Borba za pravo javnosti da zna u Crnoj Gori još uvijek traje

Centar za građansko obrazovanje (CGO), uoči Međunarodnog dana prava javnosti da zna – 28.septembra, ukazuje da su organi javnog sektora u Crnoj Gori još uvijek nedovoljno transparentni, a da se Zakon o slobodnom pristupu informacijama selektivno primjenjuje.

Naime, i dalje državni organi ne pokazuju proaktivnost u objavljivanju podataka od javnog značaja, ali i izbjegavaju da iste dostave na zahtjeve zainteresovanih subjekata direktno kršeći odredbe Zakona o slobodnom pristupu informacijama. A upravo je transparentnost jedan od preduslova za uspostavljanje vladavine prava, odgovornu vlast i borbu protiv korupcije. Ograničavajući pristup informacijama na ovaj način državni organi, koji pribjegavaju tom pristupu, predstavljaju direktne kočničare demokratizacije crnogorskog društva. »

Izbjeći diskriminaciju trudnica u Prijedlogu Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju

Poštovani predstavnici medija,
Poštovani poslanici/e,

Liberalna partija je predložila amandman na Predlog zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju koji je prethodno usaglašen sa 15 nevladinih organizacija i kojim se predlaže da Fond refundira poslodavcu isplaćenu naknadu zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog održavanja trudnoće do iznosa dvije prosječne zarade zaposlenog u Crnoj Gori u prethodnoj godini, umjesto jedne prosječne zarade, kako je Vlada predložila.

Apelujemo na crnogorske poslanike i poslanice da glasaju za predloženi amandman i spriječe započeti trend Vlade da ugrožava prava trudnica i porodilja. »

Program „Edukacijom do mira” (PEP) – peti put

U okviru novog obrazovnog programa
„Savremene tendencije u kritičkoj misli“

i kao odgovor na veliku potražnju
CGO, po peti put u Crnoj Gori, predstavlja svjetski poznat

PROGRAM „EDUKACIJOM DO MIRA“
(Peace Education Program – PEP)

Ovaj program čini deset radionica, koje će se održavati jednom nedjeljno, u trajanju od sat vremena i trideset minuta. Osmišljen je od strane Fondacije Prem Ravat, sa namjerom da polaznicima pomogne da otkriju unutrašnje resurse, prepoznaju sopstvenu vrijednost i razviju pozitivne životne vještine, te istraže mogućnost unutrašnjeg mira. »

Ostrvo Mamula treba da ima i memorijalni centar

Delegacija Centra za građansko obrazovanje (CGO) danas je posjetila ostrvo Lastavicu i položila cvijeće kako bi odala pomen nastradalima i zatočenima u tom logoru tokom II svjetskog rata, a među kojima je bilo većinsko stanovništvo iz Boke Kotorske.

Logor na ostrvu Lastavica, poznatijem kao Mamula, rasformiran je nakon kapitulacije Italije 14. septembra 1943, prije 72 godine, a svakog septembra se održava komemoracija u znak sjećanja na zločine koji su se desili na Mamuli.

mamula »