Osnaživanje mladih u Plavu i donacija školskoj biblioteci

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je danas u JU Srednja mješovita škola ,,Bećo Bašić” u Plavu organizovao, kao rezultat praktičnog rada tokom Škole ljudskih prava, prvu u nizu akcija koje su usmjerene na promociju značaja volontarizma među mladima. Cilj akcije je da srednjoškolci/ke kroz vršnjačku edukaciju saznaju više o ovoj važnoj temi, kao i da se osnaži proaktivno djelovanje mladih u crnogorskom društvu. Akciju podržava, u okviru projekta Youth build Montenegro, Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori.

Tokom akcije, polaznici XIX generacije Škole ljudskih prava Anela Džemajlović i Jasmin Pejčinović, predstavili su svojim vršnjacima u Plavu informacije i znanja o volonterizmu, ali i svoja lična iskustva i naučene lekcije iz volonterskog angažmana kroz CGO i druge organizacije. Osim toga, učenicima/cama je podijeljen i informativno-edukativno materijal i kratak upitnik koji će služiti za potrebe istraživanja stavova i znanja mladih. »

Posjeta Škole ljudskih prava Odboru za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore i uručenje diploma

U okviru projekta «Youth build Montenegro» koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO) uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država organizovan je rad XX generacije Škole ljudskih prava čiji program podrazumijeva i posjetu institucijama koje se bave promocijom i zaštitom ljudskih prava. Stoga su učesnici/ce danas posjetili Odbor za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore, koji je prepoznat kao važan činioc zaštite i unaprijeđenja ljudskih prava. Polaznicima su ovom prilikom dodijeljene diplome za uspješno pohađanje Škole, u Plavom salonu Skupštine Crne Gore.

U okviru posjete Odboru za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore učesnike/ce Škole je pozdravio dr Haill Duković predsjednik Odbora, koji ih je detaljno upoznao sa nadležnostima, organizacijom i djelovanjem Odbora i istakao da jačanje ljudskih prava nije samo u domenu jedne institucije:“Ukoliko želimo da jačamo u domenu ljudskih prava, neophodna je saradnja – kako domaćih i stranih institucija, tako i domaćih i međunarodnih organizacija.” On je dodao da je Odbor u rezultatima svog rada najmanje zadovoljan u domenu jačanja svijesti građana i građanki Crne Gore “jer nijesmo stigli do nivoa kada ćemo ljude poštovati zbog njihove različitosti”, ali i ocijenio da je značajan napredak napravljen u zakonodavnom okviru zaštite ljudskih prava i sloboda.

cgoccesljpodbor »

Podrška bibliotečkom fondu Univerzitetske biblioteke

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je danas donirao 40 publikacija (82 primjerka) iz novije izdavačke produkcije CGO-a u oblasti demokratije, ljudskih prava, evropskih integracija i aktivnog građanstva.

CGO godinama ulaže napore kako bi doprinio unaprijeđenju kvaliteta visokoškolskog obrazovanja u Crnoj Gori. U okviru tih programskih aktivnosti, između ostalog, identifikovana je potreba podrške bibliotečkog fonda Univerzitetske biblioteke. Tako je Univerzitetskoj biblioteci donirano 40 publikacija (u 82 primjerka ukupno) koje je u posljednjem periodu CGO objavio, samostalno ili sa partnerima. Publikacije se bave aktuelnim izazovima demokratizacije crnogorskog društva, sa fokusom na različite aspekte procesa evropskih integracija, kao i na neke od ključnih izazova ga prate, a dominantno u oblasti poštovanja ljudskih prava i sloboda i učinkovite borbe protiv korupcije. »

Projekcija filma “Goli” povodom Međunarodnog dana prava na istinu o teškim kršenjima ljudskih prava i dostojanstva žrtava

Centar za građansko obrazovanje (CGO), povodom Međunarodnog dana prava na istinu o teškim kršenjima ljudskih prava i dostojanstva žrtava, ukazuje na važnost sprovođenja kontinuiranih akcija kojima se teži rasvjetljavanju sudbine svih stradalih i procesuiranju odgovornih za zločine i druge oblike teških kršenja ljudskih prava.

Obilježavajući ovaj dan, CGO će organizovati projekciju sjajnog dokumentarnog filma “Goli”, hrvatske autorke Tihe Gudac, u utorak 24. marta 2015, sa početkom u 19h00 u velikoj sali CGO-a (Njegoševa 36/I, Podgorica). Goli je dirljiva i duboka priča o drami jednog političkog zatvorenika na Golom otoku, intimno svjedočanstvo o istoriji porodice na čije je tri generacije Goli otok ostavio trajne posljedice, ali i svima onima koji nikada Goli otok nijesu uspjeli zaboraviti niti sa njega suštinski otići. »

Program Edukacijom do mira – Oglas za četvrtu generaciju

U okviru novog obrazovnog programa
„Savremene tendencije u kritičkoj misli“

i kao odgovor na veliku potražnju
CGO, po četvrti put u Crnoj Gori, predstavlja svjetski poznat

PROGRAM „EDUKACIJOM DO MIRA“
(Peace Education Program – PEP)

Ovaj program čini deset radionica, koje će se održavati jednom nedjeljno, u trajanju od sat vremena i trideset minuta. Osmišljen je od strane Fondacije Prem Ravat, sa namjerom da polaznicima pomogne da otkriju unutrašnje resurse, prepoznaju sopstvenu vrijednost i razviju pozitivne životne vještine, te istraže mogućnost unutrašnjeg mira.

Program će voditi gđa Caroline Jovićević, lokalna menadžerka programa „Edukacijom do mira“, tokom radionica koje će se odvijati u prostorijama CGO, svakog četvrtka u 17:30h, počevši od 16. aprila 2015. i traju do 25.juna 2015. Program će se odvijati na crnogorskom i engleskom jeziku i besplatan je za sve polaznike/ce.

Kako biste se prijavili, pošaljite Vašu kratku biografiju (ime, broj telefona, e-mail, datum rođenja, trenutno zanimanje, itd) na info@cgo-cce.org, sa nazivom: Za program „Edukacijom do mira“.

Kapacitet ovog kursa je 50 osoba. Prijave će se primati dok se ne dostigne ovaj broj. Bićete obaviješteni da ste primljeni u roku od 72 sata od slanja Vaše prijave CGO-u. Preporučujemo Vam da se prijavite što ranije za ovaj izuzetno popularni kurs, jer očekujemo da će mjesta biti popunjena jako brzo.

Za više informacija o programu „Edukacijom do mira“, posjetite:
www.tprf.org/en/programs/peace-education-program, www.porukamira.org.rs