Perspektive razvoja EU

Forum Škola evropskih integracija PERSPEKTIVE RAZVOJA EVROPSKE UNIJE

Gost/panelista: Henrik H. Kroner, generalni sekretar Međunarodnog evropskog pokreta, Brisel

Forum ce se održati u petak 12. maja 2006.g. u 18h00, u sali br. IV (zgrada Pravnog fakulteta, II sprat – Fakultet političkih nauka). Obezbijeđen je konsekutivni prevod. »

Crnogorska međusektorska delegacija uskoro u Briselu

Centar za građansko obrazovanje, Centar za razvoj nevladinih organizacija i Evropski pokret u CG su, uz podršku Kraljevske norveške ambasade, 25. aprila 2006. godine raspisali konkurs za studijsku posjetu EU, koja je dio projekta „Nauči o EU lično“.

Koliko je snažna želja građana Crne Gore da upoznaju EU, govori i podatak da se na šesnaestodnevni konkurs javilo 142 kandidata i kandidatkinje. Od tog broja 54.22 % je žena i 45, 77% muškaraca. Što se tiče obrazovne strukture, među zainteresovanima je 5 doktora nauka, 7 magistara, 97 fakultetski obrazovanih, 2 sa SSS, 3 srednjoškolca i 28 studenata. »

Studijska posjeta EU

CGO, CRNVO i EPuCG uz podršku Kraljevske Norveške ambasade, raspisuju OGLAS:

STUDIJSKA POSJETA EU

Studijska posjeta je dio programa „Nauči o EU lično“, a uključuje višednevni boravak u Briselu kao sjedištu glavnih institucija EU. Tokom tog boravka, učesnici programa će biti u mogućnosti da posjete glavne institucije EU i da kroz sastanke sa predstavnicima tih institucija bolje upoznaju načine organizacije, funkcionisanja i procesa donošenja odluka ovih institucija, ali i EU u cjelini. »

Oglas za polaznike III generacije Škole za ljudska i manjinska prava

CGO i Kraljevska norveška ambasada raspisuju OGLAS za polaznike III generacije

ŠKOLE ZA LJUDSKA i MANJINSKA PRAVA

Školu čini 4 modula u ukupnom trajanju od pet mjeseci. Nastava će se izvoditi dva puta sedmično, u trajanju od dva sata. Sve troškove pokriva Kraljevska norveška ambasada i Centar za građansko obrazovanje, uz obavezu polaznika da pohađa najmanje 80% programa. »

VI takmičenje u govorništvu

ELSA i Centar za građansko obrazovanje u saradnji sa Pravnim fakultetom organizuju

VI takmičenje u GOVORNIŠTVU

Teme su slobodne, a krajnji rok za slanje prijava za učešće na takmičenju je 7. april, 2006. godine. Takmičenje će se održati 10. aprila 2006. godine na Pravnom faklutetu u Podgorici, sa početkom u 18h.

Za najbolje učesnike su predviđene nagrade:
I mjesto – 150 EUR
II mjesto – 100 EUR
i brojne nagrade za ostale uspješne učesnike

Pored nagrada koje će dodjeljivati žiri i publika će imati priliku da glasa.

Sve dodatne informacije možete dobiti radnim danima u kacelarijama ELSE ili CGO-a, kao i na telefone 067 530 884 ili 069 659 908, odnosno na email: elsa_montenegro@cg.yu