Da li će Specijalno tužilaštvo razjasniti misterije oko dodjele počasnih državljanstava?

Centar za građansko obrazovanje (CGO) pozdravlja odluku Specijalnog državnog tužilaštva da ipak provjeri način dodjele 82 počasna državljanstva za koje je CGO ukazao da su sporna u smislu procedure koju propisuje Zakon o crnogorskom državljanstvu, iako je o ovoj odluci CGO obaviješten putem sredstava javnog informisanja a ne direktno kao podnosilac prijave.

CGO se ovim pitanjem bavi već skoro godinu dana i u okviru tih aktivnosti je objavljen spisak svih počasnih državljanstava koja su dodijeljena u Crnoj Gori, kao i dopuna istog sa podacima iz 2016. Inicijalno je Tužilaštvo odbilo da se adekvatno odredi oko ovog pitanja i praktično bez ikakvih istražnih radnji prihvatilo obrazloženje Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), na što je CGO kroz zakonom utvrđene procedure ukazao višim instancama u Tužilaštvu. »

Institucije koje su predmet Sporazuma o fer i slobodnim izborima da obezbijede punu transparentnost rada i proaktivno objavljivanje informacija

Centar za građansko obrazovanje (CGO), Institut Alternativa (IA) i Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) pozivaju sve institucije koje su predmet Sporazuma o fer i slobodnim izborima da obezbijede punu transparentnost svog rada i da osiguraju kontinuirano i pravovremeno objavljivanje svih relevantnih informacija koje posjeduju, na svojim zvaničnim internet prezentacijama. Takođe, pozivamo i druge institucije koje nisu dio pomenutog Sporazuma da obezbijede punu transparentnost i proaktivnost u objaljivanju informacija, te da na taj način daju svoj doprinos stvaranju uslova za fer i slobodne izbore.

Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja propisuje obavezu svake institucije da objavljuje set najvažnijih informacija o svom radu od trenutka raspisivanja izbora, a zaključno sa mjesec dana po okončanju izbora. Ipak, zbog činjenice da u Crnoj Gori postoji ogroman stepen nepovjerenja u izborni proces, kao i sumnji da se javni fondovi i ovlašćenja zloupotrebljavaju u izborne svrhe mnogo prije raspisivanja izbora, institucije bi morale redovno da objavljuju sve podatke o svom radu, neovisno o tome da li je izborna kampanja u toku ili ne. »

ELIAMEP i CGO rade na prijedlogu novog sistema evaluacije za crnogorske visokoškolske ustanove

Centar za građansko obrazovanje (CGO), je u okviru projekta “Da samo znanje donosi zvanje!”, koji realizuje u saradnji sa Helenskom fondacijom za evropsku i spoljnu politiku (ELIAMEP), organizovao niz sastanaka eksperata ELIAMEP-a – dr Dimitri Sotiropulosa i dr Ioannis Armakolasa – sa predstavnicima različitih obrazovnih institucija u Crnoj Gori.

Dr Dimitri Sotiropulos, profesor na Univerzitetu u Atini i dr Ioannis Armakolas, profesor na Univerzitetu Makedonija i rukovodilac Jugoistočnog programa u ELIAMEP-u, su se tokom dvodnevne posjete Crnoj Gori susreli sa predstavnicima Univerziteta Crne Gore, Univerziteta Mediteran, Univerziteta Donja Gorica, Savjeta za visoko obrazovanje, Ministarstva prosvjete, Savjeta za kvalifikacije, Studentskog parlamenta, MAPSS-a, kao i predstavnicima pojedinih fakultetskih jedinica. Delegaciju ELIAMEP-a i CGO-a su, pored profesora Dimitri Sotiropulosa i Ioannis Armakolasa, činili Daliborka Uljarević, izvršna direktorka CGO-a i Mira Popović, saradnica na programima u CGO-u.

eliamep »

Evropski parlamentarac sa predstavnicima civilnog društva

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je, danas, u saradnji sa fondacijom Friedrich Ebert (FES), u okviru projekta «Evropski kafe» organizovao sastanak predstavnika/ca civilnog društva sa Jozom Radošem, poslanikom Evropskog parlamenta i članom Parlamentarnog odbora EU i Crne Gore za stabilizaciju i pridruživanje (POSP), a po principu World Café metode, na temu „Evropska unija i zapadni Balkan – juče, danas, sjutra?“

Evropski kafe je otvorila Daliborka Uljarević govoreći o uticaju procesa unutar Evropske unije na zapadni Balkan. “Kontekst u kojem se danas nalazi Evropska unija, dominantno generisan ekonomskom krizom i krizom političkih sistema koja jača desničarske elemente, ima negativne reperkusije i na proces tranzicije u zemljama zapadnog Balkana. Ipak, važno je da snage u društvu koje baštine vrijednosti otvorenog društva pronađu snage, mudrosti i demokratske kondicije i da kroz afirmaciju vladavine prava, ljudskih prava i sloboda očuvaju i dodatno osnaže ideju integracija kao superiornu u odnosu na uvijek pitke i u osnovi demagoške nacionalističke koncepte”, rekla je Uljarević naglašavajući potrebu crnogorskog društva za intezivnijim usklađivanjem sa evropskim standardima i najboljim praksama.
eucafe1 »

Održani informativni sastanci za NVO sa sjevera, juga i centra Crne Gore

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je u okviru projekta “Misli lokalno – Djeluj lokalno! – Borba protiv korupcije na lokalnom nivou” 16, 18 i 20. maja održao informativne sesije za predstavnike lokalnih organizacija civilnog društva (OCD) i to u Kotoru, Beranama i Podgorici.

IMG_5764

Crnogorske OCD su imale priliku da se detaljno informišu o uslovima za konkurisanje u okviru poziva za dostavljanje projekata “Misli lokalno – Djeluj lokalno! – Borba protiv korupcije na lokalnom nivou” koji je otvoren početkom maja i objavljen na sajtu CGO-a sa detaljnim instrukcijama i prijavnim paketom. Pored tehničkog dijela prezentacije, gdje su upoznati sa procedurama i iznosom sredstava koji će biti dostupan za projekte, OCD su imale priliku i da se detaljno informišu o oblastima, temama i aktivnostima koje su prihvatljive za ovaj konkurs. Naime, CGO će finansirati projekte i akcije u oblastima koje su u direktnoj vezi sa borbom protiv korupcije na lokalnom nivou, tj. akcije koje predstavljaju direktan odgovor na probleme prouzrokovane korupcijom na lokalnom nivou. Ukupni fond dostupan OCD je 56.000 EUR a mogu konkurisati sa projektima koji imaju vrijednost od 5.000 do 7.000 EUR. Za podržane projekte i OCD predviđen je i program jačanja kapaciteta u oblasti upravljanja projektima, izvještavanju, aktivnostima nadgledanja i monitoringa sprovođenja lokalnih antikorupcijskih politika i strategija koji će doprinijeti uspješnijoj realizaciji njihovih projekata. Isto tako, sve OCD čiji projekti budu podržani imaće mentorsku i savjetodavnu podršku tokom sprovođenja projekta. »