Premijer i dalje ne poštuje Ustav Crne Gore

Centar za građansko obrazovanje (CGO) podsjeća da je još 23.06.2014. pokrenuo dopunjenu Incijativu za razrješenje dužnosti osam članova Vlade Crne Gore u skladu sa čl. 105 Ustava Crne Gore koji se odnosi na nespojivost funkcije, a koji predsjedniku Vlade Milu Đukanoviću daje ustavno pravo da predloži Skupštini Crne Gore razrješenje ovih članova Vlade. Porazno je da se Vlada koja EU pokušava dokazati da se zalaže za vladavinu prava tako flagrantno krši Ustav, a i kad se ukaže na konkretno kršenje ne reaguje adekvatno.

CGO je, iz sredstava informisanja, saznao da se kabinet premijera Mila Đukanovića obratio Komisiji za sprečavanje sukoba interesa za mišljenje o time da li navedeni ministri krše Zakon o sprečavanju sukoba interesa, kao i da se Komisija, što je bilo i jedino očekivano, oglasila nenadležnom. »

Javnost ima pravo da zna što i kako rade institucije

Centar za građansko obrazovanje (CGO), povodom Međunarodnog dana prava javnosti da zna 28. septembra, podsjeća na važnost punog ostvarenja ovog prava kao snažnog oruđa za borbu protiv korupcije i demokratizaciju crnogorskog drušva.

Državni službenici/e moraju imati izgrađenu svijest o odgovornosti prema građanima/kama, a samim tim i učiniti svoj rad transparentnim, kako kroz proaktivno objavljivanje podataka, tako i kroz učinkovito postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama. »

Program “Edukacijom do mira”

U okviru novog obrazovnog programa
„Savremene tendencije u kritičkoj misli“

i kao odgovor na veliko interesovanje
CGO, po drugi put u Crnoj Gori, predstavlja svjetski poznat

PROGRAM „EDUKACIJOM DO MIRA“
(Peace Education Program – PEP)

Ovaj program čini deset jednočasovnih radionica, koje će se održavati jednom nedjeljno. Osmišljen je od strane Fondacije Prem Ravat, sa namjerom da polaznicima pomogne da otkriju unutrašnje resurse, prepoznaju sopstvenu vrijednost i razviju pozitivne životne vještine, te istraže mogućnost unutrašnjeg mira.

Program će voditi gđa Caroline Jovićević, menadžerka programa „Edukacijom do mira“ u Crnoj Gori, a radionice će se održavati u prostorijama CGO-a, svakog četvrtka u 17:30, počevši od 16. oktobra 2014. Program će se odvijati na crnogorskom i engleskom jeziku i besplatan je za sve polaznike.

Kako biste se prijavili, pošaljite Vaš CV ili biografiju i motivaciono pismo na info@cgo-cce.org, sa nazivom: Za program „Edukacijom do mira“.

Broj polaznika za ovaj kurs je ograničen na 45 osoba. Preporučujemo Vam da se prijavite što ranije za ovaj izuzetno popularni kurs, jer očekujemo da će mjesta biti popunjena jako brzo. Zainteresovani koji se prijave nakon što se dostigne brojka od 45 mjesta će dobiti obaviještenje sa pozivom da budu učesnici/e sljedećeg PEP-a u februaru 2015. Nastavićemo da primamo prijave do 15. oktobra. Bićete obaviješteni da li ste primljeni u roku od 72 sata od slanja Vaše prijave CGO-u.

Za više informacija o programu „Edukacijom do mira“, posjetite:

Predstavnici CGO-a i članovi/ce Koalicije za REKOM prisustvovali otvaranju Dokumentacionog centra SENSE u Potočarima

Povodom 21. septembra, Međunarodnog dana mira, predstavnici Centra za građansko obrazovanje (CGO) i članovi/ce Koalicije za REKOM, prisustvovali su otvaranju Dokumentacionog centra SENSE u Potočarima koji sadrži materijal koji je novinska agencija Sense prikupila tokom 20 godina praćenja suđenja pred Haškim tribunalom (MKSJ). Tom prilikom su i odali poštovanje žrtvama genocida počinjenog u Srebrenici.

Zločini koji su u julu 1995. počinjeni u Srebrenici bili su predmet devet suđenja pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju. Prateći ta suđenja i izvještavajući iz dana u dan o tome šta je rečeno i viđeno u sudnicama, SENSE je prikupio obimnu dokumentaciju: hiljade sati snimaka svjedočenja preživjelih, očevidaca i počinilaca zločina, dokumentarne snimke iz jula 1995, fotografije mjesta zločina i vazdušne snimke, vojne dokumente zaplijenjene u štabovima jedinica koje su u julu 1995. učestvovale u napadu na zaštićenu zonu.

cgoccerekom »

Osnivanje REKOM-a doprinosi trajnom miru na Balkanu

Sarajevo, Zagreb, Beograd, Priština, Podgorica, 19.09.2014.

Povodom Međunarodnog dana mira 21. septembra, Koalicija za REKOM ukazuje da vlade u postjugoslovenskim zemljama imaju obavezu da osiguraju mir bez straha od izbijanja novog rata i ponavljanja ratnih zločina i da izgrade dobrosusjedske odnose na temelju poštovanja činjenica i ličnog dostojanstva svih žrtava.

REKOM ima potencijal da pomogne vladama u ispunjenu tih obaveza, te Koalicija za REKOM poziva sve zemlje, nasljednice nekadašnje SFRJ, da pokrenu postupak osnivanja Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim kršenjima ljudskih prava, počinjenim u periodu od 1991. do 2001. godine (REKOM).