Što skrivaju i otkrivaju crnogorski udžbenici o savremenoj istoriji Crne Gore?

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je danas predstavio studiju Što skrivaju i otkrivaju crnogorski udžbenici o savremenoj istoriji Crne Gore?, u okviru koje je istraživački tim CGO-a analizirao udžbenike istorije za osnovnu i srednju školu, kao i za nekoliko fakulteta Univerziteta Crne Gore, u dijelu načina na koji je u njima predstavljena savremena crnogorska istorija, sa fokusom na ratna dešavanja u regionu. Dodatno, studija uključuje rezultate istraživanja među studentima/kinjama o tome koliko oni znaju o nedavnoj prošlosti Crne Gore i regiona. Konačno, data je ocjena trenutnog stanja u predavanju istorije u Crnoj Gori, uz preporuke za unaprijeđenje i modernizaciju predavanja istorije kako bi se doprinijelo objektivnijem sagledavanju istorijskih činjenica ali i procesu pomirenja.

Isidora Radonjić, asistentkinja na programima u CGO-u, koja je radila na analizi udžbenika istorije i predmetnih programa predstavila je taj dio, uz detaljan osvrt na osnovno, srednje i visoko obrazovanje. Ona je naglasila da operativnim ciljevima programa istorije nije predviđen za obradu značajan dio skorašnje istorije regiona i Crne Gore, posebno onaj dio koji se odnosi na ratna dešavanja, a da je čitav period od raspada Jugoslavije nadalje predstavljen na pet strana, uključujući i prateće fotografije. „Učenici/e dobijaju šture informacije o dešavanjima u Crnoj Gori i to u dijelu stvaranja novih država… Rat na teritoriji bivše Jugoslavije je, takođe, veoma kratko objašnjen, uz navode da počinje intervencijom JNA u Sloveniji, a da se ratna dejstva kasnije razbuktavaju u Hrvatskoj… O ulozi Crne Gore u ratnim dešavanjima, učenici/e se informišu kroz jednu jedinu rečenicu: “U napadu JNA na dubrovačku regiju učestvovali su i rezervisti iz Crne Gore”, pojasnila je Radonjić. „Takođe, u dijelu o dešavanjima na Kosovu i kasnijem NATO bombardovanju, osim što se navodi da je „Srbija pretpjela ljudske gubitke i velika razaranja vojnih, saobraćajnih i privrednih objekata”, nema ni pomena o albańskim niti crnogorskim žrtvama, predistoriji koja je vodila bombardovanju kao ni o načinu na koji je bombardovanje okončano”, navela je ona.

IMG_7448 »

Održana treća sjednica radne grupe za analizu i unaprijeđenje podzakonskih akata DIK-a

Radna grupa za analizu i unaprijeđenje podzakonskih akata Državne izborne komisije (DIK), koju su uspostavili Centar za građansko obrazovanje (CGO), Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) i Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) održala je danas treću sjednicu i utvrdila nacrte 41 amandmana na pet podzakonskih akata DIK-a i definisala set od osam dugoročnih preporuka za DIK.

Sjednici radne grupe prisustvovali su: Srđan Miljanić (Demokratska partija socijalista), Slađana Živković (Socijalistička narodna partija), Aleksandar Jovićević (Socijaldemokrate Crne Gore), Savo Šofranac (DEMOS), Vladimir Jokić (Demokratske Crne Gore), Haris Mekić (Bošnjačka stranka), Luka Rakčević (Ujedinjena reformska akcija), Zdravko Šoć (Liberalna partija), Zagorka Pavićević (Pozitivna Crna Gora), Hasim Resulbegu (FORCA), Milica Kovačević (Centar za demokratsku tranziciju) i Dubravka Popović (Centar za monitoring i istraživanje), Ana Nenezić iz CGO-a, Marina Vujačić i Milenko Vojičić iz UMHCG i Vuk Maraš iz MANS-a.

radnagrupamans1 »

Održana druga sjednica radne grupe za analizu i unaprijeđenje podzakonskih akata DIK-a

Radna grupa za analizu i unaprijeđenje podzakonskih akata Državne izborne komisije (DIK), koju su uspostavili Centar za građansko obrazovanje (CGO), Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) i Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) održala je danas drugu sjednicu.

Cilj radne grupe je da sagleda sva postojeća podzakonska akta Državne izborne komisije kojima se detaljno propisuju različiti aspekti izbornih radnji i da ponudi rješenja za unaprijeđenje, a u susret predstojećim parlamentarnim izborima koji su planirani za oktobar 2016. godine.

radnagrupa »