja javnog mnjenja o stavovima prema nasilnom ekstremizmu i radikalizmu koje je Centar za građansko obrazovanje (CGO) danas predstavio.

CGO - Potencijal za radikalizaciju postoji i potrebno je više raditi na prevenciji »

Nagrađeni najbolji vizuelni prikazi posljedica korupcije

Centar za građansko obrazovanje (CGO) organizovao je danas, u EU info centru u Podgorici, u okviru projekta Smjestimo korupciju u muzej! dodjelu nagrada za najbolji vizuelni prikaz posljedica korupcije.

Tom prilikom, izvršna direktorka CGO-a, Daliborka Uljarević, ocijenila je da „Crna Gora ima ozbiljan problem sa korupcijom, na koji nije imuno nijedno društvo. Dodatni problem koji Crna Gora ima leži u neefikasnosti i selektivnosti nadležnih institucija kad je riječ o sankcionisanju korupcije“Ona je ukazala na dragocjenost pogleda iz perspektive angažovanih umjetnika, navodeći da takvi pogledi nijesu česti u Crnoj Gori. „Komunikacija posljedica korupcije kroz ove radove može nam značajno pomoći u naporima da što više građana razumije razorne posljedice korupcije za čitavo društvo u korist pojedinaca iz struktura moći.

CGO - Nagrađeni najbolji vizuelni prikazi posljedica korupcije »

Vlada da povuče predložene izmjene Zakona o tajnosti podataka

Pozivamo Vladu Crne Gore da povuče Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tajnosti podataka iz procedure, organizuje javnu raspravu, i uskladi taj dokument sa međunarodnim standardima.

Tim Predlogom, koji je Vlada usvojila prošle nedjelje, bez bilo kakve javne ili stručne rasprave, predviđeno je uvođenje novog osnova za proglašavanje podataka tajnim, a što nije u skladu ni sa Ustavom a ni sa međunarodnim ugovorima koji obavezuju Crnu Goru, uključujući član 19, stav 3 Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima i član 10, stav 2 Evropske konvencije o ljudskim pravima, kao i član 3 Konvencija Savjeta Evrope o pristupu zvaničnim dokumentima.

Ustav precizno propisuje pod kojim uslovima informacije u posjedu državnih organa mogu biti proglašene tajnom. I ni u kojem slučaju ne predviđa paušalno određenje iz Predloga zakona – da podaci mogu biti sakriveni od javnosti zbog “ostvarivanja funkcije organa”. »

Poslovne informatičke sposobnosti važne za unaprjeđenje konkurentnosti osoba sa invaliditetom na tržištu rada

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je, u saradnji sa firmom New Page, od 4. februara do 6. marta 2019, organizovao obuku za razvoju informatičkih vještina za 10 nezapošljenih osoba sa invaliditetom, a u okviru projekta „Razvojem vještina za bolju zapošljivost osoba sa invaliditetom“.

Tokom cjelomjesečne obuke, učesnici su učili na rade u MS Word-u, MS Excellu-u i Ms Power Point-u, ali i osmišljavali i formatirali svoje radne biografije, itd. Posebnu su pažnju posvetili komunikacionom potencijalu interneta u poslovnom svijetu, zatim pretraživanju korisnih informacija sa internet platformi i njihovom inkorporiranju i obrađivanju kroz različite baze podataka.

CGO - POSLOVNE INFORMATIČKE SPOSOBNOSTI VAŽNE ZA UNAPRJEĐENJE KONKURENTNOSTI OSOBA SA INVALIDITETOM NA TRŽIŠTU RADA »

Počela sa radom Škola EU pregovora

U organizaciji Centra za građansko obrazovanje (CGO) danas je počela sa radom Škola EU pregovora. Škola je dio projekta “Pregovarajmo zajedno za Crnu Goru u EU” koji podržava Ministarstvo javne uprave. Prvo predavanje održala je prof. dr Gordana Đurović na temu “EU – politički aspekti procesa evropskih integracija i razvoj EU kroz talase proširenja.”

Škola EU pregovora privukla je ogromno interesovanje, čemu svjedoči i višestruko veći broj prijava u odnosu na planiranih 30 učesnika/ca ovog programa. Time se potvrđuje povjerenje građana i građanki Crne Gore u kvalitet programa alternativnog obrazovanja koje CGO pruža od svog osnivanja, odnosno u proteklih 17 godina.

CGO - Škola EU pregovora »