Tužilaštvo da provjeri nezakonite radnje i zloupotrebe u opštini Kolašin

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je danas podnio krivičnu prijavu Vrhovnom državnom tužilaštvu protiv NN lica, zbog osnovane sumnje da su počinili niz krivičnih djela zloupotrebljavajući službeni položaj, nesavjesno radeći u službi, koristeći metode prevare i dovođenja u zabludu, a sve u cilju pribavljanja protivpravne materijalne koristi za sebe i sa sobom povezanim licima u opštini Kolašin.

Naime, u emisiji “Petkom u 8”, emitovanoj 27. februara 2015, na temu «Po zasluzi ili po partiji?» u kojoj je fokus bio na radu lokalnih samouprava, Željka Vuksanović, predsjednica Opštine Kolašin iznijela je sumnje da je brojnim nezakonitim radnjama sa elementima krivičnopravne odgovornosti opština Kolašin oštećena za više od 10 miliona eura. U jednom dijelu emisije, ona pokazuje dokumentaciju koja se odnosi na fakturisane troškove za gorivo od po 80 000 eura, gdje se osnovano može sumnjati da postoji grubo kršenje zakona i krivičnopravna odgovornost. »

Studentsko vijeće i Filozofski fakultet da omoguće raspravu o LGBT pravima

Centar za građansko obrazovanje (CGO), povodom zabrane održavanja tribine o pravima LGBT osoba na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, izražava najdublju zabrinutost zbog sve izraženije homofobije u akademskoj zajednici, te nepostojanja inicijative ove zajednice da pruži podršku promociji i zaštiti ljudskih prava.

Tokom prethodne nedjelje, studentska organizacija Hiperion i LGBT Forum Progres, pokušali su da organizuju tribinu o pravima LGBT osoba, a u tome ih spriječilo Studentsko vijeće i uprava fakulteta, uz obrazloženje da bi to štetilo ugledu institucije! Time je, umjesto da doprinosi razumijevanju i izgradnji kulture ljudskih prava, Filozofski fakultet sebe predstavio kao instituciju čiji studenti i rukovodtsvo ohrabruju isključivost i homofobiju. »

Rukovodstvo UCG i dalje saučesnik u finansijskim nepravilnostima Filozofskog fakulteta

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je detaljno analizirao i dio izvještaja o finansijskoj reviziji na Filozofskom fakultetu koji se odnosi na studijski program u Beranama dostavljen rektorki Radmili Vojvodić uz propratni akt br. 06-571 od 25.02.2015. CGO je do ovog dokumenta došao putem svojih izvora jer rukovodstvo UCG ostaje prilično zatvoreno prema javnosti kad jer riječ o finansijskom poslovanju.

Izvještaj, između ostalog, ukazuje na neispunjene ugovorne obaveze između opštine Berane i Filozofskog fakulteta. Naime, ugovorom između Filozofskog fakulteta i Opštine Berane iz 2012. definisane su obaveze Filozofskog fakulteta da iz sredstava dobijenih od školarine u skladu sa pravilima Fakulteta i Univerziteta isplaćuje naknade za izvođenje nastave nastavnom kadru. Opština je, po ugovoru, obavezna da obezbijedi adekvatan prostor za izvođenje nastave i da snosi putne troškove i troškove boravka nastavnika i saradnika angažovanih u nastavi. Opština nije sprovodila svoje obaveze zbog čega je u 2013. pokrenut sudski spor a dokumentacija vezana za isti revizoru nije stavljena na uvid. Potraživanja Fakulteta od Opštine na dan 31.12.2014. iznosi 19.488,25€. »

Problemi u obrazovanju nijesu nestali sa privremenim zatvaranjem poglavlja 26

Centar za građansko obrazovanje (CGO) izražava zabrinutost zbog izuzetno lošeg stanja u oblasti obrazovanja uprkos činjenici da je pregovaračko poglavlje 26 (Obrazovanje i kultura) koje se odnosi na ovu oblast privremeno zatvoreno tačno na današnji dan prije dvije godine.

Obrazovanje je jedan od ključnih stubova razvoja svakog društva, ali u Crnoj Gori ono ostaje i dalje van posvećenog sistemskog i strateškog fokusa. Zakoni u ovoj oblasti se isuviše često mijenjaju bez ranije sprovedene ozbiljne analize ili javne rasprave u zakonski propisanim uslovima, čime se značajno ograničava transparentnost i kvalitet ovog procesa. Dodatno, stepen njihove primjene je prilično nizak a nivo zloupotreba i u tom obimu primjene visok. Takođe, u gotovo nijednom od nivoa obrazovanja ne postoje potrebni podzakonski akti koji bliže određuju kriterijume i uslove primjene zakonskih normi. »

Neophodna puna javnost suđenja

Centar za građansko obrazovanje (CGO) pozdravlja odluku predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice o uvođenju audio snimanja značajnijih suđenja koja su pod posebnom pažnjom javnosti. Ipak, ovo mora biti samo prvi korak do postizanja ostvarivanja ustavnog principa da su suđenja javna.

CGO u kontinuitetu predlaže nekoliko neophodnih mjera da bi se ostvario ovaj pristup. Prvo, svako suđenje uz zapisnik mora imati i stenogramsku zabilješku. Drugo, za svaki sudski postupak koji je od izuzetne važnosti za crnogorsku javnost mora postojati mogućnost direktnog audio praćenja što u tehničkom smislu nije zahtjev koji bi podrazumijevao veća sredstva i napor sudske vlasti. Na kraju, ostajemo pri stavu da se u sudu moraju obezbijediti svi potrebni uslovi za odobrenje ulaska kamera, a za potrebe snimanja značajnijih suđenja koja su pod posebnom pažnjom javnost. »