Neophodna politička volja i jačanje profesionalnih kapaciteta za rješavanje ključnih problema

U okviru  radnog dijela foruma „Glas civilnog društva u zagovaranju promjena“ koji je nedavno organizovao Centar za građansko obrazovanje (CGO), učesnici i učesnice iz civilnog sektora i institucija formulisali su preporuke za oblasti rodne ravnopravnosti, mladih i omladinskih politika, ranjivih i marginalizovanih grupa, kao i ekologije i održivog razvoja. Stanje u ovim oblastima zahtijeva višedimenzionalan… »

Reakcija koalicije Ravnopravno na napad premijera Abazovića na Udruženje Roditelji

Koalicija za prava LGBTIQ+ osoba Ravnopravno, u okviru koje sarađuje 37 nevladinih organizacija i institucija, najoštrije osuđuje napad predsjednika Vlade Crne Gore, Dritana Abazovića, na Udruženje Roditelji i izražava punu podršku ovoj organizaciji koja godinama posvećeno radi  na unaprjeđenju položaja  roditelja i djece u Crnoj Gori,  o čemu svjedoče konkretni rezultati njihovog  rada.  Nedopustivo je… »

Lični podaci najčešće na meti onih koji bi trebali osigurati njihovu zaštitu

Povodom 28. januara – Dana zaštite podataka o ličnosti, Centar za građansko obrazovanje (CGO) ukazuje na nedostatak svijesti među građanima o značaju zaštite podataka o ličnosti, ali i nedovoljno odgovornosti onih lica koja tim podacima rukuju. Nažalost, Crna Gora još uvijek nije dovoljno osnažila kapacitete onih organa koji se trebaju starati o dosljednom sprovođenju zakona… »

Pojašnjenja u vezi sa IV konkursom za dodjelu sredstava OCD

Centar za građansko obrazovanje (CGO) objavljuje Pojašnjenja vezana za IV konkurs za dodjelu sredstava organizacijama civilnog društva (OCD) u okviru projekta „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika-M’BASE”. Pojašnjenja su data na osnovu pristiglih pitanja na email mbase@cgo-cce.org i tokom info sesija, uz određena skraćivanja prilikom obrade pitanja radi adresiranja suštine. Projekat “OCD u Crnoj Gori –… »

Moramo i dalje učiti važne pouke iz Holokausta

Centar za građansko obrazovanje (CGO), uoči 27. januara – Međunarodnog dana sjećanja na žrtve Holokausta, ponovo odaje počast žrtvama fašizma i svih kolaboracionističkih režima i podsjeća na značaj otpora fašizmu i tada i sada, ali i na važnost stalne podrške progonjenima. Na žalost, razorne fašističke ideje nijesu nestale, one postoje u različitim oblicima i danas.… »

Glas civilnog društva u zagovaranju promjena

„Stepen saradnje sa NVO sektorom može se uzeti kao jedan od pokazatelja stepena demokratskog dostignuća jednog društva, Vlada treba da prihvati da organizacije civilnog društva igraju važnu ulogu između administracije i građana a NVO da  budu dio neprestanih borbi za odgovorno društvo svih građana i građanki”, poručeno je na otvaranju diskusionog foruma „Glas civilnog društva… »

Kroz priručnik za zaštitu prava potrošača do bolje informisanosti potrošača i trgovaca

Centar za građansko obrazovanje (CGO) objavio je Priručnik za zaštitu prava potrošača namijenjen široj potrošačkoj zajednici, kao i trgovcima, a radi boljeg razumijevanja osnovnih termina vezanih za potrošačka prava i postupka zaštite ovih prava. Priručnik koji je pisan jednostavnim i jezikom razumljivim građanima, uz sadržajne odgovore na sedam najčešćih pitanja koja se tiču potrošačkih prava… »

Međunarodni dan obrazovanja u sjenci zapuštenog obrazovnog sistema

Centar za građansko obrazovanje (CGO), povodom 24. janunara – Međunarodnog dana obrazovanja, opominje na značajan pad kvaliteta obrazovanja u Crnoj Gori. Brojni problemi su dodatno naglašeni tokom pandemije, ali i hroničnom zapuštenošću ovog sistema, na koji donosioci odluka kontinuirano gledaju samo kao na resurs preko kojeg jačaju svoje partijske i ideološke strukture. Nastavnici rade u… »

Naknade peglaju jaz između vlasti i opozicije u DIK-u

Centar za građansko obrazovanje (CGO) ukazuje da je Državna izborna komisija (DIK), na sjednici od 20. januara, usvojila Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o naknadama za rad u DIK-u. Time je uvećana mjesečna naknada članovima DIK-a sa 300 na 450 eura i ograničena mjesečna naknada zamjenicima članova do iznosa mjesečne naknade članova. CGO cijeni… »