Nadležni državni organi moraju zaštititi neistomišljenike

Povodom saopštenja organizacionog odbora konferencije “Riječ, slika i neprijatelj”, praćenog prilogom u okviru “Minut, dva” emisije na TV Pink M i tekstom u “Pobjedi”, kojim se pokušava izvršna direktorka CGO-a, Daliborka Uljarević označiti kao terorista samo zato što je upozorila na mogućnost da protesti, poput onih u BiH dogode i u Crnoj Gori, osuđujemo ovaj… »

Potpisan Memorandum o saradnji – RTCG, CGO, CRNVO, Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija i Ministarstvo prosvjete

Polazeći od neophodnosti neposredne saradnje, aktivnog učešća i koordinacije svih subjekata društva, uključujući i organizacije civilnog društva, a u cilju povećanja stepena informisanosti i edukacije građana i građanki Crne Gore i njihovog aktivnog učešća u procesu evropskih integracija danas je potpisan Memorandum o saradnji između Radio Televizije Crne Gore, Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija… »

Ko je odgovoran za nezavršene obaveze iz Programa rada Vlade za 2013?

Centar za građansko obrazovanje (CGO) ukazuje na potrebu uspostavljanja odgovornosti najviših državnih funkcionera Vlade Crne Gore za neblagovremeno ili potpuno neizvršavanje obaveza iz Programa rada Vlade za 2013. Javnosti nije poznato da je prilikom usvajanja Programa rada Vlade za 2014. bilo suštinske rasprave o utvrđivanju odgovornosti za ono što nije učinjeno tokom 2013, već su… »

Savjet za zaštitu od diskriminacije da otvori dijalog sa NVO sektorom

Članovi Savjeta za zaštitu od diskriminacije, Daliborka Uljarević , izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje i Milan Šaranović, generalni direktor Centra za antidiskriminaciju EKVISTA, nakon skorašnjih događaja koji su i javnosti ukazali na nepostojanje adekvatnog odnosa većine u ovom Savjetu prema NVO sektoru uputili su prijedlog za ponovno organizovanje okruglog stola Savjeta za zaštitu od… »

Nikakva propaganda neće sakriti probleme u radu Savjeta za zaštitu od diskriminacije

Raduje nas što je konačno u crnogorskim medijima otvorena priča o radu Savjeta za zaštitu od diskriminacije. Kao članovi/ce Savjeta koristimo i ovu priliku da doprinesemo ustanovljavanju jasnih procedura rada tog tijela, njegove transparentnosti, neselektivnosti u razmatranju tema i inicijativa, kao i dosljednoj osudi svih brojnih oblika diskriminacije koju naši građani i građanke trpe. Na… »

Profesori da potpišu izjave da su u radnom odnosu samo na UCG

Centar za građansko obrazovanje (CGO) podnio je rektoru Univerziteta Crne Gore (UCG) Inicijativu, da kao lice koje rukovodi radom UCG, zatraži od zapošljenih na UCG da se u pisanoj formi izjasne i dostave potpisanu Izjavu, kojom pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću tvrde da se ne nalaze u radnom odnosu po ugovoru o radu ni… »

“Grube greške” treba ispraviti

Centar za građansko obrazovanje (CGO) pozdravlja odluku Vlade Mila Đukanovića da uništi kovertirane ostavke koje je on lično prilikom stupanja na dužnost zatražio od starješina i pomoćnika svih državnih organa i institucija. Takav čin, koji je bio potpuno u suprotnosti sa retoričkim opredjeljenjem Vlade u dijelu profesionalizacije državne uprave, su među prvima kritikovali nevladine organizacije… »

Pritisci na medije nikad veći

Povodom Dana novinara Crne Gore, Centar za građansko obrazovanje (CGO) konstatuje da crnogorski novinari/ke nikad nijesu bili u težoj situaciji i pod većim pritiscima koji ograničavaju njihov rad. CGO izražava solidarnost sa naporima svih onih društvenih aktera koji pokušavaju da to promijene na bolje. Crna Gora je iz 2013. godine izašla sa do sada najozbiljnijim… »

Javnost treba da dobije potpune odgovore

Centar za građansko obrazovanje (CGO) pozdravlja jučerašnje javno izražene naznake od strane uprave Univerziteta Crne Gore da počinje poštovati zakon i štedjeti novac angažujući sopstveni kadar i smanjujući angažovanje gostujućih profesora, a svakako i duplog zapošljavanja. Činjenica je da je ta ustanova iznjedrila u posljednjih deset godina veliki broj magistranata i doktoranata, pa se od… »

Zajednička izjava NVO koje su protesno napustile okrugli sto Savjeta za zaštitu od diskriminacije

Grupa NVO je protestvujući protiv kontinuiranog ignorantskog i eksploatatorskog odnosa Savjeta za zaštitu od diskriminacije, napustila današnji okrugli sto koji je Savjet organizovao. Od početka rada nije bio poštovan predviđeni program. Naime, nakon uvodnih izlaganja, napravljena je duža a neplanirana pauza, a glavni izlagači su otišli. Savjetnik premijera Jovan Kojičić, koji je moderirao skupom, nije… »