Crnogorskoj publici predstavljena vrhunska ostvarenja

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je od 10. do 14. decembra 2014. organizovao peti jubilarni Festival filma o ljudskim pravima UBRZAJ 2014 u Crnogorskom narodnom pozorištu (CNP) u Podgorici i u kino “Boka” u Kotoru, i tom prilikom crnogorska publika je imala prilike da uživa u 12 sjajnih domaćih i svjetskih ostvarenja.

CGO je tokom čitave godine radio na selekciji najboljih ostvarenja koja se bave ljudskim pravima na originalan i angažovan način, i stoga je velika potvrda kvaliteta samog Festivala filma o ljudskim pravima UBRZAJ činjenica da su čak 3 od 12, pored brojnih nagrada, nominovati i za Oskara 2015. »

Škola demokratije – XXV generacija

CGO i fondacija Friedrich Ebert raspisuju OGLAS za polaznike XXV generacije

ŠKOLE DEMOKRATIJE
- škole za izučavanje demokratije od teorije do prakse –

Školu čini 5 modula u ukupnom trajanju od četiri mjeseca. Nastava će se izvoditi jednom do dva puta nedjeljno, u trajanju od dva sata. Sve troškove pokriva fondacija Friedrich Ebert i Centar za građansko obrazovanje (CGO), uz obavezu polaznika/ce da pohađa najmanje 80% programa. Nakon završene Škole učesnici dobijaju diplomu i stiču pravo na dalje usavršavanje. »

Tužilaštvo da se uključi u suzbijanje plagijata na crnogorskim univerzitetima

Centar za građansko obrazovanje (CGO) juče je predao krivičnu prijavu Vrhovnom državnom tužiocu Ivici Stankoviću protiv NN lica, Milana Babovića i Sanje Vlahović zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo neovlašćeno iskorišćavanje autorskog djela i prevare.

Naime, na osnovu članova 255 i 256 Zakona o krivičnom postupku, CGO je podnio prijavu protiv najmanje 15 NN lica, kao i protiv građanina Milana Babovića i građanke Sanje Vlahović. Ova lica su neovlašćeno iskorišćavajući tuđa autorska djela i stavljajući ih u pravni promet na visokoškolskim ustanovama, pod tuđim imenom, u vidu diplomskih, magistarskih i doktorskih radova, imala namjeru da za sebe i druga lica, pribave protivpravnu imovinsku i drugu korist. Predmetno krivično dijelo bilo je moguće izvršiti samo uz korišćenje suptilnih, perfidnih i umišljajnih radnji prevare, koje su doprinijele dovođenju u zabludu i održavanju u zabludi lica ovlašćenih za utvrđivanje relevantnosti predmetnih radova i proizvodeći trajuću i nemjerljivu štetu javnom interesu Crne Gore. Osnovanu sumnju u postojanje sticaja krivičnih djela, namjeru da se izvrše, vršenje predmetnih krivičnih djela, i proizvođenje ozbiljnih i opasnih društvenih posljedica, CGO temelji na lako dostupnim dokazima i indicijama, a koji su integralno priloženi uz samu krivičnu prijavu za sva ova lica. Ovi navodi moraju biti ispitani i istraženi u zakonom predviđenoj proceduri jer za to postoji primarna društvena opravdanost. »

Ambasador Pejović bio gost Evropskog kafea

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je danas, uz podršku fondacije Friedrich Ebert, počeo sa realizacijom projekta Evropski kafe, u okviru kojeg je državni sekretar za evropske integracije i glavni pregovarač ambasador Aleksandar Andrija Pejović razgovarao je s predstavnicima civilnog sektora o procesu pristupanja Crne Gore EU.

U neformalnoj atmosferi se, u okviru glavne teme „Uloga i značaj NVO-a u procesu pristupanja EU“, razgovaralo o ostvarenim rezultatima u 2014. i izazovima u 2015; rezultatima, mogućnostima i ograničenjima NVOa u radnim grupama za pripremu pregovora; kao i o mogućnostima sufinansiranja projekata NVOa ugovorenih kroz programe EU. »

Škola za ljudska prava – XX generacija

Centar za građansko obrazovanje (CGO) raspisuje OGLAS za polaznike XX generacije

ŠKOLE ZA LJUDSKA PRAVA
- škole za izučavanje ljudskih prava od teorije do prakse –

Ako si srednjoškolac/ka, želiš da učiš o ljudskim pravima, upoznaš se i družiš sa vršnjacima/kinjama, proširiš i razmijeniš iskustva sa drugim mladim ljudima motivisanim da se aktivno angažuju u rješavanju problema sa kojima se društvo suočava, smatraš da nemaš dovoljno informacija i želiš da stekneš znanja i izgradiš vještine aktivnog učešća u zagovaranju i promociji ljudskih prava u svojoj školi i sredini u kojoj živiš, onda je Škola ljudskih pravo mjesto i prilika za tebe!

Cilj Škole ljudskih prava je da kroz intenzivan višednevni kurs – predavanja, radionice, forum teatar, projekcije filmova, posjete institucijama – pruži učesnicima/cama znanja o konceptu ljudskih prava, počev od istorijata ideje ljudskih prava, razvoju ljudskih prava kroz generacije, kulturi ljudskih prava, principima demokratije, tolerancije, solidarnosti, nenasilne komunikacije, zakonodavnom okviru i institucionalnim mehanizmima koji stoje na raspolaganju građanima/kama kao sredstva zaštite ljudskih prava i zaštite od diskriminacije, pravima manjina (sa posebnim fokusom na vulnerabilne i marginalizovane grupe). »