Da li se prestaje sa praksom nekažnjivosti ratnih zločina u Crnoj Gori?

Centar za građansko obrazovanje (CGO) pozdravlja odluku Apelacionog suda Crne Gore u vezi sa “slučajem Morinj”, kojom je Crna Gora konačno dobila prvu pravosnažnu presudu kada je riječ o ratnim zločinima, ali i podsjeća da procesuiranje ratnih zločina teče nevoljno i isuviše sporo, uz još uvijek snažno političko opterećenje.

Odlukom Apelacionog suda, koja je objavljena 22.04.2014, potvrđena je presuda Višeg suda u Podgorici od 31. 07. 2013. u “slučaju Morinj”, a kojom su optuženi Ivo Gojnić, Špiro Lučić, Ivo Menzalin i Boro Gligić proglašeni krivim zbog krivičnog djela ratni zločin protiv ratnih zarobljenika u logoru Morinj 1992. Osuđenima još preostaje tzv. vanredni pravni lijek, tj. da na Vrhovnom sudu traže zaštitu zakonitosti. Poražavajuće je što je crnogorskom pravosuđu trebalo pune dvije decenije za donošenje jedne pravosnažne presude, koja čak i ne obuhvata nalagodavce. Za sedam godina koliko je trajao postupak u “slučaju Morinj”, CGO je mnogo puta upozorovao na neadekvatan pristup u njegovom procesuiranju, pozivao pravosudne organe na odgovornost i prema zakonu i profesiji, kao i prema žrtvama iz Morinja. Nedopustivo dugo trajanje ovog procesa je dovelo i do gubitka povjerenja u crnogorske pravosudne organe od strane žrtvava. Nikada niko u crnogorskom tužilaštvu nije odgovarao za konstrukciono loše optužnice u slučaju ratnih zločina, koje su značajno doprinijele tako dugim postupcima i kaznama koje su izrazito niske kada je riječ o ratnim zločinima. Na neusaglašenost rada crnogorskog pravosuđa u slučajevima ratnih zločinima sa međunarodnim humanitarnim pravom i sudskom praksom Međunarodnog krivičnog tribunal ukazala je sa zabrinutošću i Evropska komisija u svom posljednjem Izvještaju o napretku za Crnu Goru. »

Konkurs za podršku projektima organizacija civilnog društva (OCD) u Crnoj Gori iz oblasti ljudskih prava

Centar za građansko obrazovanje (CGO),
u okviru projekta „Ubrzajmo ljudska prava!” raspisuje

KONKURS
za podršku projektima organizacija civilnog društva (OCD) u Crnoj Gori
iz oblasti ljudskih prava

Vaše prijedloge projekata, koji treba da doprinose jačanju uloge civilnog društva u promociji ljudskih prava i demokratskih reformi u Crnoj Gori, te podršci mirnom usklađivanju grupnih interesa, kao i konsolidovanju učešća i predstavljanja građana/ki u političkom životu, možete dostaviti do 20. maja 2014.

Na konkurs se mogu prijaviti OCD koje ispunjavaju sljedeće kriterijume:

  • da je OCD registrovana kao udruženje građana najmanje godinu dana prije raspisivanja ovog konkursa;
  • da ima sjedište u Crnoj Gori;
  • da je direktno odgovorna za pripremu i upravljanje projektom, sa partnerom (ukoliko su predviđeni projektom), a ne da nastupa kao posrednik.

Za prijavu na konkurs, potrebno je popuniti: Prijavni formular, Prijedlog budžeta i Matricu logičkog okvira. Prije popunjavanja ovih formulara pažljivo pročitajte detaljne Vodič. Konkursni materijal nalazi se na sajtu CGO-a: www.cgo-cce.org »

Konkurs za podršku projektima organizacija civilnog društva u Crnoj Gori

Centar za građansko obrazovanje (CGO), ispred Koalicije za ravnopravnost KORAK,
u okviru projekta Umrežavanje civilnog društva u vezi sa ugroženim ljudskim pravima
u Srbiji, Crnoj Gori i Kosovu raspisuje

KONKURS
za podršku projektima organizacija civilnog društva u Crnoj Gori

Vaše prijedloge projekata, koji treba da doprinose borbi protiv diskriminacije i da promovišu ravnopravnost, na engleskom jeziku, možete dostaviti do 30. april 2014, a o rezultatima konkursa bićete obaviješteni okvirno do 10.maja 2014. Potpisivanje ugovora biće obavljeno nakon objavljivanja rezultata. Projektne aktivnosti se moraju završiti do 10.septembra 2014. Finansijski i narativni izvještaji o sprovedenom projektu moraju se dostaviti do 20. septembra 2014.

Za prijavu na konkurs, potrebno je popuniti: Application form i Budget template. Prije popunjavanja ovih formulara pažljivo pročitajte detaljne smjernice Guidelines. »

Osuda novih prijetnji GSA aktivistima

Koalicija za ravnopravnost KORAK oštro osuđuje nove prijetnje smrću aktivistima i aktivistkinjama Gej strejt alijanse i podržava ovu organizaciju u zahtjevu Ministarstvu unutrašnjih poslova i svih drugim nadležnim državnim institucijama i organima da hitno pronađu počinioce ovog krivičnog dela i privedu ih pravdi.

Gej strejt alijansa (GSA; Alijansa) je 1. aprila saopštenjem obavestila javnost da su joj ponovo upućene prijetnje smrću, ovoga puta preko mejla organizacije. Najnovije pretnje smrću Alijansi su najbrutalnije do sada i u njima se eksplicitno poziva na ubijanje i klanje članova i rukovodstva GSA, i „čišćenje“ Srbije od ove organizacije. »