O novim inicijativama za stabilnost i prosperitet na zapadnom Balkanu

Centar za građansko obrazovanje (CGO) i Friedrich Ebert Stiftung organizovali su danas u velikoj sali CGO-a panel diskusiju na temu “Nove inicijative za stabilnost i prosperitet na zapadnom Balkanu“, od 17h00 do 18h30.

Na panelu je, između ostalog, predstavljen papir koji je pripremila fondacija Friedrich Ebert «Socijalna kohezija u centru – nova inicijativa za stabilnost i prosperitet na zapadnom Balkanu», čiji su autori/ke stručnjaci iz regiona – Svetlana Cenić (BiH), Ardian Hackaj (Albanija), Amer Kapetanović (BiH), Gazmend Qorraj (Kosovo), Dušan Spasojević (Srbija), Dragan Tevdovski (Makedonija), Daliborka Uljarević (Crna Gora), kao i bivša parlamentarka Evropskog parlamenta Maria Eleni Koppa (Grčka).

cgonoveinicijative »

Borba za pravo javnosti da zna u Crnoj Gori još uvijek traje

Centar za građansko obrazovanje (CGO), uoči Međunarodnog dana prava javnosti da zna – 28.septembra, ukazuje da su organi javnog sektora u Crnoj Gori još uvijek nedovoljno transparentni, a da se Zakon o slobodnom pristupu informacijama selektivno primjenjuje.

Naime, i dalje državni organi ne pokazuju proaktivnost u objavljivanju podataka od javnog značaja, ali i izbjegavaju da iste dostave na zahtjeve zainteresovanih subjekata direktno kršeći odredbe Zakona o slobodnom pristupu informacijama. A upravo je transparentnost jedan od preduslova za uspostavljanje vladavine prava, odgovornu vlast i borbu protiv korupcije. Ograničavajući pristup informacijama na ovaj način državni organi, koji pribjegavaju tom pristupu, predstavljaju direktne kočničare demokratizacije crnogorskog društva. »

Izbjeći diskriminaciju trudnica u Prijedlogu Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju

Poštovani predstavnici medija,
Poštovani poslanici/e,

Liberalna partija je predložila amandman na Predlog zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju koji je prethodno usaglašen sa 15 nevladinih organizacija i kojim se predlaže da Fond refundira poslodavcu isplaćenu naknadu zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog održavanja trudnoće do iznosa dvije prosječne zarade zaposlenog u Crnoj Gori u prethodnoj godini, umjesto jedne prosječne zarade, kako je Vlada predložila.

Apelujemo na crnogorske poslanike i poslanice da glasaju za predloženi amandman i spriječe započeti trend Vlade da ugrožava prava trudnica i porodilja. »