Nikakva propaganda neće sakriti probleme u radu Savjeta za zaštitu od diskriminacije

Raduje nas što je konačno u crnogorskim medijima otvorena priča o radu Savjeta za zaštitu od diskriminacije. Kao članovi/ce Savjeta koristimo i ovu priliku da doprinesemo ustanovljavanju jasnih procedura rada tog tijela, njegove transparentnosti, neselektivnosti u razmatranju tema i inicijativa, kao i dosljednoj osudi svih brojnih oblika diskriminacije koju naši građani i građanke trpe. Na… »

Profesori da potpišu izjave da su u radnom odnosu samo na UCG

Centar za građansko obrazovanje (CGO) podnio je rektoru Univerziteta Crne Gore (UCG) Inicijativu, da kao lice koje rukovodi radom UCG, zatraži od zapošljenih na UCG da se u pisanoj formi izjasne i dostave potpisanu Izjavu, kojom pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću tvrde da se ne nalaze u radnom odnosu po ugovoru o radu ni… »

“Grube greške” treba ispraviti

Centar za građansko obrazovanje (CGO) pozdravlja odluku Vlade Mila Đukanovića da uništi kovertirane ostavke koje je on lično prilikom stupanja na dužnost zatražio od starješina i pomoćnika svih državnih organa i institucija. Takav čin, koji je bio potpuno u suprotnosti sa retoričkim opredjeljenjem Vlade u dijelu profesionalizacije državne uprave, su među prvima kritikovali nevladine organizacije… »

Pritisci na medije nikad veći

Povodom Dana novinara Crne Gore, Centar za građansko obrazovanje (CGO) konstatuje da crnogorski novinari/ke nikad nijesu bili u težoj situaciji i pod većim pritiscima koji ograničavaju njihov rad. CGO izražava solidarnost sa naporima svih onih društvenih aktera koji pokušavaju da to promijene na bolje. Crna Gora je iz 2013. godine izašla sa do sada najozbiljnijim… »

Javnost treba da dobije potpune odgovore

Centar za građansko obrazovanje (CGO) pozdravlja jučerašnje javno izražene naznake od strane uprave Univerziteta Crne Gore da počinje poštovati zakon i štedjeti novac angažujući sopstveni kadar i smanjujući angažovanje gostujućih profesora, a svakako i duplog zapošljavanja. Činjenica je da je ta ustanova iznjedrila u posljednjih deset godina veliki broj magistranata i doktoranata, pa se od… »

Zajednička izjava NVO koje su protesno napustile okrugli sto Savjeta za zaštitu od diskriminacije

Grupa NVO je protestvujući protiv kontinuiranog ignorantskog i eksploatatorskog odnosa Savjeta za zaštitu od diskriminacije, napustila današnji okrugli sto koji je Savjet organizovao. Od početka rada nije bio poštovan predviđeni program. Naime, nakon uvodnih izlaganja, napravljena je duža a neplanirana pauza, a glavni izlagači su otišli. Savjetnik premijera Jovan Kojičić, koji je moderirao skupom, nije… »

Utvrditi štetu koju su dupli radni odnosi proizveli na UCG

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je u više navrata prethodnih godina upozoravao na nedomaćinsko rukovođenje na Univerzitetu Crne Gore (UCG), čime je oštećen sam budžet UCG-a, ali i kvalitet nastave, uz navođenje vrlo konkretnih primjera po kojima, na žalost, nadležni državni organi nijesu postupali. Brojni su navodi, indicije ali i dokazi da je jedan broj… »

Nema sigurnosti u državi u kojoj su novinari stalna meta

Centar za građansko obrazovanje (CGO) oštro osuđuje napad na novinarku dnevnog lista «Dan» Lidiju Nikčević, koji je opasan nastavak nasilja nad novinarima u Crnoj Gori, ali i užasna posljedica dosadašnje nekažnjivosti tih zločina. Na žalost i u 2014, novinari i novinarke u Crnoj Gori treba da rade sa opterećenjem ne samo svih ranijih, nerazjašnjenih ili… »