Apel NVO za trajno održivo angažovanje asistenata u nastavi za djecu sa posebnim obrazovnim potrebama

Grupa nevladinih organizacija (Naše sunce, Akcija za ljudska prava, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama, Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju u Podgorici, Udruženje Roditelji, Centar za građansko obrazovanje (CGO), Centar za ženska prava, Juventas, Sigurna ženska kuća i Centar za žensko i mirovno obrazovanje – ANIMA) uputile su danas pismo predsjedniku Vlade, ministru prosvjete, ministru rada i socijalnog staranja u kome su podsjetile da problemi s angažovanjem asistenata u nastavi za djecu sa posebnim obrazovnim potrebama onemogućavaju tu djecu da ostvare pravo na besplatno inkluzivno obrazovanje i apelovali da Vlada:

1. odmah obezbijedi da škole aktima o sistematizaciji propišu radna mjesta asistenta u nastavi djeci sa posebnim obrazovnim potrebama, čime bi se prevazišla ograničenja u zapošljavanju u javnim ustanovama u predizbornom periodu, odnosno ispunili uslovi da se odmah zaključe ugovori sa asistentima u nastavi; »

V nacionalna konferencija o borbi protiv korupcije u obrazovanju «Da samo znanje donosi zvanje!»

Centar za građansko obrazovanje (CGO) i Helenska fondacija za međunarodne odnose (ELIAMEP) organizovali su danas V nacionalnu konferenciju o borbi protiv korupcije u obrazovanju pod nazivom «Da samo znanje donosi zvanje!». Konferencija je organizovana uz podršku Delegacije EU u Crnoj Gori, Heinrich Boel fondacije i Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću Vlade Crne Gore.

Daliborka Uljarević, izvršna direktorka CGO-a je podsjetila na osmogodišnje napore CGO-a da osvijetli probleme u visokoobrazovnom sistemu. “Počeli smo bez mnogo ambicija, sa inicijalnom željom da odgovorimo na ono što su bili dnevni problemi sa kojima su se susretali studenti različitih crnogorskih univerziteta a što smo već tada definisali kao određene vidove koruptivne prakse. U međuvremenu, naša je namjera postala da doprinesemo, iz pozicije civilnog sektora, usklađivanju visokoobrazovnog sistema u Crnoj Gori sa takvim sistemima u Evropskoj uniji, posebno kroz uticaj na unaprijeđenja okvira za adekvatnije kreiranje, primjenu i monitoringu nad ključnim zakonodavnim i političkim okvirom u Crnoj Gori, ali i da radimo na što snažnijem uključenju studentske populacije u ove procese koji njih danas direktno pogađaju, a sve nas dugoročno”, naglasila je Uljarević. “Napredak je napravljen ne samo u širenju naših ciljeva u ovoj oblasti i ogoljavanju dugo skrivanih problema u obrazovnom sistemu. Nažalost, napredak je napravljen u Crnoj Gori u sistemskom urušavanju ionako nedovoljno izgrađenog i na neprimjerene uticaje nerezistentnog obrazovnog sistema”, istakla je ona. Upozorila je da pitanje borbe protiv korupcije u obrazovanju nije manje bitno od borbe protiv korupcije na visokom nivou i organizovanog kriminala, jer, “ono što je danas vidljiv izraz korupcije i organizovanog kriminala svoj izvor ima, između ostalog, i u koruptivnom obrazovnom sistemu i kompromitovanom vrijednosnom okviru, kojem je zamajac dala upravo postojeća vlast direktno oblikujući i akademsku sferu”. Ona je dalje podsjetila na nedovoljnu medijsku ali i stručnu pažnju sa kojom je prošla informacija da su desetine važećih indeksa Pravnog fakulteta pronađene kod jednog od optuženih za korupciju i organizovani kriminal i za kojeg postoje indicije da je bio ključan u sticanju diploma brojnih diplomaca Pravnog fakulteta: “Mi ne znamo koliko je onih danas koji rade u policiji, tužilaštvu, sudstvu ali i drugim nadležnim organima koji su na prevaran način završili svoje studije. Ali, takvi sigurno neće učiniti ništa da demontiraju ovakav nakaradan sistem u kojem su plagijatori i dalje na rukovodećim pozicijama i u kojem se šalje poruka mladim ljudima da se znanje najmanje cijeni”. Dodala je i da “nema podataka da je rukovodstvo UCG pokrenulo postupke utvrđivanja odgovornosti zbog napravljenih dugova.” Uljarević je ocijenila i da veliku odgovornost za stanje u visokom obrazovanju nose i sami članovi akademske zajednice, koji su, prema njenim riječima, “saučesnici u kreiranju ovakvog obrazovnog sistema, bilo svojim aktivnim angažmanom u marginalizaciji neistomišljenika ili ćutanjem”.

cgodasamo »

Glas mladih treba da bude jači

U Omladinskom klubu na Cetinju sinoć je organizovana radionica na temu Omladinski aktivizam, koju je vodio koordinator Omladinske grupe Centra za građansko obrazovanje (CGO) Miloš Knežević.

Knežević je sa mladima razgovarao o značaju uključivanja mladih u život zajednica u kojima žive i rade – od porodice, preko škole do grada i države, kao najširih društvenih zajednica kojima pripadaju. Posebna pažnja, tokom radionice, bila je posvećena aktivizmu mladih u oblasti ljudskih prava, a imajući u vidu potencijal mladih da značajno doprinesu izgradnji kulture ljudskih prava u društvu.

cgomilos »