Koalicija za REKOM: Pronalaženje posmrtnih ostataka „nestalih“ je kamen temeljac u stvaranju javne kulture sjećanja o prošlosti

Sarajevo, Zagreb, Beograd, Priština, Podgorica, 30.08.2014.

Povodom Međunarodnog dana nestalih, Koalicija za REKOM poziva vlade postjugoslovenskih zemalja u regionu, nacionalne komisije i druga nadležna tijela da pronalaženje posmrtnih ostataka prinudno nestalih proglase prioritetom u regionalnoj saradnji i time postave kamen temeljac u stvaranju javne kulture sjećanja o zajedničkoj prošlosti.

Koalicija za REKOM upozorava da poslije 23 godine od početka rata u bivšoj Jugoslaviji nepostojanje tijela još 13.000 ratnih žrtava nedvosmisleno ukazuje da je to direktna posljedica negativnh vladinih politika prema stvaranju javnog sjećanja na mrtve. Posmrtni ostaci su presudni fizički simbol sjećanja na žrtve, kaže kanadski istoričar Max Bergholz. Samo stvarno fizičko prisustvo tijela daje moć živima da zahtjevaju sjećanje na mrtve. Kada nema tijela, nema sahrane, nema vjerskih obreda na grobljima, niti grobova. Kada nema grobova nema javnog pamćenja na mrtve, sve ostaje u okviru porodičnog sjećanja. »

Mladi nedovoljno uključeni u proces odlučivanja

Povodom Međunarodnog dana mladih, Omladinska grupa Centra za građansko obrazovanje (OGCGO) ukazuje ne nedovoljnu uključenost mladih u procese donošenja odluka u Crnoj Gori. Participacija mladih jedan je od vodećih principa Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima i bitan činilac procesa demokratizacije i društveno-ekonomskog razvoja svake zemlje. U Crnoj Gori, mladi (od 15 do 29 godina) čine 21,4% ukupnog stanovništa, ali ostaju na marginama procesa odlučivanja.

Istraživanja pokazuju da najveći procenat mladih (33%) smatra da se njima manipuliše, 21% cijeni da se čine minimalni napori kako bi im se ponudile mogućnosti jednake onima koji imaju odrasli, a čak 20% konstatuje da mladi predstavljaju samo „ukras u društvu“.

Participacija mladih, u najširem smislu, predstavlja mogućnost učešća mladih u kreiranju, donošenju i monitoringu odluka u svim sferama i nivoima društva. Uključenje mladih u te procese koristi i nadležnim organima jer stiču uvid u realnu sliku stanja mladih, njihovih potreba i potencijala. Na taj način, mladi stiču osjećaj odgovornosti, pouzdanosti i kompetitivnosti, razvijaju svoje vrijednosti kroz izbore koje prave i inicijative koje podnose, a što je najbitnije postaju građanski opredijeljeni i spremni da doprinesu svojim vremenom, idejama i talentima poboljšanju zajednice u kojoj žive. »

Reagovanje Instituta alternativa (IA) i Centra za građansko obrazovanje (CGO) na saopštenje Glavnog grada o nalazima analize “Zapošljavanje u crnogorskim opštinama – po zasluzi ili partiji?”

Institut alternativa (IA) i Centar za građansko obrazovanje (CGO) obaviještavaju javnost da su navodi PR službe Glavnog grada o “neargumentovanim, nestručnim i zlonamjernim” ocjenama IA i CGO-a izraz ishitrenosti i neobaviještenosti.

Smatramo da bi jednom utemeljenom, ozbiljnom i potkrijepljenom obraćanju javnosti morao prethoditi uvid u rezultate istraživanja, što, kada je PG Biroa u pitanju, nije bio slučaj. Sa žaljenjem ističemo da je i ovim reagovanjem Glavni grad pokazao isti stepen izostanka interesovanja za saradnju sa CGO-om i IA kao i tokom osamnaestomjesečnog sprovođenja projekta “Korupcija na lokalnom nivou – nulta tolerancija!” u okviru kojeg je ova analiza pripremljena. Naime, neodgovaranje na zahtjeve za slobodan pristup informacijama, nedozvoljavanje uvida u ključne dokumente za borbu protiv korupcije (kao što je slučaj sa izvještajem o javnim nabavkama), ignorisanje pitanja prilikom priprema analiza, itd., su samo neki od tih “oblika saradnje” koje smo imali tokom ovog perioda. »

Zapošljavanje u crnogorskim opštinama – po zasluzi ili partiji?

Centar za građansko obrazovanje (CGO) i Institut alternativa (IA) su predstavili danas na konferenciji za medije analizu “Zapošljavanje u crnogorskim opštinama – po zasluzi ili partiji?”. Analiza je pripremljena u okviru projekta “Korupcija na lokalnom nivou – Nulta tolerancija!”, koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO) u saradnji sa NVO Institut alternativa (IA) iz Podgorice, NVO Bonum iz Pljevalja i NVO Nada iz Herceg Novog, uz podršku Evropske unije posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori kroz IPA 2011 i kofinansiranje Norveške kraljevske ambasade.

Boris Marić, viši pravni savjetnik u CGO-u se osvrnuo na projekat “Korupcija na lokalnom nivou – Nulta tolerancija” istakavši da isti ima za cilj jačanje uloge organizacija civilnog društva, lokalne samouprave i nadležnih državnih organa u razvoju politike, monitoringa i sprovođenja kampanje za smanjenje korupcije u lokalnim zajednicama Crne Gore. Jedan od rezultata ovog projekta jeste i šest publikacija koje se bave ključnim rizicima za pojavu korupcije na lokalnom nivou: javnim nabavkama, zapošljavanjem, javno-privatnim partnerstvima, urbanizmom, političkom korupcijom i položajem lokalnih parlamenata u sistemu borbe protiv korupcije. “Današnja tema – zapošljavanje, sa posebnim osvrtom na višak zaposlenih u lokalnim samoupravama se neminovno mora povezati sa političkim uticajem na sistem zapošljavanja i pojavom političke korupcije u cilju očuvanja stečenih pozicija vlasti na lokalnom nivou”, rekao je Marić. On je naveo da “Nijesu uspostavljeni potrebni nivoi kontrole vršenja lokalne vlasti i čitava lokalna samouprava je žrtva političkog sistema centralizovanog političkog sistema”, ocijenivši da je “izvorište problema viška zaposlenih u političkoj korupciji i politički motivisanim odlukama,” gdje morate da zapošljavate besomučno kako bi imali određen izborni rezultat”. On je zaključio da je “Depolitizacija glavni preduslov za rješavanje problema viška zaposlenih u lokalnim samoupravama, koji je posebno izražen u partijskom zapošljavanju, naročito u predizbornom periodu”.

cgo1 »

CGO dokazao zakonitost svog rada

Integralna izjava sa konferencije za medije Daliborke Uljarević, izvršne direktorke CGO-a, koja je predstavila ishod mjera i radnji koje je Tužilaštvo sprovodilo u proteklih 20 mjeseci protiv CGO-a kao i dalje aktivnosti CGO-a u vezi sa ovim pitanjem

Proces koji se vodio u Tužilaštvu po prijavi NN lica protiv CGO-a i mene kao odgovornog lica imao je sve elemente političkog procesa. Ne u onoj mjeri kao u Pekićevim godinama koje su pojeli skakavci, ali zaista više nego u ozbiljnom i zabrinjavajućem okviru u trenutku kada se Crna Gora nalazi u pregovaračkom procesu sa EU, i to protiv organizacije prepoznate po kritičkom odnosu prema donosiocima odluka i konstruktivnom djelovanju u afirmaciji evropskih standarda.

DSC08854 »