Demokratija se teško uči i gradi u Crnoj Gori

Povodom 15. septembra – Međunarodnog dana demokratije, Centar za građansko obrazovanje (CGO) upozorava na zabrinjavajuće duboku polarizaciju društva koja dovodi u pitanje ionako slabe demokratske standarde i prakse u zemlji. Crnogorski građani i građanke su, u avgustu 2020.godine, iskoristili mogućnosti da na izborima smijene dotadašnju vlast. Ti izbori su na birališta izveli najveći broj građana… »

Koji je karakter Temeljnog ugovora sa SPC?

Centar za građansko obrazovanje (CGO), povodom nezvaničnog objavljivanja dijelova nacrta Temeljnog ugovora između Vlade Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve (SPC), naglašava značaj blagovremenog i zvaničnog objavljivanja ovog dokumenta koji je postao jedno od pitanja koje snažno polarizuju crnogorsko društvo. CGO ukazuje da bi javnost morala, sa relevantne adrese iz Vlade Crne Gore, odnosno iz… »

Mamula kao antifašističko stratište zaboravljena i od prošle i ove vlasti

Centar za građansko obrazovanje (CGO) koristi priliku da i ove godine oda poštovanje svim nastradalima i zatočenima u logoru Mamula tokom II svjetskog rata, a među kojima je bilo većinsko stanovništvo iz Boke Kotorske. CGO poziva aktuelnu vlast da preispita ugovor sa firmom „Orascom“ koji se odnosi na ostrvo Lastavica, i da adekvatno zaštiti ovaj… »

U kontrolu proaktivnosti bez funkcionalnog sajta

Centar za građansko obrazovanje (CGO) upozorava na činjenicu da sajt Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama (AZLP) već duži period nije u funkciji ili radi otežano, čime je uskraćen pristup brojnim dokumentima i informacijama od javnog značaja. AZLP je nadležna za kontrolu primjene Zakona o slobodnom pristupu informacijama, a ovim je i… »

Zašto AZLP ne primjenjuje Zakon da kazni MPNKS?

Centar za građansko obrazovanje (CGO) poziva Agenciju za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama (AZLP) da podnese zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, koje nije postupilo u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama, jer na svom sajtu nije objavilo informacije u roku i obimu koji je za… »