Da li crnogorsko Tužilaštvo smije da procesuira visoke državne funkcionere?

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je danas podnio Višem državnom tužilaštvu dopunu zahtjeva za preispitivanje rješenja osnovnog državnog tužioca Vukasa Radonjića koji je odbacio dio krivične prijave CGO-a od 23.01.2015. protiv Sanje Vlahović, ministarke nauke zbog osnovanje sumnje da je počinila krivično djelo u sticaju i to neovlašćeno iskorišćavanje autorskog djela i prevare a zbog navodne zastarjelosti krivičnog djela.

CGO je u dopuni jasno ukazao da u konkretnom slučaju postoje elementi produženog krivičnog djela ili novog krivičnog djela, a da svakako nema govora o zastarjelosti i zakonitom odbacivanju krivične prijave. »

Odluka ODT nezakonita i neprofesionalna

Centar za građansko obrazovanje (CGO) juče je dobio dopis u vidu obavještenja od zamjenika Osnovnog državnog tužioca u Podgorici Vukasa Radonjića da je odbačen dio krivične prijave koju je CGO podnio 23. januara 2015. protiv Sanje Vlahović, Milana Babovića i NN lica zbog krivičnog djela povrede moralnih prava autora i interpretatora. Kao razlog odbačaja za dio prijave koji se odnosi na Sanju Vlahović tužilac je naveo zastarjelost krivičnog gonjenja.

CGO napominje da postupajući tužilac u navođenju razloga za odbačaj krivične prijave polazi od utvrđenog vremena izvršenja krivičnog djela koje je 06.05.2013. i konstatuje da je to bilo “znatno prije podnošenja krivične prijave i saznanja državnog tužioca za prijavljeno krivično djelo”. Ali, zakon ne poznaje konstrukciju “znatno prije”, već konkretne i tačno utvrđene rokove – i to sat, dan i godinu – kada cijeni da je nastupila posljedica ili zastarjelost krivičnog gonjenja. Stoga, CGO smatra da je navedena konstrukcija neprofesionalna i nezakonita. »

Delegacija njemačkog SPD-a posjetila CGO

Izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje (CGO) Daliborka Uljarević, sa saradnicima – Borisom Marićem, višim pravnim savjetnikom i Anom Vujošević, koordinatorkom programa evropskih integracija, susrela se danas sa dvanaestočlanom delegacijom Socijaldemokratske stranke Njemačke (SPD) koju su predvodili Josip Juratović i Martin Roseman, poslanici Bundestaga. Sa njima je bio i Frederick Brutting, gradonačenik Heubacha, kao i brojni saradnici.

spd »

Škola demokratije – XXVI generacija

CGO i fondacija Friedrich Ebert raspisuju OGLAS za polaznike XXVI generacije

ŠKOLE DEMOKRATIJE
- škole za izučavanje demokratije od teorije do prakse –

Školu čini 5 modula u ukupnom trajanju od četiri mjeseca. Nastava će se izvoditi jednom do dva puta nedjeljno, u trajanju od dva sata. Sve troškove pokriva fondacija Friedrich Ebert i Centar za građansko obrazovanje (CGO), uz obavezu polaznika/ce da pohađa najmanje 80% programa. Nakon završene Škole učesnici dobijaju diplomu i stiču pravo na dalje usavršavanje.

Pravo učešća imaju kandidati koji žele da doprinesu razvoju demokratije i građanskog društva u Crnoj Gori. Kandidati su dobrodošli bez obzira na godine, pol, nacionalnost, vjeru ili uvjerenja, uz naznaku da prednost imaju aktivisti političkih partija, nevladinih organizacija i svi oni koji pokazuju visok stepen društvenog aktivizma.

Program Škole demokratije osmišljen je na način da pruži šire razumijevanje ideje demokratije i načina na koji se ta ideja primjenjuje u različitim društvenim sferama. Više o samoj školi možete pročitati na http://cgo-cce.org/programi/demokratija/skola-demokratije/#.Vdr5OfmqpBd .

Voditelj škole je prof. dr Radovan Radonjić, a uz njega sa polaznicima će raditi ugledni domaći i strani predavači.

Zainteresovani kandidati/kinje mogu podnijeti prijavu sa kraćom biografijom (CV) i motivacionim pismom najkasnije do 14. septembra 2015. na e-mail adresu info@cgo-cce.org uz naznaku “Za Školu demokratije” ili direktno popunjavanjem formulara. Za sve dodatne informacije pozovite 020/665 112 ili posjetite CGO u Njegoševoj 36, I sprat, Podgorica.

Uručene diplome polaznicima XXV generacije Škole demokratije

U Podgorici su večeras svečano uručene diplome polaznicima XXV generacije Škole demokratije, koju organizuje CGO uz podršku fondacije Friedrich Ebert. Polaznicima koji su uspješno završili program diplome je uručila Daliborka Uljarević, izvršna direktorka CGO-a, koja je tom prilikom naglasila važnost cjeloživotnog obrazovanja i razvoja demokratske političke kulture u Crnoj Gori.

Škola demokratije je posvećena razumijevanju ideje demokratije i načina na koji se ta ideja primjenjuje. U njoj se izučavaju teorijska znanja, komparativna praksa i sama vještina i umijeće primjene demokratskih načela u svakodnevnom životu, a posebno u političkoj sferi. Program Škole demokratije je organizovan kroz petomjesečnu seriju sesija, u vidu predavanja, radionica, panel diskusija, simulacija, konferencija, prikazivanja filmova praćenih razgovorom o njima, itd. »