Spoljno-politički prioriteti Crne Gore utemeljeni među građanima i građankama

Centar za građansko obrazovanje (CGO) cijeni da velika većina crnogorskih građana i građanki ostaje privržena ključnim spoljno političkim prioritetima Crne Gore, a što se čita i iz najpoželjnijih zemalja za život i što je solidna osnova za dalji rad na njihovom inteziviranju.

CGO je, u saradnji sa agencijom IPSOS, pitao građane i građanke: „Ako ne biste živjeli u Crnoj Gori, u kojoj drugoj zemlji biste voljeli da živite“, a nalazi na ukupnoj punoljetnoj populaciji ukazuju da nešto više od trećine (32%) vidi Crnu Goru kao jedinu državu u kojoj žele da žive, dok 11% nema stav ili ne želi da odgovori. Oni koji bi svoju budućnosti vidjeli u nekoj drugoj državi kao najpoželjniju destinaciju navode Ameriku, a slijede susjedna Srbija, EU i nordijske zemlje, dok je manji procenat onih koji kao takvu vide Rusiju i druge države.

CGO-SPOLJNO-POLITICKI-PRIORITETI-CRNE-GORE-UTEMELJENI-MEDJU-GRADJANIMA-I-GRADJANKAMA1 »

Lokalne samouprave da prepoznaju koruptivne radnje i reaguju u dijelu svojih nadležnosti

Lokalne samouprave trebalo bi da prepoznaju koruptivne radnje i da, u dijelu svojih nadležnosti, prema službenicima koji ih čine, preduzmu mjere disciplinske odgovornosti, ocijenio je potpredsjednik Opštine Berane, Rade Kljajić.

On je danas, u drugom dijelu nacionalne konferencije „Misli lokalno – djeluj lokalno! – Borba protiv korupcije na lokalnom nivou!“, koju je organizovao Centar za građansko obrazovanje (CGO) u okviru istoimenog projekta, a koji finansira Evropska unija, kazao da je problem korupcije u prethodnom periodu u toj opštini bio prisutan, „ali od nadležnih institucija nije bilo povratnih reakcija“.

cgo-misli-lokalno-djeluj-lokalno-borba-protiv-korupcije-na-lokalnom nivou »

Jačati kapacitete lokalnih samouprava u borbi protiv korupcije

Sistem borbe protiv korupcije na lokalnom nivou, kao ključne podržavajuće poluge mora, imati Vladu odgovornu građanima sa jednakim odnosom prema svim opštinama, kredibilnu Agenciju za sprečavanje korupcije i jako Tužilaštvo, poručeno je na nacionaloj konferenciji Centra za građansko obrazovanje (CGO).

Konferencija “Misli lokalno – djeluj lokalno! – Borba protiv korupcije na lokalnom nivou!”, je održana u okviru istoimenog projekta u saradnji sa nevladinim organizacijom (NVO) Bonum iz Peljvalja, Inkubator iz Kotora i Centar za istraživačko novinarstvo iz Podgorice, a uz finansijsku podršku Evropske unije i Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Holandije.

cgo-misli-lokalno-djeluj-lokalno-borba-protiv-korupcije-na-lokalnom-nivou »

Koliko danas studenti u Crnoj Gori znaju o antifašističkom otporu u XX vijeku u Crnoj Gori, regionu i Evropi?

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv fašizma, antisemitizma i ksenofobije, Centar za građansko obrazovanje (CGO) prezentovao je danas nalaze istraživanja koliko crnogorski studenti znaju o antifašističkom otporu u XX vijeku u Crnoj Gori, regionu i Evropi.

Tamara Milaš, saradnica na programima u CGO-u, navela je da «anketirani studenti/kinje na opštenom nivou u značajnoj mjeri poznaju značenje pojma antifašizma – njih 86,43% znalo je da definiše ovaj pojam, ali se nivo znanja smanjuje kako se pitanja specifikuju. Tako je svega  ¼ (25.36%) ispitanih znala da se antifašizam razvio između dva svjetska rata, odnosno čak 74,64% ne zna kada se antifašizam kao pokret razvio».

CGO_CCE_prezentacija istraživanja

»

Region između stabilokratija i nedovrsenih demokratija

Slabost crnogorske opozicije je to što je vidljivo podijeljena po programskim linijama, i iz toga nastaje nemoć opozicionog saveza da dođe do mogućnosti promjene vlasti, smatra profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Vladimir Pavićević.

On je danas, na drugom panelu regionalne konferencije „Stabilokratija ili demokratija?“, koju je organizovao Centar za građansko obrazovanje (CGO), u saradnji sa fondacijom Friedrich Ebert (FES), ocijenio da je crnogorska politika dubinski podijeljena sa jedne strane na Demokratsku partiju socijalista (DPS) i političke stranke koje je podržavaju i sa druge strane na opoziciju koja je, kako je kazao, kao integrativnu tačku pronašla bojkot parlamenta.

„Politika u Crnoj Gori danas je zarobljena ovom podjelom što sprječava nastanak i razvijanje nekih trećih političkih snaga što Crnu Goru čini u političkom smislu siromašnom u ovom momentu. I ja to ne vidim kao jednu dobru stvar“, istakao je Pavićević.

cgo-fes-stabilokratija-ili-demokratija »