O autentičnosti Rakočevićevog doktorata da sudi javnost

Centar za građansko obrazovanje (CGO) izražava iznenađenje povodom informacije da je komisija Pravnog fakulteta, kojim rukovodi Velimir Rakočević, utvrdila da isti Velimir Rakočević nije plagirao svoj doktorat. Tu informaciju javnosti je saopštila rektorka Radmila Vojvodić, na konferenciji za medije na kojoj su predstavljeni dosadašnji dometi reformi na UCG. A jedan od indikatora starnih dometi tih reformi i spremnosti da se kvalitet i znanje stavi ispred drugih neakademskih pojava svakako predstavlja slučaj Rakočević.

CGO je od februara upozoravao rukovodstvo UCG i Pravni fakultet da postoje spornosti u autentičnosti Rakočevićevog udžbenika, ali i doktorske disertacije. U konstruktivnom pokušaju da pomogne organima UCG i Pravnog fakulteta, CGO je uredno dostavio i obimnu prateću dokumentaciju koja se odnosi na Rakočevićev slučaj. Na žalost, umjesto da ažurno i u skladu sa ovlašćenjima ovaj slučaj procesuiraju i time dokažu praktičnu posvećenost reformskim procesima, organi UCG i Pravni fakultet su mjesecima ćutali. Onda je CGO obavijestio Univerzitet u Beogradu i Pravni fakultet u Beogradu, na kojem je Rakočević odbranio svoj doktorat, o čitavom slučaju. Nakon Rakočevićevog stupanja na dužnost dekana Pravnog fakulteta u Podgorici, naprasno se promijenio raniji stav ovog fakulteta odnosno Vijeće fakulteta kojim rukovodi Rakočević je formiralo komisiju koja je trebalo da utvrdi da li je on Velimir Rakočević plagirao doktorat, a o čemu je CGO posredno obaviješten od strane Pravnog fakulteta u Beogradu.

vrakocevic »

Kakva nam organizacija Vlade treba?

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je danas predstavio analizu Kakva nam organizacija Vlade treba?, koja je dio redovnih aktivnosti CGO-a u okviru potprograma Odgovornost i transparentnost vlasti.

Svetlana Pešić, saradnica na programima u CGO-u je istakla da „organizacija, funkcionalnost i transparentnost izvršne vlasti dominantno utiču na kvalitet političkih odluka, a samim tim i na kvalitet života svih građana i građanki izražen kroz domaćinski odnos vlasti prema resursima i javnom interesu.“

Kakva to Vlada treba Crnoj Gori? Što je uloga užih kabineta, koje su njihove prednosti i mane? Koliko nas koštaju savjetnici užeg kabineta? Kako do učinkovite organizacije vlade odgovorne građanima? bila su neka od polaznih pitanja koja su motivisala tim CGO-a da se osvrne na postojeći sistem organizacije Vlade u Crnoj Gori, uz korišćenje komparativne analize sa pojedinim državama u okruženju, kao i državama članicama EU, ali i onima koje to nijesu a iz drugih razloga mogu biti uzor Crnoj Gori. Primjer Crne Gore uporedili smo sa Srbijom, Hrvatskom, Slovačkom, Njemačkom i Islandom. Takođe, CGO će dati prijedlog nove organizacije Vlade Crne Gore koji može biti koristan i akterima koji će u oktobru 2016. godine učestvovati na parlamentarnim izborima, dodala je Pešić.

cgovlada »

Kroz čije poglede nam RTCG predstavlja crnogorsku realnost?

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je danas predstavio izvještaj Kroz čije poglede nam RTCG predstavlja crnogorsku realnost?, koji je izrađen u okviru CGO potprograma Mediji i demokratija sa ciljem da doprinese podizanju nivoa svijesti o ulozi javnog servisa i poštovanju jednog od osnovnih načela – objektivnom i balansiranom izvještavanju

Na prezentaciji, Isidora Radonjić, asistentkinja na programima u CGO-u, istakla je: „,Fokus ove analize bio je na pregledu gostovanja predstavnika/ca političkih partija, javnih institucija i organa državne uprave, sindikata, privrede, nevladinih organizacija i akademske zajednice, u informativno-političkim emisijama RTCG“. Ona je dalje pojasnila: „Obrada podataka obuhvatila je analizu dnevnih i nedjeljnih informativno-političkih emisija koje su u okviru godišnjih izvještaja Savjeta RTCG uvrštene kao sastavni dio informativnog programa Televizije Crne Gore odnosno Dnevnik 2, U centar, Okvir, Otvoreno, Replika, Izazov, Robin Hud, Intervju s povodom. Ukupno je tokom 2013, 2014, i 2015. analizirano 596 emisija na kojima je učestvovalo 1392 gostiju predstavnika/ca političkih partija, javnih preduzeća, Vlade, Skuštine, državnih organa i institucija, lokalne samouprave, sindikata, nevladinih organizacija, akademske zajednice, nezavisnih institucija, sudstva, poslodavaca/privrednika, potom analitičara i eksperata itd.“

IMG_8376 »

Predstavljena CGO studija “Što skrivaju i otkrivaju crnogorski udžbenici o savremenoj istoriji Crne Gore” na regionalnoj školi

Udruženje profesora istorije Evrope (EUROCLIO) i Udruženje istoričara Crne Gore (HIPMONT) organizovali su, na Lovćenu, drugu regionalnu ljetnu školu “Istorija koja povezuje Istok i Zapad”, od 12. – 17. avgusta 2016. U okviru programa Škole, predstavnice Centra za građansko obrazovanje (CGO) Tamara Milaš i Isidora Radonjić predstavile su studiju “Što skrivaju i otkrivaju crnogorski udžbenici o savremenoj istoriji Crne Gore?”, koju je CGO nedavno objavio.

Učesnici ljetne škole – nastavnici istorije, muzejski pedagozi, arheolozi, istraživači, NVO aktivisti – su usavršavali svoje vještine, ali i kapacitete, kroz transnacionalni transfer znanja i iskustva. Kroz brojna predavanja, radionice, diskusije i studijske posjete, istorijski edukatori i aktivisti su stimulisani da kreiraju i sprovode inovativne nastavne metode u učionicama, institutima, muzejima, ali i da rade na stvaranju okvira za zajednički pristup za rad sa istorijom. Doprinoseći tome, istraživački tim CGO-a je predstavio analizu udžbenika istorije za osnovnu i srednju školu, kao i za nekoliko fakulteta Univerziteta Crne Gore, uz rezultate istraživanja koje sprovedeno među studentima o tome koliko oni znaju o nedavnoj prošlosti Crne Gore i regiona. To su pratile i preporuke za unaprijeđenje i modernizaciju predavanja istorije radi objektivnijeg sagledavanja istorijskih činjenica, ali i snaženja procesa pomirenja.

cgoeuroclio »

Logor Mamula treba da bude muzej

Centar za građansko obrazovanje (CGO) pozdravlja nedavnu najavu investitora da će formirati muzej logora Mamula na ostrvu Lastavica. Ali, istovremeno CGO upozorava da cjelokupan projekat (boutique hotel sa restoranima, kafeima, prodavnicama, spa centrom, itd.) ne osigurava adekvatnu zaštitu ovog lokaliteta niti obezbijeđuje dostojanstven odnos prema mjestu stradanja crnogorskog stanovništva, od kojih su neki i danas živi među nama da svjedoče o torturi kroz koju su prošli na mjestu koje treba sad da se pretvori u prostor zabave i razonode.

Direktne strane investicije su neophodne za ekonomsku održivost i privredni rast države, ali ne po svaku cijenu a posebno ne po cijenu gaženja po dostojanstvu žrtava fašizma. CGO je i ranije ukazivao da bi Mamula, kao i druga slična mjesta stradanja, morala biti dio obrazovnog sistema i posebne ponude obrazovnog turizma, te bi se u daljim investicionim aktivnostima, to trebao biti fokus onih koji investiraju ali i odgovornih vlasti kojima je bliži javni od privatnog interesa. Na taj način bi se podsticao razvoj kulture ljudskih prava u Crnoj Gori, ali i omogućilo turistima iz drugih država da uče o istoriji i antifašističkoj borbi stanovnika ovog područja, od čega bi i crnogorsko društvo imalo višestruku korist a obezbijedilo bi se i poštovanje žrtava. »