Vlada u 2020. oborila rekord sa brojem dodijeljenih državljanstava

Centar za građansko obrazovanje (CGO) godinama ukazuje na spornu praksu dodjele tzv. počasnih državljanstava, ali umjesto da se to pitanje sistemski adresira u 2020.godini oboren je rekord sa čak 115 izdatih počasnih državljanstava, od čega je preko trećina iz perioda nakon okončanja parlamentarnih izbora do stupanja na funkciju nove Vlade.

Od 2008. do 2020.godine, crnogorska Vlada je, po podacima koje ima CGO, izdala 390 počasnih državljanstava. U analizi CGO-a   «Počasna državljanstva – kako se i kome dodjeljuju?» se, između ostalog, navode i 203 lica koja su primljena u počasno državljanstvo do jula 2015.godine. To je kasnijih godina dopunjeno sa još 223 lica koja su primljena sukcesivno: dodatnih 10 lica u 2015. godini, 18 lica u 2016. godini, 12 lica u 2017. godini, 10 lica u 2018. godini, 22 lica u 2019. godini i 115 lica u 2020. godini.

Presjek dodijeljenih pocasnih drzavljanstava »

Dug put do pravde – reforma pravosuđa u Crnoj Gori

Duboko politizovano pravosuđe nije bilo spremno za onu vrstu reforme koja bi dala vjerodostojne, mjerljive i održive rezultate mimo zakonodavnih akata i poremetila neke od postojećih monopola moći, pa se nakon osam godina pregovora sa EU upravo pravosuđe pozicionira kao jedna od ključnih prepreka a nema naznaka kako će se i kojom brzinom stanje u ovoj oblasti popravljati, jedan je od zaključaka u studiji Dug put do pravde – reforma pravosuđa u Crnoj Gori, koju su objavili Centar za građansko obrazovanje (CGO) i njemačka fondacija Friedrich Ebert (FES).

Pravosuđe kao treća grana vlasti, pored zakonodavne i izvršne, nosi ogroman teret očekivanja u tekućem procesu pregovora sa EU. Ovo se naročito odnosi na preuzete obaveze kroz Poglavlje 23, koje sa Poglavljem 24, predstavlja početnu i završnu tačku crnogorskih pregovora sa EU, ali i ukupnih reformskih procesa u državi.  Međutim, nespremnost donosilaca odluka na političkom nivou u Crnoj Gori, ali i nedovoljna nezavisnost čelnika pravosuđa od političkih i vezanih uticaja, uz nedosljednost EU u insistiranju na ispunjavanju mjerila koja reformišu oblast pravosuđa dovela je do stagnacije, a u nekim aspektima i regresije, kad je riječ o reformi pravosuđa u Crnoj Gori, ocjenjuje autorski tim koji su činili dr Vladimir Vučković, saradnik na programima u CGO-u, Mira Popović, koordinatorka programa u CGO-u i Siniša Gazivoda, advokat. »

Transparentnost dokazati na ličnom primjeru

Centar za građansko obrazovanje (CGO) ukazuje da više od polovine članova Vlade nije dalo saglasnost za pristup bankarskim računima u okviru predatih imovinskih kartona, a na sajtu Agencije za sprječavanje korupcije (ASK) nije dostupan ni imovinski karton potpredsjednika Vlade. Ovo nije očekivana praksa niti promjena koju je obećavana tokom predizborne kampanje od strane nove vladajuće većine.

Transparentnost dokazati na ličnom primjeru »

Vlada da ispuni predizborna obećanja

Centar za građansko obrazovanje (CGO) uputio je novoformiranim organima, Ministarstvu kapitalnih investicija i  Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, urgencije uz ponovljene apele nadležnim ministrima, Mladenu Bojaniću i Ratku Mitroviću, da hitno preispitaju i raskinu štetne  koncesione ugovore za izgradnju malih hidroelektrana „Crnja“, „Ljubaštica i „Crni potok“ u Kraljskim Barama, u Opštini Kolašin.

CGO je od kraja jula prošle godine podnio niz zahtjeva, prijedloga i urgencija pravnim prethodnicima  ovih organa, Ministarstvu ekonomije i Ministarstvu održivog razvoja i turizma (MORT). Na žalost, bivša ministarka ekonomije, Dragica Sekulić, sve je to ignorisala iako je u toku jednog, predizbornog, obilaska terena dala nadu mještanima da će nadležne službe reagovati. Nekadašnje Ministarstvo održivog razvoja i turizma odgovorilo je na jedan u niza dopisa nakon čega je CGO, u ime MZ Kraljske bare, pokrenuo prijedlog za poništaj građevinskih dozvola za izgradnju ove tri minihidroelektrane. Takođe, CGO je pokrenuo i upravni spor protiv akta MORT-a koji je u toku. »

Dobar susjed – Crna Gora i regionalna saradnja

Crna Gora u kontinuitetu pokazuje privrženost dobrim regionalnim odnosima, a osim što ima konstruktivnu ulogu u regionalnoj saradnji kroz aktivno učešće u regionalnim organizacijama i inicijativama, pokazala je punu posvećenost stalnom razvoju dobrosusjedskih odnosa. Ova oblast je primjer učinkovitosti spoljnih podsticaja EU i spremnosti domaćih vladajućih struktura da se pridržavaju zahtjeva na putu ka EU, ocjenjuje se u studiji “Dobar susjed – Crna Gora i regionalna saradnja”, koju su objavili Centar za građansko obrazovanje (CGO) i njemačka fondacija Friedrich Ebert (FES).

Analiza regionalne saradnje i dobrosusjedskih odnosa zahtijeva sagledavanje više međusobno povezanih faktora, prije svega političkih, geografskih i kulturoloških, ali i osvrt na proces pristupanja Evropskoj uniji, koji kao jedan od glavnih prioriteta upravo postavlja pitanje regionalne saradnje. Upravo ovi faktori i procesi predstavljali su metodološki okvir koji je koristio autorski tim prilikom izrade analize, a koji su činili dr Vladimir Vučković, saradnik na programima u CGO-u, Miloš Vukanović, savjetnik u CGO-u i Mira Popović, koordinatorka programa u CGO-u. »