CGO održao seminar „Upravljanje projektima – sa fokusom na EU fondove“

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je u okviru projekta “Ubrzajmo ljudska prava!“, od 18. do 20. jula, održao prvi modul seminara sa predstavnicima/ama organizacija civilnog društva (OCD) čiji su projekti podržani putem Konkursa za podršku projektima organizacija u Crnoj Gori iz oblasti ljudskih prava. Cilj seminara bio je jačanje kapaciteta ovih organizacija u upravljanju projektima koji se finansiraju iz fondova Evropske unije.

Na seminaru je učestvovalo 22 predstavnika/ca 11 organizacija, od kojih su devet nosioci projekata a dvije partnerske organizacije, koje je CGO podržao sa ukupno 54 210€, zahvaljujući Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori. Učesnike/ce su sa procedurama upravljanja projekata koji se finansiraju iz EU fondova upoznali Daliborka Uljarević, izvršna direktorka CGO-a, Vučić Ćetković, finansijski menadžer CGO-a i Nikola Djonović, koordinator programa u CGO-u.
cgocceupravljanjeprojektima »

Uručene diplome polaznicima XXIII genercije Škole demokratije

U hotelu Podgorica večeras su svečano uručene diplome polaznicima XXIII generacije Škole demokratije, koju organizuje CGO uz podršku fondacije Friedrich Ebert. Polaznicima koji su uspješno završili program diplome je uručila Daliborka Uljarević, izvršna direktorka CGO-a i prof. dr Radovan Radonjić, voditelj Škole.

Cilj škole je da se putem obrazovanja i informisanja polaznika o demokratiji, njenim vrijednostima i načinima njenog ostvarivanja doprinese podizanju opšteg nivoa demokratske kulture u Crnoj Gori.

cgocceSD »

Ustavni sud treba da odlučuje po Ustavu

Centar za građansko obrazovanje (CGO) smatra da je Ustavni sud Crne Gore prekršio Zakon o Ustavnom sudu jer nije nastavio sa postupkom u odlučivanju po Inicijativi CGO-a za ocjenu ustavnosti Zakona o prekršajima. Ustavni sud je Vladi Crne Gore, kao donosiocu tog Zakona, pružio više nego dovoljan rok do sada – 22 mjeseca od podnošenja Inicijative – u kojem je Vlada mogla da otkloni osporavane neustavnosti i nezakonitosti.

Činjenica da Vlada u ostavljenom roku nije preduzela nijednu radnju po pitanju osporavanih odredbi Zakona o prekršajima, obavezivala je Ustavni sud shodno Zakonu o Ustavnom sudu da hitno postupa. Ustavni sud mora da poštuje važeće zakone do donošenja novih, a dužan je i da odlučuje o njihovoj ustavnosti i zakonitosti, kada za to postoje legitimni razlozi osporavanosti. Ovo se naročito kada su u pitanju odredbe koje idu na štetu osnovnih ljudskih prava i sloboda građana i građanki, shodno čl. 50 Poslovnika o radu Ustavnog suda. Stoga je CGO Inicijativa morala biti uzeta u prioritetno razmatranje. »

Dan sjećanja na genocid u Srebrenici

Povodom 11. jula – Dana sjećanja na genocid u Srebrenici, Centar za građansko obrazovanje (CGO) ispred Koalicije za REKOM, odaje poštovanje žrtvama i podsjeća da ni nakon 19 godina od tog strašnog zločina pravda nije zadovoljena.

Aktivisti/kinje CGO-a su, ispred Koalicije za REKOM, obilježavajući Dan sjećanja na genocid u Srebrenici, juče podijelili nekoliko stotina lifleta u Podgorici i podsjetili građane/ke na važnost osnivanja REKOM-a (Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim kršenjima ljudskih prava učinjenim na teritoriji bivše SFRJ od 1991 do 2001.godine). Pored toga, CGO će danas sa početkom u 19h00, u sali CGO-a, prikazati film “Halimin put” reditelja Arsena Ostojića, koji je u Crnoj Gori svoju premijeru imao na Festivalu filma o ljudskim pravima UBRZAJ 2013. CGO posebnu zahvalnost upućuje reditelju koji je, za ovu priliku, ustupio prava prikazivanja filma koji na drugačiji način aktuelizuje temu žrtava ratnih zločina, a ujedno predstavlja vrijedan doprinos procesu suočavanja sa prošlošću. Projekciju filma će pratiti i panel diskusija sa predstavnicima Koalicije za REKOM u Crnoj Gori, tokom koje će svi zainteresovani građani/ke imati priliku da više čuju o značaju uspostavljanja REKOM-a.

cgo-cce-rekom »

Ministarstvo prosvjete odbija da primijeni Zakon

Centar za građansko obrazovanje (CGO) uputio je juče Ministarstvu prosvjete Urgenciju za postupanje po CGO Inicijativi za razriješenje svih direktora ustanova obrazovanja u kojima su organizovani partijski skupovi, a kojom je zahtijevao od ministra Slavoljuba Stijepovića da postupi u skladu sa Opštim zakonom o obrazovanju i vaspitanju.

Tom Inicijativom od ministra se tražilo da shodno članu 6 stav 2 navedenog Zakona koji propisuje da “u ustanovi nije dozvoljeno političko (stranačko) organizovanje i djelovanje i korišćenje prostora ustanove u te svrhe ” smijeni direktore svih škola u kojima su se održavali predizborni politički skupovi pred lokalne izbore 25.05.2014. CGO je priložio dokaze u vidu nespornih činjenica da su prostorije škola korišćene za stranačke promocije, čime je direktno prekršen Zakon. »