Neophodno utvrditi minimum standarda

Uz podršku Centra za građansko obrazovanje (CGO), LGBT Forum Progres je organizovao prvu nacionalnu dijalog sesiju pod nazivom „Načelo jednakosti i LGBT prava: registrovano partnerstvo”. Na dijalog sesiji kojom je moderirao Aleksandar Saša Zeković, stručnjak za ljudska prava, govorili su: Marijana Laković, zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Blanka Radošević Marović, pomoćnica ministra… »

Pred kraj igre nova pravila

Centru za građansko obrazovanje(CGO) se javio veći broj studenata sa fakulteta Univerziteta Crne Gore (UCG) koji su ogorčeni odlukom Senata UCG prema kojom se upis na specijalističke studije dozvoljava samo sa mogućnošću prenošenja jednog ispita sa osnovnih, cijeneći da se time studenti UCG-a zapravo tjeraju na upis na privatne fakultete. CGO podržava odluke UCG-a i… »

Vladavina prava mora biti zasnovana na pravdi

Centar za građansko obrazovanje (CGO), povodom danas objavljenog komentara komesara za ljudska prava pri Savjetu Evrope Nilsa Muižnieksa o uspostavljanju pravde i pomirenja u zemljama bivše Jugoslavije, podsjeća da obezbijeđenje pravde za žrtve i suočavanje sa ratnom prošlošću moraju biti prioritet u procesu demokratizacije postjugoslovenskih društava. U komentaru (Justice and reconciliation long overdue in the… »

CGO po šesti put domaćin američkim polaznicima programa Marshall Memorial Fellowship u Crnoj Gori

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je bio domaćin polaznicima/cama ovogodišnjeg programa American Marshall Memorial Fellowship tokom njihovog boravka u Crnoj Gori od 28. juna. do 3. jula 2012. Marshall Memorial Fellowship, osnovan je 1982, od strane njemačkog Marshall Fonda u SAD-u čiji je cilj bio predstaviti novu generaciju evropskih lidera u Sjedinjenim američim državama. Program… »

Činjenice su na našoj strani

Centar za građansko obrazovanje (CGO), povodom reagovanja Ministarstva prosvjete na naše saopštenje ”Zašto se zakoni o obrazovanju mijenjaju na brzinu i bez uključenja javnosti?” objavljeno 30.06.2013. na sajtu CGO-a https://cgo-cce.org/2013/06/30/zasto-se-zakoni-o-obrazovanju-mijenjaju-na-brzinu-i-bez-ukljucenja-javnosti/#more-4310, kao i u medijima, odgovorno tvrdi da Ministarstvo nije ispoštovalo sve procedure pri donošenju izmjena i dopuna seta zakona o obrazovanju. Javne rasprave za Prijedlog… »

Zašto se zakoni o obrazovanju mijenjaju na brzinu i bez uključenja javnosti?

Centar za građansko obrazovanje (CGO) cijeni da je usvajanje izmjena i dopuna seta zakona o obrazovanju na sjednici Vlade, bez javne rasprave o velikom broju istih, i sa izmjenama koje prethodno nijesu objavljene na sajtu Ministarstva prosvjete, nedopustivo i neprofesionalno. Dodatno, ovo otvara i pitanje nepoštovanja propisa koji uređuju način i postupak donošenja izmjena i… »

Uručene knjige u okviru akcije „Poklonite knjigu ženskom dijelu Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS)“

Predstavnici Akcije za ljudska prava (HRA), Centra za građansko obrazovanje (CGO), Centra za antidiskriminaciju EKVISTA, Sigurne ženske kuće (SŽK), Centra za ženska prava i NVO 4 life uručili su danas preko 600 naslova ZIKS-u u okviru akcije „Poklonite knjigu ženskom dijelu Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS)“, u kojoj je učestvovao veliki broj građana i… »

Tortura se još u Crnoj Gori ne procesuira u skladu sa međunarodnim standardima i obavezama

Centar za građansko obrazovanje (CGO) podsjeća da se danas širom svijeta obilježava Međunarodni dan podrške žrtvama torture. Ovaj dan je utemljen Konvencijom protiv torture i drugih surovih, neljudskih i ponižavajućih kazni ili postupaka koju su donijele Ujedinjene nacije a čija je potpisnica i država Crna Gora. Ovim povodom CGO ističe da se crnogorsko društvo uspjelo… »

Članovi/ce Savjeta za zaštitu od diskriminacije iz NVO sektora privremeno zamrznuli svoje članstvo

Članovi i članice Savjeta za zaštitu od diskriminacije iz reda nevladinih organizacija Milan Šaranović, Biljana Alković, Daliborka Uljarević i Zdravko Cimbaljević zamrzli su juče svoje članstvo u tom tijelu sve dok predsjednik Vlade Crne Gore Milo Đukanović ne upriliči razgovor sa predstavnicima organizacija osoba s invaliditetom, koje to traže već neko vrijeme. Ovakva odluka je… »

Pismo Generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija

Ujedinjene nacije Nj.E.Generalni sekretar Gospodin Ban Ki-moon Vaša Ekselencijo, Obradamo Vam se povodom događaja koji su u značajnoj meri doprineli slabljenju kredibiliteta Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ). Poslednji u nizu tih događaja je pismo sudije MKSJ Frederika Harhoffa, objavljeno 13. juna u danskom magazinu BT. Sudija Harhoff u pismu iznosi svoja saznanja i… »