Obilježen Međunarodni dan nestalih

Udruženje porodica nestalih, kidnapovanih i ubijenih lica “Crveni Božur”, u saradnji sa Centrom za građansko obrazovanje (CGO) je danas organizovalo konferenciju za medije povodom obilježavanja 30. avgusta, Međunarodnog dana nestalih.

Tamara Milaš, saradnica na programima u CGO-u i portparolka Koalicije za REKOM u Crnoj Gori je ispred CGO-a i Koalicije za REKOM ponovo apelovala na donosioce odluka da rasvijetle sudbinu nestalih lica tokom ratova 90tih, izvedu pred lice pravde počinitelje svih zločina i njihove nalogodavce, ali i da kontinuirano pružaju podršku onima koji su najviše stradali, kako bi se doprinijelo uspostavljanju pravde i pomirenja u regionu bivše Jugoslavije na učinkovit način. „Snažan je utisak da crnogorske institucije ne žele da se ovi slučajevi razriješe, jer su nezainteresovane za pitanje rasvjetljavanja sudbine onih lica koja se vode kao nestala, a posljedično i za rješavanje mnogo šireg problema koje takvo nečinjenje izaziva. CGO je mnogo puta do sada insistirao na rješavanju ovog problema, a to je bila i jedna od preporuka CGO-a za poslednji Izvještaja o realizaciji Akcionog plana za Poglavlje 23, gdje se kao obaveza vlasti, preciziralo da su dužni da informišu javnost o tome što se preduzelo u rješavanju sudbine nestalih u izvještajnom periodu i da se na taj način pokaže posvećenost akcijama koje se odnose na rasvjetljavanje sudbine svih nestalih tokom ratova 90tih na prostoru bivše Jugoslavije. Na žalost, ova preporuka nije prihvaćena, te i dalje imamo praksu ignorisanja nadležnih da u saradnji sa građanima dođu do sto brže istine o nestalima, “ naglasila je Milaš.

IMG_8704 »

Uspostaviti dan sjećanja na žrtve totalitarnih režima

Evropski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima obilježava se 23. avgusta, kao dan sjećanja na žrtve totalitarnih diktatura u Evropi u 20. vijeku. Tim povodom, Centar za građansko obrazovanje (CGO) apeluje na donosioce odluka i u Crnoj Gori da se ovaj dan obilježava i u Crnoj Gori kao način trajnog sjećanje na žrtve političke represije, a imajući u vidu da je ne mali broj građana Crne Gore bio u poziciji žrtve prethodnog komunističkog režima.

Crna Gora je imala procentualno najveći broj političkih zatvorenika u ozloglašenom zatvoru na Golom otoku u Hrvatskoj, jednom od najbrutalnijih mjesta stradanja na kojem su zvijerski mučeni i ubijani tadašnji protivnici komunističkog režima. Do danas u Crnoj Gori nije donešen adekvatan zakon kojim bi se rehabilitovali i obeštetili Golootočani ili članovi njihovih užih porodica, iako je Vlada obećavala da će ovo pitanje uvrstiti na svoju agendu, a na što je obavezuje i Deklaracija iz 1992. koja je usvojena u Skupštini Crne Gore. »

Sve opštine da obezbijede besplatne udžbenike za osnovce

Centar za građansko obrazovanje (CGO) pozdravlja odluke većine crnogorskih opština da obezbijede besplatne udžbenike za prvake i istovremeno apeluje na one koji to još nijesu učinili da donesu ovu odluku, kao i da je prošire na druge razrede.

CGO cijeni važnim da lokalna zajednica, pored nacionalnog nivoa, bude posebno podržavajuća za unaprijeđenje uslova obrazovanja svih kategorija stanovništva, a posebno onih koji tek počinju svoj obrazovni proces.

Obezbijeđenje besplatnih udžbenika za sve osnovce (za svih devet razreda), kako je to od ove godine odlučila da učini opština Berane, bi trebalo da postane praksa svih opština a ne izuzetak. Odluka opštine Berane treba da bude podsticaj i za ostale opštine, a CGO izražava nadu i da ona neće važiti samo za ovu školsku godinu, odnosno da ne predstavlja dio uobičajenih za crnogorske uslove načina za sticanje političkih poena u izbornoj godini.

CGO će nastaviti da zagovara ranije podnešenu inicijativu prema Ministarstvu prosvjete da osnovno obrazovanje u Crnoj Gori bude doista besplatno kako to predviđa i Ustav, kao najviši pravni akt kojim se konstituiše država a u čijem je temelju obrazovanje.

Mira Popović, saradnica na programima

Evropski glasovi iz Crne Gore

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je, krajem maja mjeseca, pokrenuo kampanju na društvenim mrežama pod nazivom Evropski glasovi iz Crne Gore / European voices from Montenegro (https://www.facebook.com/euvoicesmne/?fref=ts), u sklopu projekta Homo Europeanus – prevladavanje deficita znanja o EU.

Cilj kampanje je da doprinese unaprijeđenju informisanosti i znanja građana/ki Crne Gore o EU i srodnim pitanjima, te da stimuliše debatu o različitim aspektima evropskih integracija Crne Gore. Kampanja nastoji pojasniti i način na koji EU funkcioniše, približiti procese koji se odvijaju unutar Unije, kao i trendove sa naglaskom na situaciju u Crnoj Gori i njeno pristupanje EU. Specifičnost ove kampanje je što se građanima/kama daje direktna prilika da iskažu svoje mišljenje, stavove, nade, očekivanja ali i strahove, dileme i sumnje u vezi sa trenutnim stanjem u EU, izazovima i mogućnostima njenog budućeg razvoja. »

Uključiti mlade u procese odlučivanja

Uoči Međunarodnog dana mladih, Centar za građansko obrazovanje ukazuje na neravnopravan položaja mladih u crnogorskom društvu, koji ostaju na marginama procesa odlučivanja iako, po posljednjem popisu stanovništva iz 2011, mladi od 15 do 29 godina čine 21,4% ukupnog stanovništa.

Ranija istraživanja pokazuju da mladi dominantno smatraju da se njima manipuliše (33%), dok 21% ispitanika cijeni da se ulažu minimalni napori kako bi im se ponudile mogućnosti jednake onima koji imaju odrasli, a čak 20% konstatuje da mladi predstavljaju samo „ukras u društvu“. Participacija mladih jedan je od vodećih principa Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima i bitan činilac procesa demokratizacije i društveno-ekonomskog razvoja svake zemlje. »