Sjećanje na Holokaust i žrtve najtežeg nasilja i mučenja

Centar za građansko obrazovanje (CGO) ističe da je obilježavanje 27. januara - Međunarodnog dana sjećanja na žrtve Holokausta prilika da se podsjetimo stravičnih posljedica fašističke ideologije. To je i prilika i da se zamislimo nad prijetnjama trenda fašizacije na koji nije imuno ni crnogorsko društvu a koje ugrožava ljudska prava i demokratski razvoj.

Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta treba da bude opomena da o Holokaustu moramo govoriti, kako bi u budućnosti prevenirali zločine sličnih razmjera. Na žalost, i danas širom svijeta bukte ratovi ograničenog obima i postoje lideri i njihovi sljedbenici koji zagovaraju mržnju prema drugima i koji su spremni na najužasnije akte protiv čovječnosti. Stoga je važno da preispitamo našu prošlost, da se sa njom adekvatno suočimo i osudimo sve ono što su proizveli fašizam i nacizam, kako bi doprinijeli većem stepenu osjetljivosti na nepravdu, nasilje i kršenje ljudskih prava sa kojima svijet, pa i Crna Gora, i danas imaju iskustvo.

sjecanje na zrtve »

Tužilaštvo i dalje nespremno da procesuira partijske miljenike

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je danas primio poštom otpravak Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) iz Podgorice u predmetu Kt br.262/15 datiran na 12. januar 2016, kojim smo obaviješteni da je ponovo odbačena krivična prijava koju je CGO podnio protiv Sanje Vlahović iz Bara, zbog krivičnog djela povreda moralnih prava autora i interpretatora iz člana 233 st.1 KZ-a, jer je navodno nastupila zastarjelost krivičnog gonjenja.

CGO podsjeća da je postupajući zamjenik državnog tužioca Vukas Radonjić već u avgustu 2015. donio isto rješenje koje je na pritužbu CGO-a poništilo Više državno tužilaštvo. Stoga, CGO izražava najozbiljniju zabrinutost zbog upornosti tužioca Radonjića da zaštiti ministarku Vlahović nezavisno od obavezujućih uputa Višeg državnog tužilaštva. Radonjić ignoriše odluku Višeg državnog tužioca Olivere Ražnatović koja nedvosmisleno nalaže ODT-u u Podgorici da utvrdi sve činjenice relevantne za donošenje pravilne i zakonite odluke u predmetnoj krivično-pravnoj stvari, a nakon toga donese meritornu odluku, a ta odluka neupitno ne može biti ista kao ona koja je već poništena. »

EU programi – novi prostor obrazovnih i razvojnih mogućnosti za mlade

U sali Centra za građansko obrazovanje večeras je organizovana panel diskusija na temu EU programi – novi prostor obrazovnih i razvojnih mogućnosti za mlade.

Panel je dio aktivnosti projekta Homoeuropeanus – prevladavanje deficita znanja o EU, koji CGO zajedno sa 14 organizacija i institucija iz zemalja članica EU i kandidatkinja sprovodi zahvaljujući podršci Evropske komisije u okviru programa Evropa za građane. Projekat se sprovodi u saradnji sa organizacijama iz Italije, Španije, Češke, Slovačke, Poljske, Letonije, Hrvatske, Bugarske, Slovenije, Srbije i Makedonije.

euprogrami »

UCG da se bavi problemima u svojoj kući a ne kredibilitetom nalaza CGO-a

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je zatečen površnom i tendencioznom reakcijom Univerziteta Crne Gore (UCG) na juče predstavljeno istraživanje o korupciji u obrazovanju.

Istraživanje je dio projekta “Da samo znanje donosi zvanje”, koji CGO sprovodi u saradnji sa ELIAMEP-om, a uz podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, a stručni i terenski dio je uradila agencija Ipsos Strategic Marketing od 9. do 18. decembra 2015, na troetapnom slučajnom reprezentativnom stratifikovanom uzorku od 1004 ispitanika iz 17 gradova u Crnoj Gori. »