Medijska pismenost kao preventiva za lažne vijesti i dezinformacije

Povodom Evropske nedjelje medijske pismenosti, Centar za građansko obrazovanje (CGO) ukazuje na važnost pravilnog čitanja medija, suzbijanja lažnih vijesti i profesionalnog izvještavanja u skladu sa etičkim standardima. Činjenično zasnovano informisanje posebno je značajno u kriznim situacijama poput aktuelne globalne pandemije virusa COVID 19, a crnogorski mediji su tu pokazali visok stepen odgovornosti. Ipak, i pored određenog napretka, potrebni su širi i sistematičniji napori kako bi Crna Gora bila društvo medijske pismenosti.

Medijska pismenost kao preventiva za lažne vijesti i dezinformacije »

Pravnim akrobacijama Savjet AZLP-a ne može pokriti nezakonitost izbora direktora

Jučerašnjim reagovanjem na saopštenje Centra za građansko obrazovanje (CGO), koje smo pročitali u medijima, jer ga još nema na sajtu Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama (AZLP), Savjet AZLP-a implicitno je potvrdio da je sporan izbor Ivana Medojevića za direktora te Agencije.

Naime, iz saopštenja Savjeta nedvosmisleno proizilazi da umjesto da je Savjet procjenjivao ispravnost Medojevićeve kandidature, Savjet je prepustio Medojeviću da sam to procijeni. U pokušaju odbrane, Savjet AZLP-a navodi da je Medojević dostavio izjavu da ne postoje smetnje za njegovo imenovanje, kao i da je “Medojević uz dokumentaciju dostavio i Mišljenje Ministarstva javne uprave, kao jedino nadležnog državnog organa za tumačenje Zakona o državnim službenicima i namještenicima”. »

Poništiti izbor direktora AZLP-a

Centar za građansko obrazovanje (CGO) ukazuje da izbor Ivana Medojevića, direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama (AZLP), nije bio sproveden u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka koji jasno propisuje uslove za imenovanje na ovu fukcije i traži od Savjeta AZLP-a da ovaj izbor poništi i raspiše novi konkurs.

Zakon o zaštiti ličnih podataka u članovima 53 i 54 propisuje uslove i ograničenja za imenovanje članova Savjeta Agencije. Među ograničenjima, u članu 54, jasno se navodi da za predsjednika i člana Savjeta Agencije ne može biti imenovano lice koje je “3) imenovala ili postavila Vlada Crne Gore”. »