Oformljena volonterska grupa Festivala filma o ljudskim pravima UBRZAJ 2015

U sklopu priprema za šesto izdanje Festivala filma o ljudskim pravima UBRZAJ 2015, Centar za građansko obrazovanje (CGO) je danas održao sastanak i oformio volontersku grupu koja će raditi na logističkoj podršci, pomoći u organizaciji i promotivnim aktivnostima uoči i tokom trajanja samog Festivala, kako u Podgorici, tako i u paralelnim skraćenim izdanjima u Kotoru i u Beranama.

Od više od šezdeset prijavljenih na konkurs za volontiranje, tim CGO-a je odabrao dvadeset i pet mladih ljudi, koji uz to što vole film i razumiju značaj ljudskih prava, žele da svojim entuzijazmom doprinesu da šesto izdanje Festivala približe još više svojim vršnjacima, ali i brojnim drugim građanima i građankama.

cgovolonteri1 »

ND Vijesti ponovo partner na Festivalu filma o ljudskim pravima UBRZAJ 2015

Centar za građansko obrazovanje (CGO) intezivno radi na organizaciji šestog izdanja Festivala filma o ljudskim pravima UBRZAJ 2015 pripremajući kvalitetan i raznovrstan program koji vjerna publika ovog sada već tradicionalnog Festivala i očekuje.

Prepoznajući značaj ovakvog Festivala, podršku njegovoj realizaciji će i ove godine pružiti ND Vijesti. U tom kontekstu, danas su Daliborka Uljarević, izvršna direktorka CGO-a i Željko Ivanović, izvršni direktor ND Vijesti potpisali ugovor o saradnji, koji je nastao kao izraz razumijevanja obje strane da je u doprinosu uspostavljanju kulture ljudskih prava neophodna intezivna komunikacija i saradnja svih zainteresovanih strana, a posebno medija i nevladinih organizacija, koji pored institucija značajno mogu uticati na unaprijeđenje ovog okvira. Na osnovu ugovora, Vijesti će posvetiti medijsku pažnju i obezbijediti zastupljenost Festivala u svojim redovnim izvještavanjima, promovisati Festival njegovim najavljivanjem, i učestvovati u radu Savjeta Festivala preko svog predstavnika/ce. CGO će predstaviti Vijesti u promotivnom materijalu koji izdaje Festival i dati prava prvenstva za intervjue s gostima Festivala u skladu sa interesovanjem Vijesti, kao glavnog medijskog pokroviteljstva među štampanim medijima.

Vijesti Ugovor »

Posljednji «Evropski kafe» u 2015. sa ministrom pravde

Centar za građansko obrazovanje (CGO), u saradnji sa fondacijom Friedrich Ebert (FES), je danas u okviru projekta «Evropski kafe» organizovao sastanak predstavnika/ca nevladinih organizacija sa Zoranom Pažinom, ministrom pravde u Vladi Crne Gore, po principu World Café metode, a na temu „Vladavina prava u Crnoj Gori – postignuća i dalji izazovi “.

Evropski kafe je otvorila Daliborka Uljarević uz osvrt na Izvještaj o Crnoj Gori za 2015, koji je sačinila Evropska komisija, i podsjećajući da taj «izvještaj svake godine sve zainteresovane strane u crnogorskom društvu vide na različite načine, ali da se u jednom svi slažu: što se više proces evropskih integracija Crne Gore produbljuje, tako i «skener» EK detaljnije dijagnosticira crnogorsko društvo». Ona je naglasila da «ovogodišnji izvještaj predstavlja u mnogim oblastima opomenu i da je jasno iz njega da u 2016.godini, izostanak mjerljivih rezultata neće imati toliko razumijevanja od strane EK, kao i da puna odgovornost za produkciju tih rezultata leži na vlastima i institucijama koje moraju pokazati konačno da su sposobne da rade profesionalno i bez političkih uticaja kao što je to sada slučaj».

cgoccepazin »

Prikrivena cenzura urušava slobodu medija u Crnoj Gori

Podgorica, Crna Gora /Pariz, Francuska, 24 novembar 2015

Prikrivena cenzura ubrzava postojeće urušavanje nezavisnosti medija u Crnoj Gori. Ovo je zaključak novog izvještaja koji je danas izdalo Svjetsko Udruženje novina i novinskih izdavača (WAN-IFRA), Centar za međunarodnu pomoć (CIMA) i NVO Centar za građansko obrazovanje (CGO) iz Crne Gore.

„Urušavanje sloboda: Mediji i prikrivena cenzura u Crnoj Gori“ (ENG verzija dostupna na http://www.wan-ifra.org/node/144107/ i http://media.cgo-cce.org/2015/11/cgo-cce-eroding-freedoms.pdf ) osvijetljava selektivan pristup u javnom finansiranju koje se zloupotrebljava kako bi se nagradili oni mediji koji pozitivno izvještavaju o radu vlasti, a kaznili mediji koji preispituju zvanične politike i prakse. Stoga je izvještavanje medija polarizovano i podstiče novinarstvo lošeg kvaliteta koje nije od pomoći u društvenim debatama. Kao rezultat takve prakse, kredibilitet medija je znatno oslabljen.

cgo prikrivena cenzura »

Posjetom Komanskom mostu, Upravi policije i Britanskoj ambasadi završen rad XXI generacije Škole ljudskih prava

Polaznici/e XXI generacije Škole ljudskih prava koju organizuje Centar za građansko obrazovanje (CGO) posjetili su danas JU Zavod Komanski most, Upravu policije a nakon toga i Britansku ambasadu u Podgorici. Škola ljudskih prava je jedna od aktivnosti na projektu Mladi grade Crnu Goru koji je podržala Britanska ambasada.

Srednjoškolci/ke su tako, u okviru praktičnog dijela nastave, dobili mogućnost da se upoznaju sa funkcionisanjem, nadležnostima i djelovanjem ustanove za djecu i omladinu sa umjerenim, težim i teškim smetnjama u intelektualnom razvoju, ali i sa radom Uprave policije, odnosno konkretnije Centra bezbjednosti Podgorice i Pritvorske jedinice. Na kraju, polaznike XXI generacije Škole ljudskih prava primio je otpravnik poslova u Britanskoj ambasadi Lindon Rednidž, koji im je sa Daliborkom Uljarević, izvršnom direktorkom CGO-a i Petrom Đukanovićem, kordinatorom programa u CGO-u uručio diplome za uspješno pohađanje Škole.

cgosljpxxi »