Različiti putevi – zajedničke vrijednosti

“Zloupotreba naših različitosti i njihovo korišćenje radi podizanja tenzija i izazivanja čarki i sukoba i okretanja građana jednih na druge nijesu evropske vrijednosti. Nijesu ni crnogorske vrijednosti. Nijesu nikakve vrijednosti. To je jeftino profiterstvo od kojeg gube svi građani, bez obzira za koga navijali, kako se vjerski, nacionalno ili politički osjećali. Od takvih pristupa i… »

Centralizacija izbora i razrješenja direktora škola nastavlja lošu praksu prethodne vlasti

Centar za građansko obrazovanje (CGO) ukazuje da je skupštinska rasprava o predloženim izmjenama Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju, u dijelu zadržavanja odredbe da direktore obrazovno-vaspitnih ustanova nastavi da imenuje ministar a ne školski odbori, na žalost, pokazala da nova vladajuća struktura ne želi da raskine sa lošom praksu politizacije obrazovnog sistema.  CGO već deceniju… »

Sjećanje na ubijenu javnu riječ

Ubistvo direktora i glavnog i odgovornog urednika dnevnog lista „Dan” Duška Jovanovića ni nakon 17 godina nije u cjelosti razjašnjeno. Taj zločin ostaje otvorena rana domaće medijske scene, ali i upozorenje institucijama da sa riječi pređu na djela i omoguće profesionalne  istražne radnje koje će utvrditi sve počionice i nalodogavce. Ni danas novinari ne mogu… »

Obavještenje – M’BASE konkurs

Centar za građansko obrazovanje (CGO) obavještava zainteresovanu javnost da se, uslijed velikog broja prijava koje su pristigle na Konkurs za podršku projektima organizacija civilnog društva u okviru projekta “OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE”, odluka o raspodjeli sredstava pomjera za sljedeću sedmicu. Svi podnosioci projekta će biti pojedinačno… »

Obrazovanje – osnova za progresivnu Crnu Goru

Danas obrazovanje predstavlja ključnu oblast za napredovanje demokratskih država. Mjera odgovornosti donosilaca odluka prema državi i javnom interesu je i odnos prema obrazovanju. Činjenica da je to sad jedan od četiri resora u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta, uz prateće kadrovske kontroverze i odsustvo bilo kakve inicijative nove vlasti za poboljšanja u sistemu obrazovanja… »

Kakva nam Crna Gora treba?

Petnaest godina od obnove nezavisnosti obilježavamo bez konsenzusa o tome kakva nam država Crna Gora treba. Društvo je duboko podijeljeno uz tenzije koje gotovo svakodnevno, u nekom obliku, varniče. Tome treba dodati i opterećenje koje je donijela zdravstvena i ekonomska kriza sa kojom se teško nose i razvijenija društva i odgovornije političke strukture. Činjenica da… »

Za pristupačnu i metodološki savremenu nastavu kulturne istorije manjina Crne Gore

Centar za građansko obrazovanje (CGO), u saradnji sa Udruženjem profesora istorije Crne Gore (HIPMONT), objavio je novu publikaciju pomoćnog nastavnog materijala za predmet istorija – „Bogatstvo različitosti – kulturna istorija manjina Crne Gore“. Publikaciju čini deset metodološki obrađenih i pilotiranih radionica koje su odabrane na istoimenom konkursu. Teme radionica obuhvataju kulturnu istoriju Bošnjaka/Muslimana, Albanaca, Hrvata,… »

Solidarno za prava LGBTIQ osoba

Uoči 17. maja – Međunarodnog dana borbe protiv homofobije, bifobije i transofbije – Centar za građansko obrazovanje (CGO) poziva nadležne institucije da omoguće ostvarivanje prava LGBTIQ osoba iz Zakona o životnom partnerstvu lica istog pola i da LGBTIQ zajednicu stavi među grupe koje su najpogođenije COVID19 pandemijom, a kako bi se položaj ove zajednice unaprijedio… »

Savremenim metodološkim pristupom do bogatstva različitosti

Različitost je karika koja bi trebala da nas poveže, da doprinese našem boljem međusobnom poznavanju, da nas obogati, a nikad da bude kamen spoticanja, jedna je od poruka sa trodnevnog seminara “Bogatstvo različitosti – kulturna istorija manjina u Crnoj Gori”, koji su Centar za građansko obrazovanje (CGO) i HIPMONT organizovali u Kolašinu.