Novi portal: RECOM.link

Centar za građansko obrazovanje (CGO), kao referentna organizacija Koalicije za REKOM za Crnu Goru, predstavlja novi portal Koalicije za REKOMwww.recom.link, koji se – pored glavnog zadatka da učini što vidljivijim Proces REKOM – bavi postignućima i preprekama u uspostavljanju tranzicione pravde u post-jugoslovenskim zemljama.

Portal prati naučna istraživanja koja se bave teorijama i praksama pomirenja u post-konfliktnim društvima. Na portalu su dostupna i brojna svjedočenja žrtava o ratnim zločinima, počinjenim u ratovima na teritoriji bivše SFRJ, autorski tekstovi i intervjui sa pojedincima i pojedinkama koji stvaraju umjetnička djela, pišu ili pokreću akcije koje doprinose izgradnji kulture saosjećanja, žaljenja za svim izgubljenim životima i poštovanja ličnih iskustava. »

U redu je biti drugačiji!

Centar za građansko obrazovanje (CGO), povodom 17.maja – Međunarodnog dana borbe protiv homofobije i transfobije ukazuje da je, i pored pomaka u pravcu bolje zaštite i poštovanja prava LGBT osoba u Crnoj Gori, svakodnevni život LGBT osoba još uvijek obilježen prijetnjama, govorom mržnje, diskriminacijom i nasiljem. Osim unaprijeđenog zakonodavstva i institucija, neophodni su dodatni napori kako bi se prevladale predrasude i izrazito negativni stavovi prema seksualnim manjinama i njihovom pravu da uživaju slobodu izražavanja sopstvenog identiteta.

Izmjene Krivičnog zakonika, kojim je uvedeno krivično djelo zločina iz mržnje, poboljšan Zakon o zabrani diskriminacije, usvojena Strategija unapređenja kvaliteta života LGBT osoba i prateći akcioni planovi, ali i mnogi drugi mehanizmi i inicijative važne su poruke crnogorskih instutucija da je svaka diskriminacija, uključujući i diskriminaciju na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta, nešto što se ne smije tolerisati. Ali, osim deklarativnog zalaganja potrebno je da se mehanizmi zaštite prava počnu primjenjivati kroz pravovremenu, odlučnu i efikasnu reakciju policije, tužilaštva i sudova u slučajevima nasilja nad LGBT osobama. »

Uvesti red na tržištu elektronskih medija

Član radne grupe za izradu Predloga Zakona o izmjenama i dopunama zakona o elektronskim medijima, Goran Đurović i nevladine organizacije Centar za građansko obrazovanje (CGO), Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO), Centar za monitoring i istraživanja (CEMI), Institut Alternativa (IA) i Juventas, dostavili su Ministrastvu kulture prijedloge amandmana na ovaj zakonski tekst. Ti prijedlozi se odnose na mjere kojima se uvodi red na tržištu elektronskih medija i ostvaruje interes javnosti da bude kvalitetnije informisana o pitanjima koja su značajna za život građana.

NVO predlažu propisivanje minimalnog procenta od 25% sopstvene produkcije za sve elektronske emitere koji žele da dobiju odobrenje za emitovanje. Na taj način bi na tržištu funkcionisali održivi pružaoci audio-vizuelnih usluga koji doprinijeti boljem informisanju građana i ostvarenju medijskog pluralizma. Ovim se spriječava i nelojalna konkurencija i mogućnost da mediji koji skoro da i nemaju sopstveni proizvod i zapošljene ostvaruju prihode od marketinga zahvaljujući sadržajima upitnog kvaliteta. Ovaj zahtjev svoje utemeljenje ima i u članu 59, stav 4, postojećeg Zakona koji propisuje: “Emiter je dužan da najmanje 10% ukupnog nedjeljnog programa posveti objavljivanju vijesti i informacija iz zone pokrivanja.” Ukoliko emiteri već na osnovu aktuelnog Zakona imaju obavezu koja se odnosi na proizvodnju sopstvenog informativnog programa, nema prepreke da se uvede obaveza za dodatnih 15% sadržaja kojima se zadovoljava javni interes. »

Povodom stava Ministra unutrašnjih poslova da je posjedovanje crnogorskog državljanstva i prebivališta opravdani uslov za članstvo predstavnika nevladinih organizacija u radnim tijelima Vlade

Nevladine organizacije Akcija za ljudska prava (HRA), Centar za građansko obrazovanje (CGO), Centar za monitoring i istraživanje (CeMI), Centar za ženska prava i Juventas podnijele su 28.4.2015. inicijativu potpredsjedniku Vlade za politički sistem, unutrašnju i spoljnu politiku, Dušku Markoviću, da se izmjenom Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija omogući nevladinim organizacijama da za članove/ice radnih tijela Vlade (npr. radne grupe za izradu propisa) predlažu i osobe koje nemaju crnogorsko državljanstvo i prebivalište u Crnoj Gori.

Potpredsjednik Vlade je proslijedio incijativu Ministru unutrašnjih poslova, Rašku Konjeviću, koji je na nju odgovorio. On je rekao da se radi o legitimnom ograničenju, jer se kod radnih grupa radi o „neposrednom vršenju poslova državne uprave za koje je neophodno da postoji minimum pravne veze između države Crne Gore i člana radne grupe (državljanstvo i prebivalište)“. Podsjetio je da je moguće angažovanje stranih eksperata da pomognu i rad radnih grupa, ali ne kao njihovi članovi koje mogu da predlažu crnogorske NVO. »

Održana međunarodna konferencija «Uloga i značaj medija u procesu EU integracija – naučene lekcije i iskustva iz regiona »

Centar za građansko obrazovanje (CGO), u saradnji sa Daily Press Vijesti, u okviru realizacije projekta „EU vijesti-informiši se!“, podržanog iz komunikacionog budžeta Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori je danas u Podgorici organizovao međunarodnu konferenciju na temu: «Uloga i značaj medija u procesu EU integracija – naučene lekcije i iskustva iz regiona ».

U uvodnom dijelu, Alberto CAMMARATA, šef političkog sektora Delegacije EU u Crnoj Gori, je naglasio da su informacije moć. Prema njegovim riječima „Moć bi trebalo da dolazi od građana u demokratskom društvu i zato je glavni izazov sa kojim se suočavamo da osnažimo građane pružajući im prave i kvalitetne informacije kako bi mogli da donose informisane odluke“. On je dodao da bez slobodnih medija, pluralističke i efikasne medijske scene, demokratski proces ne može da napreduje i istakao da su mediji odličan izvor informacija za sve donosioce odluka, uključujući i one iz EU.

IMG_4467 »