Obustaviti kršenje prava crnogorskih pomoraca

Nevladine organizacije Akcija za ljudska prava (HRA) i Centar za građansko obrazovanje (CGO) pružile su besplatnu pravnu pomoć pomorcu Borisu Nikoliću, koji se već pet dana nalazi u karantinu u Institutu “dr Simo Milošević” u Igalu, smatrajući da mu je, upućivanjem u karantin na 14 dana, povrijeđeno pravo na ličnu slobodu i da je diskriminisan.

HRA jeuz pomoć advokata Dalibora Tomovića, podnijela habeas corpus žalbu predsjedniku Osnovnog suda u Herceg NovomIvanu Perovićuza ukidanje rješenja o karantinu i puštanje Nikolića na slobodu, pozivajući se na član 5 stav 4 Evropske konvencije o ljudskim pravima (EKLJP) i član 9 Ustava Crne Gore, koji obezbjeđuju osobama lišenim slobode na bilo koji način pravo da pokrenu postupak u kojem će sud hitno ispitati zakonitost njihovog lišavanja slobode i naložiti oslobađanje ako utvrdi da su nezakonito lišeni slobode. U žalbi je istaknuto da mjera lišavanja slobode upućivanjem u karantin, koju je Nikoliću izrekla zdravstveno-sanitarna inspektorka, nije bila neophodna, jer nije ni razmatrano da li se isti cilj mogao postići blažim mjerama kao što su uvažavanje negativnog rezultata testa koji je uradio tri dana ranije u Francuskoj, omogućavanje da isti test ponovi u Crnoj Gori i o svom trošku, ili upućivanje u samoizolaciju u kućnim uslovima. Naglašeno je i da drugačiji tretman osoba koje u Crnu Goru stižu privatnim avionima i jahtama ukazuje na to da karantin nije neophodna mjera. »

U očuvanju antifašističkih vrijednosti ključna je reakcija obrazovnog sistema

Centar za građansko obrazovanje (CGO) danas je uputio Ministarstvu prosvjete Inicijativu za unaprijeđenje nastavnog procesa koji se odnosi na temu antifašizma i antifašističkog nasljeđa u cilju spriječavanja širenja vaninstitucionalnog i nenaučnog osporavanja antifašizma.

Nakon informacije da je policija efikasnom akcijom otkrila počionica ovog vandalskog čina, CGO izražava posebnu zabrinutost da se radi o vrlo mladom čovjeku koji je prošao ključne obrazovne faze, a da nema adekvatna znanja o značaju antifašizma.

CGO je i ranije ukazivao na nedostatnosti obrazovnog sistema kad je riječ o obrazovanju o antifašizmu, ali i nedostatak jasne i efektivne državne politike u promociji antifašističkog nasljeđa. To rezultira niskim stepenom znanja o principima antifašizma, antifašističkoj borbi i antifašističkom nasljeđu kod mladih ljudi. Na primjer, nalazi našeg istraživanja, sprovedenog među studentskom populacijom krajem 2017.godine, pokazali su da više od polovine tadašnjih studenata/kinja Univerziteta Donja Gorica (53,3%) i više od trećine studenata/kinja Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore (36%) nije znalo što se desilo 13. jula 1941.godine, tj. zašto na taj dan Crna Gora obilježava jedan od najznačajnijih državnih praznika. »

Otkriti i kazniti one koji su vandalizovali antifašistički spomenik

Nevladine organizacije Centar za građansko obrazovanje (CGO), Akcija za ljudska prava (HRA) i Centar za mirovno i žensko obrazovanje – ANIMA sa velikom tugom i razočarenjem primili su vijest o skrnavljenju spomenika organizatorima Trinaestojulskog ustanka 1941.godine, prvog opštenarodnog antifašističkog ustanka u porobljenoj Evropi. Očekujemo od policije da hitno otkrije počinioce.

Skrnavljenje svakog kulturnog dobra je primitivan i anticivilizacijski čin, ali uništenje antifašističkog obilježja pored toga znači i podršku idejama fašizma i kolaboracije. Spomenici NOB-a nijesu samo kulturno-istorijsko bogatstvo svih građana i građanki, već i vrijedno naslijeđe našeg društva koje smo i u najmračnijim godinama devedesetih, jedini u regionu, uspjeli sačuvati. To naglašava obavezu nadležnih ograna da što prije otkriju pojedince ili organizacije koje su bile spremne na ovaj čin i da ih procesuiraju. »

Demantujte nas dostavljanjem traženih informacija

Jučerašnjim nepotpisanim reagovanjem rukovodstva Univerziteta Crne Gore (UCG) na saopštenje Centra za građansko obrazovanje (CGO) dobili smo još jedno rektorovo „upakovano ništa“.

Reagovanje UCG predstavlja pokušaj uvjeravanja javnosti da UCG posluje zakonito a to nije bila tema saopštenja CGO-a. Mi smo izrazili ozbiljnu zabrinutost što se za rektora ponovo bira lice koje sistemski promoviše netransparentnost i to potkrijepili konkretnim primjerom.

Ako je sve tako sjajno na UCG, zašto dokumentaciju koja bi to potvrdila rektor Danilo Nikolić skriva? Zašto rektor umjesto saopštenja bez sadržaja nije objavio javno svu traženu dokumentaciju ili nam je direktno dostavio a što bi bio najbolji demanti našeg saopštenja? »